Radial engine

Radial engine

Radial engines are used primarily in aeroplanes and helicopters.

Vật lý

Từ khoá

động cơ xuyên tâm, động cơ, động cơ đốt trong, trục khuỷu, van, hình trụ, pít tông, bugi, cánh quạt, động cơ nhiệt, máy bay, đốt cháy, tia lửa, lượng, nén, vụ nổ, sức mạnh của cú đánh, công việc, chu kỳ, nhiệt động lực học, vật lý học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Động cơ Otto bốn kỳ

Hình ảnh này mô tả loại động cơ được sử dụng phổ biến nhất trong xe hơi.

Vought F4U Corsair (USA, 1944)

The Vought F4U Corsair radial-engined naval fighter was one of the most prominent American aircraft of the Second World War.

Động cơ diesel

Kĩ sư người Đức Rudolf Diesel đã sáng chế ra động cơ diesel vào năm 1893.

Động cơ hai kỳ

Động cơ hai kỳ là một loại động cơ đốt trong bao gồm hai chu kỳ chuyển động.

Wankel engine

A type of rotary engine of high efficiency

B-24 Liberator

The B-24 Liberator was an American heavy bomber aircraft, built in large numbers, that was used on every front during World War II.

Động cơ hơi nước của Watt (thế kỷ 18)

Động cơ hơi nước hoàn thiện bởi kỹ sư người Scotland James Watt đã tạo ra một cuộc cách mạng trong kỹ thuật.

B-17 Flying Fortress (USA, 1938)

The ´Flying Fortress´ was developed for the United States Army Air Force by Boeing

Junkers JU-52 (1932)

The most popular European-made transport aircraft before World War II.

Messerschmitt Bf 109 G (Germany, 1941)

A legendary fighter plane used by the German air force in World War II.

Mitsubishi A6M Zero (Japan, 1940)

The Japanese Mitsubishi A6M, commonly known as 'Zero' to the Allies, was a legendary aircraft of the Second World War.

Sơ đồ p-V-T cho khí lý tưởng

Mối quan hệ giữa áp suất, thể tích và nhiệt độ của khí lý tưởng được mô tả bởi các định luật khí.

Stirling engine - hot-air engine

Stirling engines are also known as external combustion engines. Unlike internal combustion engines (e.g. Otto-engine), here combustion takes place outside...

Supermarine Spitfire (United Kingdom, 1938)

Spitfire was a legendary British single-seat military aircraft used in World War II.

Added to your cart.