Quân đội Nhật Bản (Chiến tranh Thế giới lần thứ Hai)

Quân đội Nhật Bản (Chiến tranh Thế giới lần thứ Hai)

Những người lính trung thành của Nhật Bản đã chiến đấu chủ yếu tại mặt trận châu Á và Thái Bình Dương trong Thế chiến thứ Hai

Lịch sử

Từ khoá

Người lính Nhật, tiếng Nhật, lính, chiến tranh thế giới, lính bộ binh, vũ trang

Các mục liên quan

Các câu hỏi

 • Đế quốc Nhật là thành viên của khối quân sự nào trong Thế chiến thứ Nhất?
 • Đế quốc Nhật là thành viên của khối quân sự nào trong Thế chiến thứ Hai?
 • Lực lượng nào là kẻ thù chính của Nhật Bản trong Thế chiến thứ Hai?
 • Đâu là tên của một vị tướng Nhật Bản trong Thế chiến thứ Hai?
 • Hoàng đế Nhật Bản trong Thế chiến thứ Hai là ai?
 • Căn cứ quân sự nào của Mỹ đã bị quân đội Nhật Bản tấn công vào tháng 12/1941?
 • Đâu là Thủ đô của Nhật Bản?
 • Một vài người lính Nhật vẫn từ chối đầu hàng dù hàng thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày kết thúc Thế chiến thứ Hai, đúng hay sai?
 • Lá cờ của Quân đội Đế quốc Nhật tượng trưng cho điều gì?
 • Phần lớn lực lượng quân đội Nhật đã tham chiến tại mặt trận nào trong Thế chiến thứ hai?
 • Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: Đế quốc Nhật đã...trong Thế chiến thứ Hai.
 • Văn kiện đầu hàng của Nhật Bản được ký khi nào?
 • Văn kiện đầu hàng của Nhật Bản được ký tại đâu?
 • Từ "kamikaze" trong tiếng Nhật có nghĩa là gì?
 • Từ "kamikaze" được dùng để ám chỉ điều gì?
 • Nhật Bản thuộc lục địa nào?

Các cảnh

Các mục liên quan

Quân đội Hoa Kỳ (Chiến tranh Thế giới lần thứ hai)

Quân đội Mỹ đã chiến đấu trong hầu hết các mặt trận thời Thế chiến thứ Hai.

German soldier (World War II)

Soldiers of the Wehrmacht in World War II were well-trained and well-equipped with modern weapons.

Mitsubishi A6M Zero (Japan, 1940)

The Japanese Mitsubishi A6M, commonly known as 'Zero' to the Allies, was a legendary aircraft of the Second World War.

Quân đội Liên Xô (Chiến tranh thế giới lần thứ Hai)

Nhờ quy mô vũ trang và kho đạn dược lớn mạnh, quân đội Liên Xô đã trở thành đầu mối môi giới vũ khí quyền lực sau Thế chiến thứ Hai.

Attack of Pearl Harbor (1941)

The United States entered World War II after the devastating attack by the Japanese navy.

B-24 Liberator

The B-24 Liberator was an American heavy bomber aircraft, built in large numbers, that was used on every front during World War II.

Battle of Midway (1942)

One of the most important battles of World War II proved to be a turning point of the War in the Pacific

Blitzkrieg strategy (1939-1940)

This effective strategy was based on the fast and synchronised attack of different branches of the army.

Himeji Castle

Located close to Osaka, the Japanese castle is also called the White Heron because of its white exterior.

Samurai

Nhiệm vụ chính của những chiến binh Nhật Bản này là phục vụ các lãnh chúa phong kiến​, thậm chí còn phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Torii (gateway) of the Itsukushima Shrine

The torii is a traditional Japanese gate built at the entrance of shrines.

USS Missouri (US, 1944)

The battleship USS Missouri, first deployed during WWII was also deployed in the Gulf War.

Added to your cart.