Quân đội Hoa Kỳ (Chiến tranh Thế giới lần thứ hai)

Quân đội Hoa Kỳ (Chiến tranh Thế giới lần thứ hai)

Quân đội Mỹ đã chiến đấu trong hầu hết các mặt trận thời Thế chiến thứ Hai.

Lịch sử

Từ khoá

lính Mỹ, chiến tranh thế giới, Đồng minh, lính, lính bộ binh, vũ khí, quân đội, người Mỹ, đồng phục, lịch sử

Các mục liên quan

Attack of Pearl Harbor (1941)

The United States entered World War II after the devastating attack by the Japanese navy.

Battle of Midway (1942)

One of the most important battles of World War II proved to be a turning point of the War in the Pacific

Pháo đài bay B-17 (Mỹ, 1938)

'Pháo đài bay' được Boeing phát triển để phục vụ cho Lực lượng Không quân Hoa Kỳ.

Quân đội Nhật Bản (Chiến tranh Thế giới lần thứ Hai)

Những người lính trung thành của Nhật Bản đã chiến đấu chủ yếu tại mặt trận châu Á và Thái Bình Dương trong Thế chiến thứ Hai.

USS Missouri (US, 1944)

The battleship USS Missouri, first deployed during WWII was also deployed in the Gulf War.

Vought F4U Corsair (USA, 1944)

The Vought F4U Corsair radial-engined naval fighter was one of the most prominent American aircraft of the Second World War.

Xe tăng (Thế chiến Thứ hai)

Xe tăng là vũ khí chính trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

B-24 Liberator

The B-24 Liberator was an American heavy bomber aircraft, built in large numbers, that was used on every front during World War II.

Blitzkrieg strategy (1939-1940)

This effective strategy was based on the fast and synchronised attack of different branches of the army.

Bom nguyên tử (1945)

Bom nguyên tử là một trong những vũ khí có sức tàn phá khinh khủng nhất trong lịch sử loài người.

Các tiểu bang và thành phố của Hoa Kỳ

Hình ảnh này mô tả các tiểu bang và các thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ.

German soldier (World War II)

Soldiers of the Wehrmacht in World War II were well-trained and well-equipped with modern weapons.

Nhà Trắng (Washington, DC, 1800)

Là một trong những toà nhà nổi tiếng nhất trên thế giới, đây là nơi ở và làm việc của Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Quân đội Liên Xô (Chiến tranh thế giới lần thứ Hai)

Nhờ quy mô vũ trang và kho đạn dược lớn mạnh, quân đội Liên Xô đã trở thành đầu mối môi giới vũ khí quyền lực sau Thế chiến thứ Hai.

Soldiers of the American Civil War

The American Civil War was fought between the Confederacy and the Union.

American Marine (beginning of the 21st century)

The US Marine Corps is an important branch of the US Armed Forces, with about 200 thousand, specially trained members.

38 M Toldi light tank

This light tank was used by the Royal Hungarian Army in World War II.

British soldier (World War I)

During World War I, Britain was part of the military alliance called the ´Triple Entente´.

French soldier (World War I)

During World War I France was part of the military alliance called 'Triple Entente'.

German soldier (World War I)

German sordiers in the First World War were well trained and used modern weapons.

Vũ khí (Chiến tranh thế giới thứ nhất)

Chiến tranh thế giới thứ nhất đã mang đến những thay đổi trọng đại trong công nghệ quân sự nhờ sự triển khai của các loại vũ khí mới.

Added to your cart.