Ötzi, the Iceman

Ötzi, the Iceman

The mummified body of a man who probably lived in the Chalcolithic period, was found in one of the glaciers of the Alps.

Lịch sử

Từ khoá

Ötzi, iceman, mẹ ơi, bảo quản cơ thể, Dãy Alps, sông băng, Nước Áo, Ý, Bolzano, Chalcolithic, thợ săn, thiết bị, vũ khí, quần áo, phong cách sống, nghiên cứu, lịch sử, nguồn học thuật

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

From the Stone Age to the Iron Age

This animation demonstrates the development of the axe throughout archaeological periods.

Sự trãi rộng của Người Tinh Khôn trên Trái đất.

"Người tinh khôn" có nguồn gốc từ Châu Phi và phân tán ra hầu khắp các châu lục.

Hunebeds

These special dolmens located in present-day Netherlands were built about 5,000 years ago.

Icebergs

Icebergs are blocks of frozen freshwater floating in the sea.

Megalithic cultures in Europe

Structures consisting of enormous stone blocks, dating back thousands of years, are monuments of megalithic cultures.

Archaeological excavation (pit house)

Large construction sites provide archaeologists searching for artefacts with a great deal of work.

Hang động Thời kỳ đồ đá cũ

Những nơi ở đầu tiên trong lịch sử loài người cung cấp rất nhiều thông tin về lối sống của tổ tiên chúng ta.

Khu dân cư Thời Kỳ Đồ Đá Mới

Nhờ những tiến bộ mang tính cách mạng trong Thời Kỳ Đồ Đá Mới, các cộng đồng định cư đã thiết lập những khu định cư lâu dài đầu tiên.

Venus figurines

These Palaeolithic statuettes probably symbolise fertility and prosperity.

Homo erectus (người đứng thẳng)

"Người đứng thẳng" sử dụng các công cụ và có thể nhóm lửa.

Sự tiến hóa của loài người

Phần não và hộp sọ đã trải qua những biến đổi quan trọng trong quá trình tiến hóa của loài người.

Stonehenge (Great Britain, Bronze Age)

The world famous monument in England still poses mysteries for archaeologist.

Voi ma mút

Động vật bộ vòi đã tuyệt chủng có liên quan mật thiết với loài voi ngày nay, thường bị người tiền sử săn bắt.

Added to your cart.