Ô nhiễm đất

Ô nhiễm đất

Hình ảnh này minh họa các nguồn chính gây ô nhiễm đất.

Địa lý

Từ khoá

ô nhiễm đất, đất, xói mòn, trồng cây, ô nhiễm môi trường, quản lý chất thải, bảo vệ môi trương, khí hậu thay đổi, hoạt động của con người, trồng rừng, phá rừng, bai rac, khu định cư, nông nghiệp, chất thải, bón ruộng, chất thải hạt nhân, phát triển bền vững, phóng xạ, chăn nuôi động vật, môn địa lý, nhựa, hóa chất, vận chuyển, công nghiệp, môi trường, xã hội, Thiên nhiên

Các mục liên quan

Ô nhiễm

Ô nhiễm là tác động tiêu cực từ hoạt động của con người đến môi trường tự nhiên.

Ô nhiễm không khí

Hình ảnh này thể hiện những nguồn gây ô nhiễm không khí chính: các khu nông nghiệp, công nghiệp, và khu dân cư.

Ô nhiễm nước

Các nguồn gây ô nhiễm nước chính là các vùng công nghiệp, nông nghiệp, và đô thị.

Đô thị

Đô thị là những thành phố lớn với dân số hơn 1 triệu người.

Bin lorries

Bin lorries play an important role in the life of towns and cities.

Các loại đất (phẫu diện đất)

Bài học này mô tả các loại đất khác nhau.

Hệ thống cấp nước

Hệ thống cấp nước cung cấp nước sạch và an toàn cho người dùng.

Hiệu ứng nhà kính

Các hoạt động của con người làm tăng hiệu ứng nhà kính và dẫn tới sự nóng lên toàn cầu.

How does it work? - Combine harvester

Combine harvesters are machines that harvest and thresh grain crops.

Nông nghiệp chính xác

Hình ảnh này mô tả việc sử dụng công nghệ hiện đại trong nông nghiệp.

Ngũ cốc

Ngũ cốc là các loài cỏ được trồng để lấy hạt dùng làm thực phẩm.

Nhà không thải khí cacbon dioxit

Thiết kế và cấu trúc của những ngôi nhà hiện đại đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường.

Oasis

Oases are areas in deserts where water is available.

Sewage treatment plant

Treated sewage water can be used in agriculture and industry.

Soil types – Hungary (map)

This animation demonstrates the types of soil found in Hungary.

Tầng ozone

Tầng ozone lọc bức xạ cực tím có hại từ Mặt Trời, do đó không thể thiếu đối với sự sống trên Trái Đất.

Vòng tuần hoàn nước (cơ bản)

Nước trên Trái Đất liên tục thay đổi trạng thái. Vòng tuần hoàn nước gồm các quá trình như bay hơi, mưa, tan và đóng băng.

Đồng sunfat (CuSO₄)

Một hợp chất của lưu huỳnh thường được sử dụng làm thuốc trừ sâu.

Added to your cart.