Nông nghiệp thời cổ đại ở Thung Lũng sông Nile

Nông nghiệp thời cổ đại ở Thung Lũng sông Nile

Ai Cập cổ đại được gọi là "món quà của sông Nile", vì con sông này có vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền văn minh Ai Cập.

Lịch sử

Từ khoá

Nile, nông nghiệp, Món quà của sông Nile, thâm canh, thủy lợi nông nghiệp, hệ thống thủy lợi, thiết bị nâng nước, shadoof, cổ xưa, mùa vụ, phong cách sống, Châu phi, Ai Cập, Lũ lụt, kênh, hợp tác, lịch, cộng đồng

Các mục liên quan

Các câu hỏi

 • Nhà nước cổ đại nào thường được gọi là "món quà của sông Nile"?
 • Sông Nile dài bao nhiêu?
 • Tên tiếng Ai Cập cổ đại của sông Nile là gì?
 • Cái tên "Nile" có nguồn gốc từ ngôn ngữ nào?
 • Từ Nile (Neilos) nghĩa là gì?
 • Sông Nile chảy vào biển/đại dương nào?
 • Sông Nile có loại cửa sông nào?
 • Loài động vật nào thường không có ở sông Nile?
 • Người dân Ai Cập cổ đại gọi đất nước này bằng cái tên nào?
 • Từ "Kemet" nghĩa là gì?
 • Người nào mô tả Ai Cập là\n"món quà của sông Nile"?
 • Cần nâng đối trọng còn được gọi là gì?
 • Tại sao các trận lụt của sông Nile lại có vai trò quan trọng ở Ai Cập cổ đại?
 • Sông Nile ngập lụt vào tháng nào mỗi năm?
 • Các trận lụt của sông Nile mang lại "món quà" gì cho người Ai Cập?
 • Có đúng là người Ai Cập cổ đại đã tạo ra những vùng màu mỡ rộng lớn dọc theo sông Nile nhờ sử dụng hệ thống tưới tiêu tiên tiến không?
 • Cấu trúc nào không được người Ai Cập cổ đại xây dựng?
 • Điều kiện tiên quyết để thiết lập nền nông nghiệp tưới tiêu là gì?
 • Chiều rộng của lớp phù sa bồi đắp trên hai bờ sông Nile là bao nhiêu?
 • Điều gì thể hiện tầm quan trọng của ngày ngập lụt?
 • Việc làm lịch là nhiệm vụ của ai ở Ai Cập cổ đại?
 • Có đúng là người Ai Cập cổ đại dùng lịch âm để lên kế hoạch cho các hoạt động nông nghiệp không?
 • Lịch năm của người Ai Cập cổ đại được chia thành mấy mùa?
 • Thuật ngữ nào sau đây không phải là một mùa trong lịch năm của người Ai Cập?
 • Điều gì đã chấm dứt trận lụt hàng năm của sông Nile?
 • Loài cây nào không được trồng ở Ai Cập cổ đại?
 • Người Ai Cập cổ đại dùng công cụ gì để xới đất trước khi gieo hạt?
 • Người Ai Cập cổ đại làm cách nào để gieo hạt sâu hơn vào đất để hỗ trợ quá trình nảy mầm?

Các cảnh

Các mục liên quan

Ancient Egyptian house

An average Egyptian dwelling consisted of regularly arranged rooms.

Clothing in ancient Egypt

Inhabitants of ancient Egypt wore characteristic clothes and jewellery.

Egyptian Pharaoh and his wife (2nd millennium BC)

Egyptian Pharaohs were respected as gods, they were lords of life and death.

Oasis

Oases are areas in deserts where water is available.

Ancient Egyptian deities

Ancient Egyptians worshipped a large number of gods and goddesses.

Archimedes’ screw (3rd century BC)

The screw pump commonly attributed to Archimedes made irrigation much more effective

Battle of Kadesh (1285 BC)

The outcome of one of the greatest battles in the history of the ancient East (fought by the Egyptians and Hittites) was indecisive.

Legendary ancient empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Measuring time

The first calendars and time-measuring instruments were already used by ancient Eastern civilisations.

Những phát minh của người Lưỡng Hà (thiên niên kỷ thứ 3 trước Công Nguyên)

Những công cụ đơn giản nhưng mang tính cách mạng này vẫn được sử dụng ngày nay.

Pyramid of Djoser (Saqqara, 27th century BC)

The step pyramid, built in the 27th century BC, was the first pyramid in Egypt.

Rosetta Stone

The Rosetta Stone helped to solve the mystery of hieroglyphics.

Ancient Egyptian sailing boat

The river and marine sailing boats of ancient Egypt were one-masted, oared boats

Kim tự tháp Ai Cập (Giza, thế kỷ 26 trước Công Nguyên)

Thành Phố Người Chết Giza là kỳ quan Cổ Đại duy nhất còn nguyên vẹn.

Bánh xe nước Syria (Thành phố Hama, thế kỷ thứ 13)

Các bánh xe nước của Syria thời Trung Cổ được dùng để chuyển nước đến những vùng xa xôi.

Farming techniques

Farming techniques evolved with the development of human civilisation in the Middle Ages and the Modern Age.

Thành phố Babylon (thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên)

Thành cổ Babylon được xây dựng trên bờ sông Euphrates ở Lưỡng Hà.

Tutankhamun’s tomb (14th century BC)

One of the greatest archaeological finds of the 20th century was the tomb of the Egyptian pharaoh.

Added to your cart.