Nhiệt kế

Nhiệt kế

Có rất nhiều loại thiết bị được dùng để đo nhiệt độ.

Vật lý

Từ khoá

nhiệt kế, nhiệt độ, thay đổi nhiệt độ, giãn nở nhiệt, Celsius, Fahrenheit, hồng ngoại, bức xạ hồng ngoại, bức xạ nhiệt, nhiệt kế khí, nhiệt kế kim loại, lưỡng kim, máy điều nhiệt, dòng điện, điện trở, vôn, nhiệt động lực học, tài sản vật chất, thể tích, giãn nỡ nhiệt thể tích, khí ga, điện lực, vật lý

Các mục liên quan

Sự giãn nở nhiệt của cầu

Độ dài khung kim loại của các cây cầu thay đổi khi nhiệt độ thay đổi.

Xưởng của Galileo Galile

Các thành tựu khoa học của Galileo Galilei đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của vật lý và thiên văn học.

Nóng chảy và đóng băng

Trong quá trình đóng băng, liên kết hydro được hình thành giữa các phân tử nước tạo thành cấu trúc tinh thể.

Bay hơi và sôi

Khi một chất lỏng bay hơi và sôi thì điều gì diễn ra? Nhiệt độ sôi của một chất lỏng phụ thuộc vào điều gì?

Máy sấy tóc - Nó hoạt động thế nào?

Hình ảnh động này cho thấy cấu tạo và cách hoạt động của máy sấy tóc.

Sự thay đổi trạng thái

Thay đổi trạng thái là khi một chất chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác.

Đồ thị p-V-T cho khí lý tưởng

Các định luật mô tả mối liên hệ giữa áp suất, thể tích và nhiệt độ của khí lý tưởng được mô tả bởi các định luật khí.

How does it work? - Air conditioner

An air conditioner cools the air inside by drawing heat away and releasing it outside.

How does it work? - Electric steam iron

This animation demonstrates how electric steam irons work.

How does it work - Refrigerator

This animation demonstrates how a refrigerator works.

Khinh khí cầu

Khinh khí cầu là tàu bay gắn khí cầu được nâng lên bởi khí nóng.

Meteorological instruments

This animation demonstrates instruments used to examine atmospheric phenomena.

Added to your cart.