Nhà máy lọc dầu

Nhà máy lọc dầu

Các sản phẩm lọc dầu gồm có dầu diesel, xăng và dầu nhờn.

Địa lý

Từ khoá

nhà máy lọc dầu, hydrocarbon, hợp chất carbon, xăng dầu, tiền gửi dầu, hình thành dầu thô, chưng cất, phát triển năng lượng, nhiên liệu, Dầu bôi trơn, dầu nóng, paraffin, dầu diesel, nhựa đường, tháp chưng cất, đường ống, phân số, xưởng lọc dầu, năng lượng, dầu, nguyên liệu thô, hóa thạch, nguồn nước khoáng, khoáng sản, giàn khoan dầu, nền tảng ngoài khơi, mỏ dầu, Tàu chở dầu, công nghiệp, môn địa lý, Công nghệ

Các mục liên quan

Các cảnh

Các yếu tố vị trí

 • nền dầu
 • giàn khoan dầu
 • cảng dầu
 • thùng dầu
 • nhà máy lọc dầu

Các nhà máy lọc dầu đòi hỏi rất nhiều nướcnguyên liệu thô; do đó chúng thường nằm gần các mỏ hydrocacbon, trung tâm phân phối đường ống và các bến cảng.

Thông thường, dầu thô được vận chuyển đến các nhà máy lọc dầu bằng đường ống. Ở đó, dầu trước tiên được làm nóng và bốc hơi trong một ống lò. Sau đó dầu bốc hơi được dẫn đến cột chưng cất. Dầu là hỗn hợp của vài nghìn loại hydrocacbon bão hòa. Mục đích của quá trình lọc dầu là tách chúng thành các chiết suất khác nhau.

Có hai dạng lọc dầu: sản phẩm của dạng lọc dầu đầu tiên là nhiên liệu động cơnhiên liệu sưởi ấm, trong khi các sản phẩm từ dạng lọc dầu còn lại các chất bôi trơn.

Lọc dầu dựa trên thực tế là các thành phần của dầu thôđiểm sôi khác nhau; dầu thô do đó có thể được tách thành các thành phần của nó bằng cách chưng cất.

Trong cột chưng cất, hơi dầu bốc lên và được làm nguội ngay. Ngay khi bất kỳ thành phần nào của dầu đạt đến điểm sôi, nó được ngưng tụ thành chất lỏng trên các bề mặt phẳng trong các cột. Những sản phẩm chưng cất này, còn được gọi là chiết suất, được thu lại trong các bộ chiết suất.

Dầu diesel ngưng tụ ở dưới cùng của cột chưng cất, nơi nóng nhất. Các thành phần còn lại có điểm sôi thấp, ví dụ: xăng, ngưng tụ hơn khi xa điểm nóng, trong khi các thành phần khí, bao gồm cả metan và etan, được tách bỏ ở đầu cột.

Phần dư của chưng cất phân đoạn là mazut, được loại bỏ ở dưới đáy cột. Sau khi được đun nóng lại, mazut có thể được chưng cất thêm. Đây là cách các loại dầu bôi trơn được sản xuất. Tuy nhiên, ngày nay, chỉ một phần nhỏ trong số này được sử dụng làm chất bôi trơn. Phần còn lại chủ yếu được sử dụng để sản xuất nhiên liệu động cơ có hàm lượng octan cao, carbon thấp, chất lượng tốt. Việc này được thực hiện bằng cách bẻ gẫy liên kết, đó là một quá trình phá vỡ.

Sau quá trình chưng cất, cặn thu đượcbitum, được sử dụng để xây dựng đường.

Nhà máy lọc dầu

 • đường ống
 • ống lò
 • cột chưng cất (dầu nóng)
 • cột chưng cất (dầu bôi trơn)

Cắt bỏ

 • ống lò
 • cột chưng cất (dầu nóng)
 • cột chưng cất (dầu bôi trơn)
 • khí gas 100 °C
 • xăng nhẹ 105 °C
 • xăng nặng 120 °C
 • dầu hỏa 160 °C
 • dầu diesel 220 °C
 • dầu mazut 275 °C
 • chất bôi trơn tốt 300 °C
 • chất bôi trơn bán tinh khiết 340 °C
 • chất bôi trơn nặng 370 °C
 • bitum 400 °C

Hình ảnh

 • nền dầu
 • giàn khoan dầu
 • cảng dầu
 • thùng dầu
 • nhà máy lọc dầu
 • đường ống
 • ống lò
 • cột chưng cất (dầu nóng)
 • cột chưng cất (dầu bôi trơn)
 • ống lò
 • cột chưng cất (dầu nóng)
 • cột chưng cất (dầu bôi trơn)
 • khí gas 100 °C
 • xăng nhẹ 105 °C
 • xăng nặng 120 °C
 • dầu hỏa 160 °C
 • dầu diesel 220 °C
 • dầu mazut 275 °C
 • chất bôi trơn tốt 300 °C
 • chất bôi trơn bán tinh khiết 340 °C
 • chất bôi trơn nặng 370 °C
 • bitum 400 °C

Quá trình

 • khí gas 100 °C
 • xăng nhẹ 105 °C
 • xăng nặng 120 °C
 • dầu hỏa 160 °C
 • dầu diesel 220 °C
 • dầu mazut 275 °C
 • chất bôi trơn tốt 300 °C
 • chất bôi trơn bán tinh khiết 340 °C
 • chất bôi trơn nặng 370 °C
 • bitum 400 °C

Thuyết minh

Các nhà máy lọc dầu đòi hỏi rất nhiều nướcnguyên liệu thô; do đó chúng thường nằm gần các mỏ hydrocacbon, trung tâm phân phối đường ống và các bến cảng.

Thông thường, dầu thô được vận chuyển đến các nhà máy lọc dầu bằng đường ống. Ở đó, dầu trước tiên được làm nóng và bốc hơi trong một ống lò. Sau đó dầu bốc hơi được dẫn đến cột chưng cất. Dầu là hỗn hợp của vài nghìn loại hydrocacbon bão hòa. Mục đích của quá trình lọc dầu là tách chúng thành các chiết suất khác nhau.

Có hai dạng lọc dầu: sản phẩm của dạng lọc dầu đầu tiên là nhiên liệu động cơnhiên liệu sưởi ấm, trong khi các sản phẩm từ dạng lọc dầu còn lại các chất bôi trơn.

Lọc dầu dựa trên thực tế là các thành phần của dầu thôđiểm sôi khác nhau; dầu thô do đó có thể được tách thành các thành phần của nó bằng cách chưng cất.

Trong cột chưng cất, hơi dầu bốc lên và được làm nguội ngay. Ngay khi bất kỳ thành phần nào của dầu đạt đến điểm sôi, nó được ngưng tụ thành chất lỏng trên các bề mặt phẳng trong các cột. Những sản phẩm chưng cất này, còn được gọi là chiết suất, được thu lại trong các bộ chiết suất.

Dầu diesel ngưng tụ ở dưới cùng của cột chưng cất, nơi nóng nhất. Các thành phần còn lại có điểm sôi thấp, ví dụ: xăng, ngưng tụ hơn khi xa điểm nóng, trong khi các thành phần khí, bao gồm cả metan và etan, được tách bỏ ở đầu cột.

Phần dư của chưng cất phân đoạn là mazut, được loại bỏ ở dưới đáy cột. Sau khi được đun nóng lại, mazut có thể được chưng cất thêm. Đây là cách các loại dầu bôi trơn được sản xuất. Tuy nhiên, ngày nay, chỉ một phần nhỏ trong số này được sử dụng làm chất bôi trơn. Phần còn lại chủ yếu được sử dụng để sản xuất nhiên liệu động cơ có hàm lượng octan cao, carbon thấp, chất lượng tốt. Việc này được thực hiện bằng cách bẻ gẫy liên kết, đó là một quá trình phá vỡ.

Sau quá trình chưng cất, cặn thu đượcbitum, được sử dụng để xây dựng đường.

Các mục liên quan

Sự vận hành của những giếng dầu

Tự động hoá việc bơm hút dầu thô lên mặt đất.

Diesel engine

The German engineer Rudolf Diesel patented the diesel engine in 1893.

Four-stroke Otto engine

This animation demonstrates the type of engine most commonly used in cars.

Offshore natural gas extraction, Norway

The Troll A is an offshore natural gas platform, the largest offshore platform ever built: it rises about 170 metres above water level, weighs 656,000...

Oil platform

A long pipe in the centre of the tower penetrates the ocean bed until it reaches the layer that contains oil.

Oil tanker

Oil tankers appeared in the late 19th century; today they are among the largest ships.

Shale gas

This animation explains the technology of shale gas extraction.

Transport networks

The animation presents the main air, water and land routes and transport hubs.

Carboniferous flora and fauna

This animation presents some animals and plants that lived between the Devonian and Permian periods (358-299 million years ago).

Ferrous metallurgy (basic)

Raw iron is produced from iron ore in iron smelters.

Luyện kim (mức trung bình)

Sắt thô được sản xuất từ quặng sắt trong các lò luyện.

Aluminium smelting

Aluminium smelting is the process of extracting aluminium from alumina by electrolysis.

Added to your cart.