Monsters of the Palaeozoic: sea scorpions

Monsters of the Palaeozoic: sea scorpions

Eurypterids are an extinct group of Palaeozoic aquatic arthropods.

Sinh học

Từ khoá

sinh vật thời tiền sử, hóa thạch, bọ cạp biển, tuyệt chủng, Eurypterid, Đại Cổ sinh, lịch sử của Trái đất, kỷ nguyên đại chất, Thời kỳ Cambri, Thời kỳ Permi, bụng, chelicera, lớp chitin, áo giáp, cephalothorax, giáp sát, động vật chân đốt, động vật ăn thịt, ăn thịt, động vật, sinh học

Các mục liên quan

Trilobites

The ancestors of Arachnida and Crustacea belonged to the class Trilobita.

Ốc anh vũ

Là nhóm đã tuyệt chủng thuộc lớp Cephalopoda với bộ xương ngoài rắn chắc. Chúng là những hóa thạch cung cấp nhiều thông tin tuyệt vời.

Carboniferous flora and fauna

This animation presents some animals and plants that lived between the Devonian and Permian periods (358–299 million years ago).

Continental drift on a geological timescale

The Earth's continents have been in constant motion during the history of the planet.

Fat-tailed scorpion

The fat-tailed scorpion is one of the world's most dangerous scorpions.

Hệ thực vật và động vật kỷ Permi

Hình ảnh 3D này mô tả hệ thực vật và động vật của thời kỳ cuối cùng của kỷ Đại Cổ Sinh.

Ichthyosaur

Fish-like marine dinosaurs which resembled dolphins; a good example of convergent evolution.

Ichthyostega

A prehistoric amphibian and an early representative of the Tetrapods, which became extinct 360 million years ago.

Tiktaalik

A transitional form between fish and tetrapods, or four-limbed vertebrates.

"Khủng long bạo chúa" T–Rex

Là loài ăn thịt cỡ lớn có lẽ được biết đến nhiều nhất trong các loại khủng long.

Deinonychus

Deinonychus antirrhopus, 'móng vuốt khủng khiếp', là một loài khủng long chạy nhanh ăn thịt.

Khủng long Apatosaurus

Loài khủng long ăn cỏ, cổ dài với thân hình to lớn.

Stegosaurus

A type of prehistoric reptile having bony plates on its back, which aided thermoregulation.

Thằn lằn bay

Một loài bò sát biết bay giống với loài chim, sống trong thời tiền sử. Tuy nhiên giữa chúng và loài chim không tồn tại liên kết tiến hóa trực tiếp.

Triceratops

A type of herbivorous dinosaur easily recognisable by its large frill and three horns which lived in the Cretaceous period.

Added to your cart.