Local winds

Local winds

The most important types of local winds are the sea-land breeze, the mountain-valley breeze as well as the downslope winds.

Địa lý

Từ khoá

gió địa phương, hoàn lưu khí quyển, gió, gió bão, tầm thường, gió phơn, khí quyển, áp suất không khí, nhiệt độ, kết tủa, Thiên nhiên, môn địa lý

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Aeolian landforms on coasts and steppes

Wind, as an external force, plays an important role in shaping coastal areas and steppes.

Altitudinal zonation

In mountainous areas the climate, soil properties, the flora and fauna change depending on elevation.

Hoàn lưu khí quyển

Sự chênh lệch về nhiệt độ giữa vùng cực và vùng xích đạo gây ra hoàn lưu khí quyển, chịu sự ảnh hưởng của một số yếu tố, trong đó có sự quay của Trái Đất.

Meteorological instruments (basic)

This animation demonstrates instruments used to examine atmospheric phenomena.

Mid-latitude cyclone and anticyclone

Cyclones are large areas of circulating air with clouds and precipitation being formed in its centre.

Nhà máy điện dùng sức gió

Các nhà máy điện gió chuyển đổi động năng của gió thành điện năng.

Sự hình thành mây, các loại mây

Nước ở bề mặt khi bay hơi hình thành các đám mây có nhiều hình dạng, rồi từ đó nước rơi xuống lại bề mặt dưới dạng mưa.

Sét

Sét là hiện tượng phóng điện một cách đột ngột kèm theo một âm thanh gọi là sấm.

Tornadoes

Short-lived but extremely powerful tornadoes can cause a great deal of damage.

Tropical cyclones

Cyclones are large air masses with winds spiralling inwards around a low-pressure centre, and carry clouds and precipitation.

Vòng tuần hoàn của nước (trung cấp)

Nước trên Trái đất thay đổi trạng thái liên tục. Vòng tuần hoàn của nước bao gồm các quá trình như bay hơi, mưa, tan chảy và đóng băng.

Hệ thống gió mùa

Vào mùa hè, gió mùa mang theo lượng mưa lớn từ đại dương vào lục địa.

Meteorological instruments

This animation demonstrates instruments used to examine atmospheric phenomena.

Hải lưu

Băng chuyền đại dương là hệ thống hải lưu trên toàn cầu có ảnh hưởng lớn tới khí hậu của Trái Đất.

Added to your cart.