Lead-acid battery

Lead-acid battery

Electrochemical processes in a lead-acid battery produce electric current.

Hoá học

Từ khoá

ắc quy, pin galvanic, axit sunfuric, chì điôxít, chì, cực dương, cực âm, thiết bị đầu cuối âm, dòng điện một chiều, điện áp đầu cuối, chất thải nguy hại, có tính axit, dòng điện, phản ứng, nguồn năng lượng, điện tích, oxi hóa, khử, khả năng lưu trữ, vô cơ, điện hóa, hóa học

Các mục liên quan

Pin kiềm

Dòng điện trong pin kiềm được tạo ra từ các phản ứng điện hóa

Động cơ DC

Động cơ DC chứa một nam châm vĩnh cửu và một cuộn dây bên trong nam châm, với dòng điện chạy bên trong nó.

Axit sunfuric (H₂SO₄)

Là một chất lỏng không màu, sánh, một loại axit mạnh, có tính ăn mòn cao được sử dụng trong một số quá trình công nghiệp.

Electric car

The Tesla Model S is one of the first commercially available electric cars.

Ion sunfat (SO₄²⁻)

Một hợp chất ion được tạo ra khi axit sunfuric giải phóng một proton.

Luyện nhôm

Luyện nhôm là quá trình tạo thành nhôm từ nhôm oxit qua quá trình điện phân.

Máy phát điện một chiều (cơ bản)

Máy phát điện một chiều chuyển đổi cơ năng thành dòng điện một chiều.

Pin nhiên liệu

Pin nhiên liệu cung cấp năng lượng điện thân thiện môi trường được tạo ra từ phản ứng giữa oxi và hydro.

Sự hòa tan của NaCl

Muối thường tan trong nước: các phân tử phân cực nước hình thành một lớp bao xung quanh các ion.

Tụ điện

Tụ điện dự trữ năng lượng điện dưới dạng điện tích.

Tạo ra dòng điện xoay chiều

Dòng điện có thể được tạo ra bằng cách quay cuộn dây phần ứng trong từ trường.

Water turbine, generator

Water turbines convert the kinetic energy of water into electric current.

Máy biến áp

Máy biến áp là thiết bị được sử dụng để biến đổi điện áp của dòng điện.

Added to your cart.