Land reclamation in the Netherlands, 17th century

Land reclamation in the Netherlands, 17th century

Inhabitants of the northern part of the Netherlands have successfully fought the sea since the Middle Ages.

Lịch sử

Từ khoá

Hà Lan, Các quốc gia thấp, biển, nước biển, bờ biển, thiết bị nâng nước, màng trinh, máy bơm, vùng thấp, đất, máng, mạnh hơn, mực nước biển tăng, sự nóng lên toàn cầu, nông nghiệp, cối xay gió, phần, Biển Bắc, lịch sử, lịch sử hiện đại

Các mục liên quan

Cối xay gió

Các cơ cấu chuyển đổi năng lượng gió thành dạng năng lượng hữu ích đã được sử dụng từ thời Trung Đại.

Administrative divisions of the Netherlands

This animation presents the provinces and provincial capitals of the Netherlands.

Nhà máy điện thủy triều

Các nhà máy điện thủy triều sử dụng sự biến động hàng ngày của mực nước để sản xuất điện.

Nhà Rietveld Schröder (Utrecht, 1924)

Nhà Rietveld Schröder tại thị trấn Utrecht của Hà Lan có thể được coi là tiền thân của những ngôi nhà hiện đại.

Operation of river locks

River locks make rivers with great level differences safe for boating.

Russian Tsar Peter I with his wife

Influenced by Western Europe, the Tsar attempted to modernise the Russian Empire.

The Zuiderzee Works and the Delta Works (Netherlands)

Remarkable civil engineering works to continue the Netherland's centuries-long fight against the sea.

Bánh xe nước Syria (Thành phố Hama, thế kỷ thứ 13)

Các bánh xe nước của Syria thời Trung Cổ được dùng để chuyển nước đến những vùng xa xôi.

Cối xay nước

Ngườii Trung Cổ sử dụng những máy móc chuyển năng lượng của dòng nước chảy thành các dạng năng lượng hữu ích.

Ancient Roman aqueduct and road

The excellent road and aqueduct system covering the whole empire reflects well the development of the Roman civilisation.

Conquistador (16th century)

Spanish conquerors owed their success to their armour and firearms.

Hoa xuân mọc từ củ

Hình ảnh này thể hiện giải phẫu học của hoa tulip, hoa thủy tiên, và hoa tuyết điểm.

Sailing ships

Schooners, first built in the Netherlands in the 17th century, were mainly used as merchant ships.

Added to your cart.