How does it work? - Sonar

How does it work? - Sonar

This animation demonstrates how sonar works.

Công nghệ

Từ khoá

sonar, điều hướng âm thanh và phạm vi, radar, điều hướng bằng giọng nói, trinh sát, tàu nghiên cứu, tàu, lập bảng đồ, Sonar ảnh sườn, phát hiện đối tượng, siêu âm, sóng âm thanh, tiếng vang radar, sóng radar, wave, tiếng vang, phản ánh, đáy biển, dưới nước, tàu ngầm, rung động, cơ khí, Công nghệ, vật lý học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Seafloor map

The boundaries of tectonic plates can be seen on the seafloor.

Đặc điểm của sóng âm

Hình ảnh này giải thích các đặc điểm quan trọng của sóng qua sóng âm.

USS Ohio (US, 1979)

Nuclear propulsion was first used by the US Navy for powering submarines in the mid-20th century.

B-17 Flying Fortress (USA, 1938)

The ´Flying Fortress´ was developed for the United States Army Air Force by Boeing

B-2 Spirit (USA, 1989)

The B-2 Spirit heavy stealth bomber was deployed in the Balkan war, Afghanistan and Iraq.

Common bottlenose dolphin

Bottlenose dolphins are sea mammals which use ultrasound for orientation.

Dơi móng ngựa

Dơi sử dụng sóng siêu âm để định vị và săn mồi.

Firearms

Competing with each other in the 19th and 20th centuries, the world´s most powerful nations made great efforts to develop effective firearms.

Junkers JU-52 (1932)

The most popular European-made transport aircraft before World War II.

Messerschmitt Bf 109 G (Germany, 1941)

A legendary fighter plane used by the German air force in World War II.

Operation of river locks

River locks make rivers with great level differences safe for boating.

SM U-35 submarine (Germany, 1912)

Submarines had an important role in naval warfare as early as World War I.

Tanks (World War II)

The main protagonists of World War II were tanks.

The Doppler effect

It is a well-known phenomenon that the sound of an approaching sound source is higher than that of a receding one.

Types of waves

Waves play an extremely important role in many areas of our lives.

USS Missouri (US, 1944)

The battleship USS Missouri, first deployed during WWII was also deployed in the Gulf War.

V-2 ballistic missile (1944)

The German liquid-propellant rocket, developed during WWII, was the first known man-made object to reach space.

Moon radar experiment (Zoltán Bay, 1946)

In 1946 a Hungarian scientist was the first person to detect radar echoes from the Moon.

Added to your cart.