Hình trụ

Hình trụ

Hình ảnh này minh họa các khối hình trụ khác nhau cũng như các mặt bên của chúng.

Toán học

Từ khoá

chất rắn hình trụ, hình trụ tròn phẳn, hình trị xiên, lăng trụ thẳng, lăng kính hình chữ nhật bên phải, bề mặt bên, vòng tròng cơ sở, hình chữ nhật, hình học không gian, toán học

Các mục liên quan

Császár polyhedron

The Császár polyhedron is a nonconvex polyhedron with 14 triangular faces.

Chu vi, diện tích, diện tích bề mặt và thể tích

Hình ảnh này trình bày công thức tính chu vi và diện tích của các hình học cũng như diện tích bề mặt và thể tích của các hình khối.

Grouping of solids 1

This animation demonstrates various groups of solids through examples.

Grouping of solids 2

This animation demonstrates various groups of solids through examples.

Grouping of solids 3

This animation demonstrates various groups of solids through examples.

Grouping of solids 4

This animation demonstrates various groups of solids through examples.

Hình cầu

Một hình cầu là tập hợp các điểm có cùng một khoảng cách đến một điểm nhất định trong không gian.

Khối đa diện đều Platon

Hình ảnh này minh họa năm khối ba chiều đều (hoặc khối Platon), khối phổ biến nhất là khối lập phương.

Khối tròn xoay

Xoay một hình dạng hình học quanh trục là một đường thẳng trong mặt phẳng hình học của nó ta được một khối tròn xoay.

Khối tròn xoay (bài tập)

Bài tập về sự hình thành các khối tròn xoay.

Phân loại hình khối

Hoạt họa này thể hiện các nhóm hình khối khác nhau qua các ví dụ.

Szilassi polyhedron

This special concave polyhedron was named after a Hungarian mathematician.

Solids of revolution (rectangle)

Rotating a rectangle around its axes of symmetry or around its sides results in solids of revolution.

Conic solids

This animation demonstrates various types of cones and pyramids.

Added to your cart.