Frông nóng, frông lạnh

Frông nóng, frông lạnh

Frông nóng và lạnh được hình thành khi khối không khí lạnh và nóng gặp nhau.

Địa lý

Từ khoá

phía trước ấm áp, mặt lạnh, thời tiết phía trước, thời tiết, tiền tuyến, sự hình thành mây, đám mây, kết tủa, mưa bão, kêu, bão táp, gió, khí quyển, không khí, áp suất không khí, Thiên nhiên, môn địa lý

Các mục liên quan

Hiện tượng El Niño

Một mô hình khí hậu định kỳ xảy ra trên khắp khu vực Thái Bình Dương nhiệt đới cứ năm năm một lần.

Hiệu ứng nhà kính

Các hoạt động của con người làm tăng hiệu ứng nhà kính và dẫn tới sự nóng lên toàn cầu.

Meteorological instruments

This animation demonstrates instruments used to examine atmospheric phenomena.

Meteorological instruments (basic)

This animation demonstrates instruments used to examine atmospheric phenomena.

Mid-latitude cyclone and anticyclone

Cyclones are large areas of circulating air with clouds and precipitation being formed in its centre.

Sự hình thành mây, các loại mây

Nước ở bề mặt khi bay hơi hình thành các đám mây có nhiều hình dạng, rồi từ đó nước rơi xuống lại bề mặt dưới dạng mưa.

Sét

Sét là hiện tượng phóng điện một cách đột ngột kèm theo một âm thanh gọi là sấm.

Tornadoes

Short-lived but extremely powerful tornadoes can cause a great deal of damage.

Tropical cyclones

Cyclones are large air masses with winds spiralling inwards around a low-pressure centre, and carry clouds and precipitation.

Added to your cart.