Firearms

Firearms

Competing with each other in the 19th and 20th centuries, the world´s most powerful nations made great efforts to develop effective firearms.

Công nghệ

Từ khoá

vũ khí tầm xa, vũ khí tự động, súng trường, carbine, súng lục, Thompson, Carbine, Mosin-Nagant, Beretta, Lee-Enfield, Colt, Mauser, Tokarev, Walther, AK-47, súng trường tấn công, bán tự động, trường bắn, hộp đạn, đạn, bắn, bắn trực tiếp, cổ phần, tầm nhìn phía sau, mặt nước, nắm chặt, tạp chí, chớp, gà, cơ chế bắn, súng bắn pin, ống nhắm, Công nghệ

Các mục liên quan

American Marine (beginning of the 21st century)

The US Marine Corps is an important branch of the US Armed Forces, with about 200 thousand, specially trained members.

British soldier (World War I)

During World War I, Britain was part of the military alliance called the ´Triple Entente´.

French soldier (World War I)

During World War I France was part of the military alliance called 'Triple Entente'.

German soldier (World War I)

German sordiers in the First World War were well trained and used modern weapons.

German soldier (World War II)

Soldiers of the Wehrmacht in World War II were well-trained and well-equipped with modern weapons.

How does it work? - Sonar

This animation demonstrates how sonar works.

Junkers JU-52 (1932)

The most popular European-made transport aircraft before World War II.

Messerschmitt Bf 109 G (Germany, 1941)

A legendary fighter plane used by the German air force in World War II.

Pháo đài bay B-17 (Mỹ, 1938)

'Pháo đài bay' được Boeing phát triển để phục vụ cho Lực lượng Không quân Hoa Kỳ.

Quân đội Liên Xô (Chiến tranh thế giới lần thứ Hai)

Nhờ quy mô vũ trang và kho đạn dược lớn mạnh, quân đội Liên Xô đã trở thành đầu mối môi giới vũ khí quyền lực sau Thế chiến thứ Hai.

USS Missouri (US, 1944)

The battleship USS Missouri, first deployed during WWII was also deployed in the Gulf War.

Vũ khí (Chiến tranh thế giới thứ nhất)

Chiến tranh thế giới thứ nhất đã mang đến những thay đổi trọng đại trong công nghệ quân sự nhờ sự triển khai của các loại vũ khí mới.

V-2 ballistic missile (1944)

The German liquid-propellant rocket, developed during WWII, was the first known man-made object to reach space.

Xe tăng (Thế chiến Thứ hai)

Xe tăng là vũ khí chính trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Added to your cart.