Fat-tailed scorpion

Fat-tailed scorpion

The fat-tailed scorpion is one of the world's most dangerous scorpions.

Sinh học

Từ khoá

bọ cạp, Châu phi, Châu Á, con nhện, chích, nọc độc, tuyến nọc độc, nguy hiểm, chelicera, stinger, móng vuốt, động vật ăn thịt, động vật chân đốt, động vật, sinh học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Chilean recluse spider

The poisonous bite of the Chilean recluse spider poses a serious threat to human health.

European garden spider

This animation demonstrates the anatomy of spiders through the example of a common European species.

Mexican redknee tarantula

One of the best known species of spiders, often kept as pets. Its bite is not fatal for humans.

Aeolian landforms in deserts

Wind, as an external force, plays an important role in shaping deserts.

African elephant

The largest land mammal on Earth.

Bọ cánh cứng

Lấy bọ cánh cứng làm hình mẫu, bài giảng sẽ trình bày về cách hệ cơ của côn trùng hoạt động, cách chúng bay và sinh sản.

Common European viper

A species of venomous snakes widespread in Europe. Its bite is rarely fatal to humans.

Dromedary

The dromedary is an indispensable animal for inhabitants of the deserts.

Monsters of the Palaeozoic: sea scorpions

Eurypterids are an extinct group of Palaeozoic aquatic arthropods.

Rết Địa Trung Hải

Hình họa 3D này giới thiệu về một loài rết rất phổ biến ở Địa Trung Hải.

Southern wood ant

An ant colony consist of a queen, male ants and workers.

Trại của người Bedouin

Lối sống bán du mục của người Bedouin được điều chỉnh để thích nghi với điều kiện khí hậu và môi trường sa mạc.

European honeybee

Honeybees produce a sweet and nutritious substance, honey.

Oasis

Oases are areas in deserts where water is available.

Sự sinh sản và phát triển của côn trùng

Dựa vào vòng đời, côn trùng được chia thành ba loại: côn trùng không biến thái, biến thái không hoàn toàn hoặc biến thái hoàn toàn.

Added to your cart.