Động cơ hơi nước của Watt (thế kỷ 18)

Động cơ hơi nước của Watt (thế kỷ 18)

Động cơ hơi nước hoàn thiện bởi kỹ sư người Scotland James Watt đã tạo ra một cuộc cách mạng trong kỹ thuật.

Lịch sử

Từ khoá

James Watt, máy hơi nước, sự phát minh, Nồi hơi, pít tông, van, hơi nước, máy bơm, kỹ sư, Công nghệ, năng lượng, nước

Các mục liên quan

Các câu hỏi

 • Có đúng là cuộc cách mạng công nghiệp bắt đầu ở Mỹ?
 • Có đúng là cuộc cách mạng công nghiệp bắt đầu từ những năm 1760 ở Anh?
 • Có thật là James Watt đã hoàn thiện động cơ hơi nước phổ thông?
 • Có đúng là James Watt đã phát minh ra động cơ hơi nước?
 • Ở đâu động cơ hơi nước không được sử dụng với số lượng lớn?
 • Điều nào sau đây không phải là tiền đề của Cách mạng công nghiệp?
 • Điều nào sau đây không phải là kết quả của cuộc Cách mạng công nghiệp?
 • Cái nào không phải là một phần của động cơ hơi nước phổ thông Watt?
 • Cái nào không phải là một phần của động cơ hơi nước phổ thông Watt?
 • Nhà phát minh nào đã không thí nghiệm năng lượng hơi nước?
 • Ai là một trong những người cùng thời với Watt?
 • Ai không là một trong những người cùng thời với Watt?
 • Cái nào sau đây không được vận hành bởi động cơ hơi nước?
 • Ngành công nghiệp nào ở Anh đã sử dụng máy móc hiện đại đầu tiên ?
 • Nguồn năng lượng quan trọng nhất của động cơ hơi nước là gì?
 • Nhà khoa học thời cổ đại nào đã phát minh ra động cơ hơi nước nguyên thủy có tên là "aeolipile"?
 • Khi nào thì năng lượng hơi nước được phát hiện và sử dụng đầu tiên?
 • Nhà xưởng của James Watt nằm ở đâu?
 • James Watt sinh ra ở đâu?

Các cảnh

Các mục liên quan

Động cơ hai kỳ

Động cơ hai kỳ là một loại động cơ đốt trong bao gồm hai chu kỳ chuyển động.

Động cơ Otto bốn kỳ

Hình ảnh này mô tả loại động cơ được sử dụng phổ biến nhất trong xe hơi.

Hero’s aeolipile

Hero of Alexandria is the inventor of the first steam engine, although he regarded it as an entertaining toy.

Radial engine

Radial engines are used primarily in aeroplanes and helicopters.

Stirling engine - hot-air engine

Stirling engines are also known as external combustion engines. Unlike internal combustion engines (e.g. Otto-engine), here combustion takes place outside...

Wankel engine

A type of rotary engine of high efficiency

Động cơ diesel

Kĩ sư người Đức Rudolf Diesel đã sáng chế ra động cơ diesel vào năm 1893.

Bay hơi và sôi

Khi một chất lỏng bay hơi và sôi thì điều gì diễn ra? Nhiệt độ sôi của một chất lỏng phụ thuộc vào điều gì?

BR Standard Class 3 2-6-2T steam locomotive

A type of steam locomotives used by British Railways were manufactured in the 1950s.

Cối xay nước

Ngườii Trung Cổ sử dụng những máy móc chuyển năng lượng của dòng nước chảy thành các dạng năng lượng hữu ích.

Ford Model T

The popular model of the American automobile factory was the first mass-produced car in the world.

How does it work? - Turbojet

This animation demonstrates how a turbojet engine works.

Ictíneo II submarine

The submarine designed by the Spanish inventor Narcís Monturiol was a pioneering work in the history of underwater navigation.

Inventions in the textile industry, 18th century

Inventions in the 18th century resulted in huge advances in the development of the textile industry.

Khai mỏ trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp

Vào cuối thế kỷ 18, nhu cầu to lớn đối với nguyên liệu thô của nền công nghiệp đang phát triển năng động đã khiến ngành khai thác mỏ bùng nổ.

Lake steamer (1846)

The first paddle steamer in Hungary entered service in 1846.

Mail coach service (Great Britain, 18th century)

Before the emergence of motorised vehicles, letters and parcels were delivered by horse-drawn mail coaches.

Máy tuốt lúa (thế kỷ 19)

Máy tuốt lúa được sử dụng để tách phần hạt khỏi cây lúa.

North River Steamboat (Clermont) (1807)

Robert Fulton American engineer created the first operational steam-powered ship.

Stephenson’s Rocket (1829)

The English engineer George Stephenson’s locomotive was built for a competition of locomotives in 1829.

The Turk (Automaton Chess Player)

Wolfgang von Kempelen´s best known invention.

Gold mining (19th century)

The California Gold Rush started in 1848, near San Francisco.

Nhà máy dệt (thế kỷ 19)

Nhờ những phát minh vào thế kỷ 18, ngành dệt may đã trở thành một trong những ngành quan trọng nhất.

Sơ đồ p-V-T cho khí lý tưởng

Mối quan hệ giữa áp suất, thể tích và nhiệt độ của khí lý tưởng được mô tả bởi các định luật khí.

Added to your cart.