Các tầng rừng

Các tầng rừng

Các tầng rừng của những loại rừng khác nhau có thể khác nhau.

Sinh học

Từ khoá

lớp, rừng mưa, gió mùa, rừng sồi, rừng beech, rừng lá kim, rừng, lớp tán, tầng cây bụi, lớp thảo mộc, cái cây, lâu năm, sản xuất gỗ, hệ thực vật, hệ sinh thái, gỗ, quần xã sinh vật, chịu bóng râm, cuộc thi, hoa lan, thực vật biểu sinh, thường xanh, rụng lá, kết tủa, thực vật, sinh học

Các mục liên quan

Các vùng khí hậu

Trái đất được chia thành các khu vực địa lý và vùng khí hậu và điều này dẫn đến sự phân đới thực vật.

Nạn phá rừng

Phá rừng gây tác động tiêu cực đến môi trường.

Niche

In ecology, a niche is a term describing the way of life of a species.

Altitudinal zonation

In mountainous areas the climate, soil properties, the flora and fauna change depending on elevation.

Cây dẻ ngựa

Hoạt hình này thể hiện quá trình cây dẻ ngựa thay đổi trong các mùa.

Chu trình oxy

Chu trình oxy mô tả sự vận động của oxy bên trong ba nguồn dữ trự chính của nó.

English oak

This animation shows how trees change throughout the seasons, demonstrated by the example of English oaks.

Giant sequoia

Giant sequoias are the world's largest living organisms by mass.

Sự đổi mùa (trung cấp)

Do trục nghiêng của Trái đất, góc chiếu của các tia sáng của Mặt trời ở các vĩ độ thay đổi liên tục trong năm.

Thông Scotland

Một trong những loài cây phổ biến nhất của họ cây Thông, là loài bản địa ở Lục địa Á-Âu.

Các loại đất (phẫu diện đất)

Bài học này mô tả các loại đất khác nhau.

Glacier (intermediate)

A glacier is a large body of ice that forms from snow, and is in constant, slow motion.

Hoàn lưu khí quyển

Sự chênh lệch về nhiệt độ giữa vùng cực và vùng xích đạo gây ra hoàn lưu khí quyển, chịu sự ảnh hưởng của một số yếu tố, trong đó có sự quay của Trái Đất.

Nấm

Nấm là quả thể nhiều cùi của một loại nấm, được tạo ra từ sợi nấm.

Northern white-breasted hedgehog

The Northern white-breasted hedgehog rolls into a ball to protect itself.

So sánh nấm ăn được và nấm độc

Một số loại nấm có độc và có thể dẫn đến tử vong cho con người khi ăn phải, trong khi những loại nấm khác có thể ăn được và được sử dụng rộng rãi trong nấu...

Terms of physical geography

This animation demonstrates the most important relief features, surface waters and their relevant symbols.

Change of seasons (basic)

Due to the Earth´s tilted axis, the angle of the Sun's rays at given latitudes is continuously changing during the year.

Hải lưu

Băng chuyền đại dương là hệ thống hải lưu trên toàn cầu có ảnh hưởng lớn tới khí hậu của Trái Đất.

Hoa xuân mọc từ củ

Hình ảnh này thể hiện giải phẫu học của hoa tulip, hoa thủy tiên, và hoa tuyết điểm.

National Parks of Hungary

There are ten national parks in Hungary.

Vòng đời của rêu và dương xỉ

Hình ảnh này so sánh vòng đời của rêu và dương xỉ, giúp bạn hiểu được tổng quan vòng đời của thực vật.

Added to your cart.