Các quốc gia trong khu vực Châu Á

Các quốc gia trong khu vực Châu Á

Bài học về vị trí địa lý, thủ đô và cờ của các quốc gia Châu Á thông qua các bài tập với ba mức độ khác nhau.

Địa lý

Từ khoá

Châu Á, quốc gia, countries, Tây Á, Tiểu Á, kiến thức bản đồ, Quả địa cầu, bản đồ, bản đồ thế giới, thủ đô, cờ, biên giới, lục địa, Trái đất, xã hội, đia lý của con người, môn địa lý

Các mục liên quan

Đô thị

Đô thị là những thành phố lớn với dân số hơn 1 triệu người.

Các đơn vị hành chính của Trung Quốc

Trình bày về các đơn vị hành chính quan trọng của Trung Quốc.

Các hiệp hội chính trị và kinh tế

Vài hiệp hội chính trị và kinh tế đã được hình thành giữa các quốc gia trong vài thập kỷ qua.

Các quốc gia châu Âu

Tìm hiểu về vị trí địa lý, các thành phố thủ đô và cờ của các quốc gia châu Âu thông qua các bài học ở ba mức độ khó khác nhau.

Các quốc gia châu Mỹ

Tìm hiểu về vị trí địa lý, các thành phố thủ đô và cờ của các quốc gia châu Mỹ thông qua các bài học với ba mức độ khó khác nhau.

Các quốc gia châu Phi

Tìm hiểu về vị trí địa lý, các thành phố thủ đô và cờ của các quốc gia châu Phi thông qua các bài tập ở ba mức độ khó khác nhau.

Các quốc gia trên thế giới

Tìm hiểu về vị trí địa lý, thủ đô và cờ của các quốc gia trên thế giới qua các bài tập với ba cấp độ khó.

Các thành phố trên thế giới

Minh họa này mô tả vị trí địa lý của các thành phố lớn trên Trái đất.

Châu lục và đại dương

Các vùng đất khô ráo trên bề mặt Trái Đất được chia thành các châu lục được ngăn cách bởi các đại dương.

Cities

A type of settlement that has central functions.

Forms of government and official state languages

The animation shows the forms of government and official languages of the world´s countries.

Những thông tin địa lý thú vị - Địa lý xã hội

Hình ảnh này thể hiện một số thông tin thú vị trong địa lý xã hội.

Sights of the world

A game about sights around the world.

The Giant Swing (Bangkok)

The Giant Swing is one of the symbols of Bangkok.

Wat Arun, the Temple of Dawn

One of Bangkok's most famous landmarks is the Temple of Dawn, in Thai language: Wat Arun Ratchawararam.

World religions today

The geographical distribution of major (world) religions has been influenced by historical events.

Added to your cart.