Blitzkrieg strategy (1939-1940)

Blitzkrieg strategy (1939-1940)

This effective strategy was based on the fast and synchronised attack of different branches of the army.

Lịch sử

Từ khoá

blitzkrieg, chiến lược, Blitzkrieg, pháo binh, tấn công, trận chiến, chiến tranh, sự điều hành quân đội, tiếng Đức, Nhanh

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Messerschmitt Bf 109 G (Germany, 1941)

A legendary fighter plane used by the German air force in World War II.

Xe tăng (Thế chiến Thứ hai)

Xe tăng là vũ khí chính trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

German soldier (World War II)

Soldiers of the Wehrmacht in World War II were well-trained and well-equipped with modern weapons.

Quân đội Hoa Kỳ (Chiến tranh Thế giới lần thứ hai)

Quân đội Mỹ đã chiến đấu trong hầu hết các mặt trận thời Thế chiến thứ Hai.

Quân đội Liên Xô (Chiến tranh thế giới lần thứ Hai)

Nhờ quy mô vũ trang và kho đạn dược lớn mạnh, quân đội Liên Xô đã trở thành đầu mối môi giới vũ khí quyền lực sau Thế chiến thứ Hai.

Quân đội Nhật Bản (Chiến tranh Thế giới lần thứ Hai)

Những người lính trung thành của Nhật Bản đã chiến đấu chủ yếu tại mặt trận châu Á và Thái Bình Dương trong Thế chiến thứ Hai

Tactics of the Hungarian raiders (9th-10th centuries)

The tactics of the Hungarian light cavalry included pretending to retreat, tempting their opponents into breaking their ranks, after which the Hungarians...

Attack of Pearl Harbor (1941)

The United States entered World War II after the devastating attack by the Japanese navy.

Battle of Midway (1942)

One of the most important battles of World War II proved to be a turning point of the War in the Pacific

Mạng lưới hầm hào (Chiến tranh thế giới thứ nhất)

Chiến tranh tĩnh là một trong những đặc điểm của Chiến tranh thế giới thứ nhất.

The Steadfast Tin Soldier

Hans Christian Andersen´s legendary character comes to life in a diorama.

Added to your cart.