Banana

Banana

Banana is one of the most commonly consumed fruits in the world.

Sinh học

Từ khoá

trái chuối, trái cây, chuối hoang, đồn điền, nước ép quả mọng, cây thuần hóa, mùa màng, vùng nhiệt đới, sản xuất cây trồng, xuất khẩu, toàn cầu, thương trường, nông nghiệp, cận nhiệt đới, một lá mầm, hệ thống rễ xơ, lá có gân song song, lưỡng tính, thực vật, thảo mộc, kali, sinh học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Đĩa thức ăn của bạn nên có những loại thực phẩm nào?

Hình ảnh này giúp bạn hiểu về các thực phẩm cơ bản tốt cho sức khỏe.

Comparison of monocots and dicots

The two groups of angiosperms are monocots and dicots.

Các cơ quan sinh dưỡng của thực vật

Những cơ quan này đóng vai trò không thể thiếu cho sự tồn tại và phát triển của thực vật.

Hoa

Với sự trợ giúp của hoạt hình, chúng ta có thể tìm hiểu về cấu trúc của một bông hoa điển hình.

Apple tree

The apple is one of the most popular fruits around the world.

Các loài cây họ cà có thể ăn được

Nhiều loại cây lương thực quan trọng mà chúng ta tiêu thụ là thuộc các cây họ cà.

Ngô

Một trong những thực vật một lá mầm quan trọng nhất.

Ngũ cốc

Ngũ cốc là các loài cỏ được trồng để lấy hạt dùng làm thực phẩm.

Added to your cart.