B-2 Spirit (USA, 1989)

B-2 Spirit (USA, 1989)

The B-2 Spirit heavy stealth bomber was deployed in the Balkan war, Afghanistan and Iraq.

Lịch sử

Từ khoá

B–2, Thần linh, tàng hình, máy bay ném bom, nehézbombázó, USA, Chiến tranh lạnh, radar, phi cơ, nguyên tử, vũ khí, sóng radar, cơ khí, hàng không, Công nghệ, công nghệ quân sự

Các mục liên quan

How does it work? - Turbojet

This animation demonstrates how a turbojet engine works.

Pháo đài bay B-17 (Mỹ, 1938)

'Pháo đài bay' được Boeing phát triển để phục vụ cho Lực lượng Không quân Hoa Kỳ.

B-24 Liberator

The B-24 Liberator was an American heavy bomber aircraft, built in large numbers, that was used on every front during World War II.

Bom nguyên tử (1945)

Bom nguyên tử là một trong những vũ khí có sức tàn phá khinh khủng nhất trong lịch sử loài người.

Chengdu J-20 Mighty Dragon (China, 2017)

The Chengdu J-20, also known as Mighty Dragon, is a multiple function stealth fighter aircraft.

Clothing (Western Europe, 1980s)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region's inhabitants.

Concorde (1969)

The first supersonic passenger airliner entered service in 1976.

F-16 Fighting Falcon (USA, 1978)

The Fighting Falcon is the most successful aircraft in the category of multi-purpose fighters.

How does it work? - Sonar

This animation demonstrates how sonar works.

MIG-31 (Soviet Union, 1982)

The Soviet-made twin-engine interceptor aircraft was first deployed in 1982.

The history of aviation

The animation offers a summary of the history of aviation from the Middle Ages.

Đặc điểm của sóng âm

Hình ảnh này giải thích các đặc điểm quan trọng của sóng qua sóng âm.

Airbus A380 (2005)

The double-decked, wide-bodied passenger aircraft can carry more then 500 passengers.

Bombardier CRJ200 (1991)

The small passenger aircraft is designed for speed, convenience and economical operation.

Junkers JU-52 (1932)

The most popular European-made transport aircraft before World War II.

Added to your cart.