Ancient Egyptian sailing boat

Ancient Egyptian sailing boat

The river and marine sailing boats of ancient Egypt were one-masted, oared boats

Lịch sử

Từ khoá

cổ xưa, thuyền buồm, cánh buồm, Ai Cập, tàu, Nile, thương mai hàng hải, đường thủy, bánh lái, vận chuyển, mái chèo, cây sậy giấy, vận tải hàng hóa, suối, biển

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Bireme (thuyền chiến hai tầng chèo cổ đại)

Bireme là một loại thuyền chiến thời cổ đại có mũi thuyền nhọn và hai tầng mái chèo, được rất nhiều quân đội sử dụng.

Clothing in ancient Egypt

Inhabitants of ancient Egypt wore characteristic clothes and jewellery.

Egyptian Pharaoh and his wife (2nd millennium BC)

Egyptian Pharaohs were respected as gods, they were lords of life and death.

Quinquereme (3rd century BC)

The warship having several rows of oars was the typical warship of the Hellenistic era.

Tàu buôn Hy Lạp Cổ Đại

Người Hy Lạp Cổ Đại đã trở thành những "người chở hàng trên biển" nhờ những con tàu buôn tiên tiến.

Ancient Egyptian deities

Ancient Egyptians worshipped a large number of gods and goddesses.

Ancient Egyptian house

An average Egyptian dwelling consisted of regularly arranged rooms.

Archimedes’ screw (3rd century BC)

The screw pump commonly attributed to Archimedes made irrigation much more effective

Battle of Kadesh (1285 BC)

The outcome of one of the greatest battles in the history of the ancient East (fought by the Egyptians and Hittites) was indecisive.

Kim tự tháp Ai Cập (Giza, thế kỷ 26 trước Công Nguyên)

Thành Phố Người Chết Giza là kỳ quan Cổ Đại duy nhất còn nguyên vẹn.

Legendary ancient empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Nông nghiệp thời cổ đại ở Thung Lũng sông Nile

Ai Cập cổ đại được gọi là "món quà của sông Nile", vì con sông này có vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền văn minh Ai Cập.

Pyramid of Djoser (Saqqara, 27th century BC)

The step pyramid, built in the 27th century BC, was the first pyramid in Egypt.

Rosetta Stone

The Rosetta Stone helped to solve the mystery of hieroglyphics.

The battle of Actium (31 BC)

In the battle fought at the shores of Hellas, Octavian won a decisive victory over Marcus Antonius.

Sailing ships

Schooners, first built in the Netherlands in the 17th century, were mainly used as merchant ships.

Tutankhamun’s tomb (14th century BC)

One of the greatest archaeological finds of the 20th century was the tomb of the Egyptian pharaoh.

Added to your cart.