3D shadow puzzle

3D shadow puzzle

This exciting and colourful game is designed to develop spatial perception. You can check your solutions using isometric views.

Tự nhiên

Từ khoá

Trò chơi câu đố lắp hình, chế độ xem isometric, lập thể, 3D, sự định hướng, logic, toán học, bóng, game, bài tập, chiếu

Các mục liên quan

3D Tangram

A special, 3D version of the well-known Chinese logical game.

Bài tập cân đĩa

Bài tập thử óc logic thú vị: bạn có nhiều quả cân nhìn như nhau, nhưng có một quả cân khác với những quả còn lại. Hãy tìm nó.

Biến đổi hình học - Phép tịnh tiến

Hình ảnh trên đây mô tả phép tịnh tiến trên mặt phẳng và trong không gian.

Chia không gian thành các vùng bởi 3 mặt phẳng

Phân chia không gian bằng ba mặt phẳng cắt nhau theo nhiều cách sắp xếp khác.

Grouping of solids 1

This animation demonstrates various groups of solids through examples.

Hungarian alphabet game

Practice the Hungarian alphabet and form words from the letters.

Khối tròn xoay

Xoay một hình dạng hình học quanh trục là một đường thẳng trong mặt phẳng hình học của nó ta được một khối tròn xoay.

Lăng trụ

Hoạt cảnh mô tả vài dạng lăng trụ, từ loại chung nhất đến chuyên biệt.

Light and shadow

By varying the position of the light source, you can examine the shades projected onto the planes of the coordinate system.

Navigation in space

The animation helps to develop space perception and navigation in space using space coordinates.

Sử dụng hệ thống toạ độ không gian để thiết kế nội thất phòng bếp

Thực hành: thiết kế mô hình nhà bếp bằng máy tính bằng cách sử dụng hệ thống tọa độ không gian.

Solids of revolution (rectangle)

Rotating a rectangle around its axes of symmetry or around its sides results in solids of revolution.

Soma cube

Three-dimensional assembly puzzle with solutions.

Views

Pick the shape that is shown in different views below.

3D rotating game

Assemble fragments of broken three-dimensional shapes by rotating the models.

Children´s room

The animation helps to develop space perception.

Added to your cart.