Olasılık

Olasılık

Parametreler ile sürekli ve ayrık olasılık dağılımları.

Matematik

Uygulamalı

Flash

Etiketler

olasılık, fonksiyon, fonksiyon grafiği, dağılım, Bernoulli dağılımı, Gauss dağılımı, Poisson dağılımı, ayrık olasılık dağılımı, sürekli dağılım, tekdüze dağılım, binom dağılımı, jeotermal, normal dağılım, ortalama değer, beklenen değer, standart sapma, varyans, tekrarlama, rassal değişken, dağılım

İlgili araçlar

Added to your cart.