Ayı Sarımsağı

Ayılar ayı sarımsağını gerçekten sever mi? Faydası sarımsağa benzer olan bitki hakkında bunu da öğrenmiş olacağız.

Yunanistan

Avrupa medeniyetlerinin beşiklerinden biri olan Yunanistan'ın ekonomisi ağırlıklı olarak turizme dayalıdır.

Vaha

Ölümcül çöl kucağında, yaşam ancak büyük kaynakların yakınında gelişebilir. Burada bitkiler yetişir, hayvanların içecek suyu olur, karavanlar dinlenebilir...

Yüz Yıl Savaşı

İngiltere ile Fransa arasında yüz yıldan fazla süren savaş, Orta Çağ Avrupasının bunalımına katkıda bulundu.

mozaik3D app

Promotional video of our new native app on Android.

Suyun Saptırılması

Musluktan akan suya statik olarak yüklü bir cetveli yaklaştırınca şaşırtıcı bir olay gerçekleşir.

Etenin üretimi ve brom suyu ile tepkimesi

Polietilenin ısıtılmasıyla üretilen etilen, brom suyunun rengini soldurur.

Suyun Saptırılması (Gözlem)

Musluktan akan suya statik olarak yüklü bir cetveli yaklaştırınca şaşırtıcı bir olay gerçekleşir.

Dağlarda Akarsuların Faaliyeti

Nehrin debisi ve akış hızı arttıkça iş yapabilme yeteneği de artar.

Baykal Fay Hattı

Dünya'daki en derin göl, Baykal Rift Bölgesi'nde bulunur.

Cuboid

A cuboid is a polyhedron with six rectangular faces.

Nets of a cuboid

This animation demonstrates the different nets of a cuboid and includes a game.

Added to your cart.