Erimenin incelenmesi

Suya batırılmış salol ısıtıldığında erime kanunları incelenebilir.

Donma sürecinin incelenmesi

Donma sırasında salolun iç enerjisi azalır, soğutma suyununki ise artar.

Added to your cart.