Atom bombasının patlaması

Atom bombasında muazzam istirahat enerji serbest bırakılır

Kaynayan su

Suyun kaynama noktası normal atmosferik basınçta 100 °C'dir.

Dünya'nın atmosferi

Yeryüzünden uzaklaştıkça atmosfer seyrekleşir

Demir sülfür

Demir sülfür, demir ve kükürtün özelliklerini göstermez.

Demir tozunun kükürt ile reaksiyonu

Demir tozu kükürt ile ısıtıldığında yoğun tepki verir.

Added to your cart.