The history of human migration

The migration of large human populations began in Ancient times.

Hollanda Set Sistemi

Hollanda halkı, yüzyıllardır deniz ile mücadele etmektedir.

Ratio of volumes of similar solids

This 3D scene explains the correlation between the ratio of similarity and the ratio of volume of geometric solids.

Toprak Kirliliği

Animasyonda toprak kirliliğinin başlıca kaynakları tanıtılıyor.

Great Mosque of Djenné (1907)

The mosque, built in a distinctive architectural style, is the largest adobe structure in the world.

Katedral Meydanı (Szeged, Macaristan)

Szeged'in ünlü meydanında Adak kilisesi ve kemerler altında Ulusal Portre Galerisi de bulunuyor.

Villages

Villages were the first permanent human settlements

Refugees and migrants

This animation presents the current refugee crisis from various points of view.

Şövalyeler Salonu

Özel mobilyalı ve süslü şövalyeler salonu Orta Çağ Avrupası'nda kalelerin en önemli odasıydı.

Aktium Muharebesi (MÖ 31)

Hellas kıyılarındaki savaşta Octavianus, Marcus Antonius'a karşı kesin bir zafer kazandı.

Cities

A type of settlement that has central functions.

Tarihsel Topoğrafya (Savaşlar, Macar tarihi)

Boş harita üzerinde Macar tarihsel yerleri ve savaş alanları bul!

Macaristan topoğrafik haritası

Görüntü, Macaristan'ın coğrafi bölgeleri göstermektedir.

Macaristan’ın İdari Haritası

Görüntü Macaristan'ın en önemli bölgeleri ve şehirleri gösterir.

Added to your cart.