Halojenlerin Karşılaştırılması

Periyodik tablonun VII. grubundaki elementler: flüor, klor, brom, iyot ve astatin. Astatin yalnızca radyoaktif izotoplar şeklinde bilinmektedir.

Hidrojen Halojenürlerin Karşılaştırılması

Hidrojen halojenürler içeren bileşiklerde atomlar birbirlerine kovalent bağlarla bağlanmıştır ve polar moleküller oluşturur.

Alanin (C₃H₇NO₂)

Polar olmayan bir amino asittir. L ve D moleküller birbirlerinin ayna görüntüleridir.

Recsk (Macaristan’daki Zorunlu Çalışma Kampı)

Rákosi döneminde 'Macar GULAGı' olarak da adlandırılan kampa yaklaşık 1500 insan sürgün edildi.

Pirimidin (C₄H₄N₂)

Azot içeren heterosiklik bileşiktir. Timin, sitozin ve urasil, pirimidinin türevleridir.

Kıvrılma (Orta Düzey)

Yanal basınçların etkisiyle kayaç katmanları kıvrılır ve böylece kıvrım dağları oluşur.

Vişegrad Sarayı (Vişegrad, Macaristan, 15. yüzyıl)

Sarayın inşaatı Macaristan Kralı I. Károly tarafından başlatıldı, en muhteşem halini ise Matthias Corvinus döneminde aldı.

Szilassi'nin Çok Yüzlü Cismi

Bu özel konkav çok yüzlü cisim, bir Macar matematikçinin adını almıştır.

Triptofan

Proteinleri oluşturan 20 aminoasitten biri, halkalı yan zinciri vardır.

Tirozin

Proteinleri oluşturan 20 aminoasitten biri, halkalı yan zinciri vardır.

Histidin

Proteinleri oluşturan 20 aminoasitten biridir.

Császár'ın Çok Yüzlü Cismi

Császár'ın çok yüzlü cismi, konveks olmayan ve 14 üçgenden oluşturulan bir cisimdir.

Serin

Proteinleri oluşturan 20 aminoasitten biridir.

Metil Format (C₂H₄O₂)

Formik asidin ve metanolun esteri, bazı meyvelerin aroma bileşiğidir.

Prolin

Proteinleri oluşturan 20 aminoasitten biridir. Amino grubu ve yan zincirin 3. karbon atomu bir halka oluşturur.

Added to your cart.