Çevre, Alan, Yüzey Alanı ve Hacim Hesaplamaları

Animasyonda geometrik şekillerin çevre ve alan hesaplamaları ile geometrik cisimlerin yüzey alanı ve hacim hesaplama yöntemleri gösteriliyor.

Dönel Cisimler

Bir geometrik şeklin kendi düzlemindeki bir doğru (dönme ekseni) etrafında döndürülmesiyle bir dönel cisim elde edilir.

Kepler Yasaları

Gezegenlerin hareketlerini açıklayan üç matematiksel yasa Johannes Kepler tarafından keşfedildi.

3 Boyutlu Koordinat Sistemi

Açıklamalar ve mekansal algıyı geliştiren alıştırmalarla 3 boyutlu koordinat sistemi.

Tartma Alıştırmaları

İlginç bir zeka oyunu: Aynı görünen birçok kütleden tek farklı olanı bulmalısınız.

Geometrik Dönüşümler – Döndürme

Görüntüde geometrik dönüşümler arasında olan düzlemde ve uzayda gerçekleşen döndürmeler gösteriliyor.

Geometrik Dönüşümler – Öteleme

Görüntüde geometrik dönüşümler arasında olan düzlemde ve uzayda gerçekleşen ötelemeler gösteriliyor.

Geometrik Dönüşümler – Yansıma

Görüntüde geometrik dönüşümler arasında olan düzlemde ve uzayda gerçekleşen yansımalar gösteriliyor.

Satranç Bulmacaları

Satranç bulmacalarını çözerek mantık becerilerimizi geliştirebiliriz.

Optik İllüzyon

Görsel bilginin beyin tarafından yanlış okunması olan yanılsamalar.

Gölgeli 3B Yapboz

İlgi çekici bir oyun yardımıyla uzaysal oryantasyon yeteneği geliştirilebilir, izometrik görüntüyle çözümler kontrol edilebilir.

Dikdörtgenler prizması

Altı tane dikdörtgensel bölgenin birleşmesi sonucu meydana gelen prizmaya dikdörtgenler prizması denir.

Kavşak

Yön bulma ve yer belirleme ile ilgili eğlenceli alıştırmalar.

Zar

Düzgün bir zarla birçok istatistik ve olasılık alıştırması çözülebilir.

Küre

Uzayda sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktaların kümesine küre yüzeyi, küre yüzeyi ile sınırlanan cisme de küre denir.

Düzgün Kare Piramit

Tabanı kare olan dik piramit düzgün kare piramit olarak adlandırılır.

The first days in school

Learn the concept of colours, numbers, letters and shapes while playing

Platonik Cisimler

Üç boyutlu platonik cisimler arasında en iyi bilineni küptür.

Silindirik Cisimler

Animasyonda silindirik cisimlerin tipleri ve yüzeyleri tanıtılıyor.

Added to your cart.