Atmosferde Havanın Dolaşımı

Kutuplar ve Ekvator bölgesi arasındaki sıcaklık farkından dolayı oluşan hava dolaşımını başka etkenlerin yanı sıra Dünya´nın dönmesi de etkiler.

Alüminyum Tesisi

Alüminyum tesislerinde alüminyum oksitten (alüminden) elektroliz yöntemiyle alüminyum metali üretilir.

Karbon Döngüsü

Karbon fotosentez sırasında organik maddelere bağlanır, solunum sırasında ise atmosfere salınır.

Benzen Molekülünde Bağlar

Karbon atomlarının arasında hem sigma bağları, hem delokalize pi bağları vardır.

Kalsiyumda Elektron Dizilimi

Animasyonda kalsiyum atomundaki s ve p elektron yörüngelerinin yapısı tanıtılıyor.

Atom Modelinin Gelişimi

Animasyonda atomun yapısıyla ilgili günümüze kadar ortaya çıkan başlıca görüşler ve teoriler tanıtılıyor.

Çevre Dostu Arabalar

Benzinli ve elektrikli tahrik sistemleri birleştirilerek araçların zararlı madde emisyonu azaltılabilir.

Faz Geçişleri

Faz geçişleri olarak maddenin gaz, sıvı ve katı halleri arasındaki geçişleri adlandırılır.

Zincirleme Reaksiyon

Atom çekirdeğinin parçalanması sırasında açığa çıkan enerji sivil veya askeri amaçlar için kullanılabilir.

Sera Etkisi

Sera etkisi, insani aktiviteler nedeniyle artıyor ve küresel ısınmaya neden oluyor.

Ozon Tabakası

Ozon tabakası Güneş'ten gelen zararlı ultraviyole ışınlarını süzer, bu yüzden Dünya üzerindeki yaşam için vazgeçilmezdir.

Azot Molekülünde Bağlar

Animasyonda iki N atomunu birbirine bağlayan bir sigma ve iki pi bağı tanıtılıyor.

Sabun

Yağ asitlerinin molekülleri polar ve apolar kısım içerdiklerinden yağ lekelerini çıkarmaya uygundur.

Nitröz Asit (HNO₂)

Nitrojenin bir oksoasididir. Renksiz, keskin kokulu, orta derecede kuvvetli asit yalnızca sulu çözelti halinde mevcuttur.

Fosfor Pentoksit (P₂O₅)

Fosforun havada yakılmasıyla beyaz duman olarak oluşan bileşik.

Kalsiyum Karbonat (CaCO₃)

Kireç taşı yaygın ve çeşitli amaçlarla kullanılan bir malzemedir.

Sülfüröz Asit (H₂SO₃)

Renksiz, yalnızca sulu çözeltisi bilinen orta kuvvetli bir asittir.

Etenin Polimerizasyonu

Etenin polimerizasyonuyla polietilen denilen plastik türü üretilir.

Karbondioksit gazı salmayan ev

Günümüzde ev planlarken ve inşa ederken çevreyi korumak adına yapabileceklerimizin sayısı oldukça fazladır.

Amonyak ile Hidrojen Klorürün Reaksiyonu

Amonyak ile hidrojen klorürün reaksiyonu sonucunda amonyum klorür oluşur.

Added to your cart.