Dev panda

Hayvanları koruma sembolü olan ayı türü ile tanışalım!

Halkalı Skolopendra

Animasyonda ağırlıkla Akdeniz bölgelerinde rastlanan bir çıyan türü tanıtılır.

Muz

Muz, dünyada en çok tüketilen meyvelerden biridir.

Ren geyiği

Dünyanın en kuzey bölgelerinde yaşan geyik türüdür.

Haçlı Bahçe Örümceği

Bahçe örümceklerinin en yaygın türlerinden biri olan haçlı bahçe örümceği örnek alınarak örümceklerin anatomik yapısı tanıtılıyor.

Çiçek

Animasyon yardımıyla çiçeğin yapısını öğreniyoruz.

Fener Balığı

Tuhaf görünen bu balık avını yakalamak için ışıklı oltasını kullanır. Oltanın nasıl çalıştığı animasyonla gösteriliyor.

Omurgalıların Yaşam Döngüsü

Omurgalıların yaşam döngüsü bireyin üreme hücrelerinin oluşmasından bir sonraki neslin üreme hücrelerinin oluşmasına kadar sürer.

Yaprağın Yapısı

Animasyonda başlıca yaprak çeşitleri ile tek ve çift çenekli bitkilerin yaprakları arasındaki farklar tanıtılıyor.

Kerevit

Temiz akarsularda ve göllerde yaşayan büyük bir kerevit türü.

Yeşil Öglena (Euglena Viridis)

Kamçılılar sınıfından hem ototrof hem heterotrof olarak beslenen, tatlı sularda yaşayan tek hücrelidir.

Roman Salyangozu

Besin olarak da kullanılan yaygın salyangoz türü.

Şişe Burunlu Yunus

Şişe burunlu yunuslar, ses sinyallerinin yardımıyla yönlerini bulur.

Mayoz Bölünme

Üreme hücrelerimiz haploit hücrelerdir ve diploit hücrelerden mayoz bölünme yoluyla, yani kromozom sayısının yarıya indirgenmesiyle oluşur.

Bitkinin Vejetatif Organları

Bitkinin yaşantısını sürdürmesi ve gelişmesi için gerekli organlar.

Şapkalı Mantarlar

Şapkalı mantarlar, sporların çimlenmesiyle gelişen hiflerden oluşur.

Mitoz Bölünme

Mitoz bölünme, hücrelerin kromozom sayısının değişmediği bölünmedir.

Meşe

Animasyonda meşe örnek alınarak ağaçların mevsimsel değişiklikleri tanıtılıyor.

Yenilebilen ve Zehirli Mantarların Karşılaştırılması

Bazı mantarlar ölümcül zehirlenmelere neden olurken bazıları ise önemli besin maddesidir.

Added to your cart.