Yunan Hoplitleri (MÖ 5. yüzyıl)

Yunan Hoplitleri (MÖ 5. yüzyıl)

Antik Yunan ağır piyadesi.

Tarih

Etiketler

hoplit, Yunan hopliti, ağır silahlar, Hellas, Eski Yunan, Yunan, savaş, muharebe, asker, silah, kalkan, kılıç, zırh, mızrak, kask, piyade, yakından çatışma, Antik Çağ

İlgili ekstralar

Sorular

 • Hoplitlerin donanımı hangisi için uygundu?
 • Yunan hoplitleri hangisinde zafer kazandı?
 • Hoplitlerin donanımı hangisi için uygun DEĞİLDİ?
 • Efsaneye göre Spartalı kadınlar savaşa giden kocalarına kalkanla ilgili ne söylerdi?
 • Kalkana bakılarak hoplitlerin hangi polise ait olduğu nasıl anlaşılırdı?
 • Hoplit polisinin simgesi hoplitin hangi donanımının üzerinde görünüyordu?
 • Hoplitler silahlarını nasıl edinirdi?
 • Hoplitlerin silahlarının toplam ağırlığı ne kadardı?
 • Hoplitlerin savaş düzeninin adı aşağıdakilerden hangisiydi?
 • "Hoplitler genellikle falanks savaş düzeninde savaştılar."\nifadesi doğru mu?
 • Hoplitlerin kalkanının biçimi genellikle nasıldı?
 • Hoplitlerin zırhı genellikle hangi maddeden yapılırdı?
 • Dizçek hoplitlerin bacağının hangi kısmını korurdu?
 • Hangi hoplitin mızrağı daha uzundu?
 • Mızrağın sivri olmayan ucunun da tunçtan yapılmış olması ona ne tür bir işlev kazandırırdı?
 • Hoplitlerin mızrağının ucu hangi maddeden yapılırdı?
 • Hangi ifade Yunan hoplitlerinin kılıcını tanımlarken uygun düşmez?
 • Hoplitler kimlerdir?
 • Yunan hoplitleri tarafından hangi saldırı silahı kullanıldı?
 • Yunan hoplitleri tarafından hangi savunma silahı kullanılMAdı?
 • Yunan hoplitleri hangisinde savaştı?
 • Hangi komutan hoplitleri yönetMEdi?
 • "Savaş sırasında kalkanı atmak hoplitlerin cesur olduğunu simgeliyordu."\nifadesi doğru mu?
 • Yunan hoplitleri hangisinde yenilgiye uğradı?

Görüntüler

İlgili ekstralar

Yunan ve Makedon Falanksı

Antik Yunanistan'da ortaya çıkan falanks, ağır silahlı piyadenin savaş düzeni ve temel birlikti.

Makedon Askeri (MÖ 4. yüzyıl)

Antik Makedonya Krallığı'nın askerleri dünya çapında korkulan savaşçılardı.

Maraton Muharebesi (M.Ö. 490)

Atinalı hoplitlerin Perslere karşı kazandığı parlak zafer Maraton koşusu'na da esin kaynağı oldu.

Termopylae Muharebesi (MÖ 480)

Yunan-Pers savaşları zamanındaki muharebe Kral Leonidas'ın Spartalı askerlerinin kendi yaşamını feda etmesinden ün kazandı.

Arşimet'in Askeri Buluşları (MÖ 3. yüzyıl)

Antik Çağ'ın en önemli Yunanlı bilim adamlarından biri olan Arşimet'in unutulmaz askeri buluşları da vardı.

Bireme (antik savaş gemisi)

Bireme özel bir mahmuza sahip, çift sıra kürekli, pek çok ordu tarafından kullanılan savaş gemisiydi.

Makedonya (Makedon İmparatorluğu)

Efsanevi hükümdar ve general olan Büyük İskender muazzam büyüklükte bir imparatorluk kurdu.

Makedonya Kuşatma Kulesi (MÖ 4. yüzyıl)

Büyük İskender'in ordusu, teknik araçlarının yardımıyla güçlendirilmiş kalelere karşı da başarılıydı.

Olimpiya (MÖ 5. yüzyıl)

MÖ 776'da başlayarak her dört yılda bir dini törenlerin ve spor şenliklerinin düzenlenmesinden dolayı Eski Yunanistan'ın merkezlerinden biri oldu.

Pers Gemi Köprüsü (MÖ 5. yüzyıl)

Anadolu'yu ve Avrupa'yı birbirine bağlayan ilk köprüyü I. Darius İstanbul Boğazı'na, ikincisini Kserkses Çanakkale Boğazı'na sefer amaçlı inşa ettirdi.

Pers Kralı (MÖ 5. yüzyıl)

Pers kralları, imparatorluklarının büyüklüğü ve hazinelerinin zenginliğiyle ünlüydü.

Pers Savaşçı (MÖ 5. yüzyıl)

Pers İmparatorluğu´nun korku salan birliği, mükemmel okçulardan oluşuyordu.

Salamis Muharebesi (MÖ 480)

Yunan filosu, mükemmel taktiği ve gemilerinin hızı ile manevra kabiliyeti sayesinde başarılı oldu.

Akropolis (Atina, MÖ 5. yüzyıl)

Dünyanın en ünlü kalelerinden biri olan Akropolis Perikles barış döneminde inşa edildi.

Romalı Asker (MÖ 1. yüzyıl)

Roma İmparatorluğu´nun ordusundaki askerler son derece yetenekli ve iyi donanımlıydılar.

Yunan Tanrıları

Yunan mitolojisindeki Olimpos tanrıları da insanlar gibi birbirinden çok farklıydı.

Added to your cart.