Toprak Kirliliği

Toprak Kirliliği

Animasyonda toprak kirliliğinin başlıca kaynakları tanıtılıyor.

Coğrafya

Etiketler

toprak kirliliği, toprak, erozyon, ağaç dikme, çevre kirliliği, atık yönetimi, çevre koruma, iklim değişikliği, insan faaliyeti, ormanlaştırma, ormansızlaşma, çöp depolama alanı, yerleşim yerleri, tarım, atık, gübreleştirme, nükleer atık, sürdürülebilir gelişim, radyoaktivite, hayvancılık, coğrafya, plastik, kimyasal, taşımacılık, sanayi, çevre, toplum, doğa

İlgili ekstralar

Görüntüler

Toprak kirliliği

 • çöp toplama alanı
 • kentsel toprak kirliliği
 • tarım kaynaklı toprak kirliliği
 • sanayi kaynaklı toprak kirliliği

Tarım kaynaklı
toprak kirliliği

 • yoğun hayvancılık
 • yoğun tarım - bitki ilaçları (bitki, böcek ve mantar öldürücü ilaçlar), aşırı gübreleme
 • sızıntı

Sanayi kaynaklı
toprak kirliliği

 • sızma
 • sızıntı
 • nükleer santral
 • sanayi atığı
 • emisyon
 • havadan çökelme

Kentsel
toprak kirliliği

 • sızıntı
 • emisyon
 • evsel atıklar
 • bozunmayan atıklar
 • ulaşım
 • dizel, benzin, tuzlama, sızıntı

Çöp toplama alanı

 • çöp tabakaları
 • sızıntı

İlgili ekstralar

Çevre Kirliliği

Çevre kirliliği insan faaliyetlerinin doğal çevre üzerindeki olumsuz etkileridir.

Hava Kirliliği

Animasyonda tarım, sanayi ve kent kaynaklı hava kirliliği tanıtılıyor.

Su Kirliliği

Su kirliliğinin ana sebepleri kentler, sanayi ve tarımdır.

Çöp Kamyonu

Çöp kamyonları şehirlerin günlük hayatında önemli rol oynamaktadır.

Atık Su Arıtma Tesisi

Arıtılmış atık su, tarım ve sanayide kullanılabilir.

Biçerdöver Nasıl Çalışır?

Biçerdöver, tahılları hasat etmek için kullanılır.

Hassas Tarım

Animasyonda tarımda modern teknolojilerin kullanımı tanıtılıyor.

İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemi

İçme suyu temin ve dağıtım sistemi tüketicilere uygun kalitede içme suyu sağlar.

Karbondioksit gazı salmayan ev

Günümüzde ev planlarken ve inşa ederken çevreyi korumak adına yapabileceklerimizin sayısı oldukça fazladır.

Metropolises

A metropolis is a large city with a population of over 1 million people.

Ozon Tabakası

Ozon tabakası Güneş'ten gelen zararlı ultraviyole ışınlarını süzer, bu yüzden Dünya üzerindeki yaşam için vazgeçilmezdir.

Sera Etkisi

Sera etkisi, insani aktiviteler nedeniyle artıyor ve küresel ısınmaya neden oluyor.

Su Döngüsü (Temel Düzey)

Gezegenimizin bütün suları buharlaşma, yoğunlaşma, erime ve donma olayları sırasında sürekli su döngüsü yapmaktadır.

Tahıllar

Tahıllar arasına unlu tanelerinin gıda amaçlı kullanılması için yetiştirilen buğdaygiller girer.

Toprak Tipleri (toprak profilleri)

Animasyonda zonal, kalsimorfik ve hidromorfik toprakların yapısı tanıtılıyor.

Toprak türleri - Macaristan (harita)

Görüntü, Macaristan'da bulunan toprak türlerini gösterir.

Vaha

Vahalar çöllerde ve yarı çölllerde suyun bulunduğu alanlarda oluşur.

Bakır Sülfat (CuSO₄)

Bakırın böcek ilacı olarak da kullanılan bileşiğidir.

Added to your cart.