Toprak Kirliliği

Toprak Kirliliği

Animasyonda toprak kirliliğinin başlıca kaynakları tanıtılıyor.

Coğrafya

Etiketler

toprak kirliliği, toprak, erozyon, ağaç dikme, çevre kirliliği, atık yönetimi, çevre koruma, iklim değişikliği, insan faaliyeti, ormanlaştırma, ormansızlaşma, çöp depolama alanı, yerleşim yerleri, tarım, atık, gübreleştirme, nükleer atık, sürdürülebilir gelişim, radyoaktivite, hayvancılık, coğrafya, plastik, kimyasal, taşımacılık, sanayi, çevre, toplum, doğa

İlgili ekstralar

Görüntüler

Toprak kirliliği

 • çöp toplama alanı
 • kentsel toprak kirliliği
 • tarım kaynaklı toprak kirliliği
 • sanayi kaynaklı toprak kirliliği

Tarım kaynaklı
toprak kirliliği

 • yoğun hayvancılık - Hayvan gübresi toprağa yıkanarak kirlenmesine sebep olur.
 • yoğun tarım - Bitki ilaçlama sırasında kullanılan pestisitler ve suni gübreler toprağa karışır.
 • sızıntı

Sanayi kaynaklı
toprak kirliliği

 • sızma
 • sızıntı
 • nükleer santral - Uygun bir şekilde depolanmayan radyoaktif atık yer altı suyuna sızınca çevreye binlerce yıl boyunca zarar verir.
 • sanayi atığı - Sanayi üretim faaliyetleri sonucunda oluşan atıklar yağışlarla toprağa yıkanarak toprağı kirletir.
 • emisyon
 • havadan çökelme

Kentsel
toprak kirliliği

 • sızıntı
 • emisyon
 • evsel atıklar - Yerleşim yerleri muazzam miktarda atık üretir. Atıklar ve içlerinden çıkan maddeler uygun olmayan atık yönetimi sonucunda toprağa yıkanır.
 • bozunmayan atıklar
 • ulaşım - Kentsel ve hava taşımacılığı sırasında dökülen yakıtlar toprağa sızar.
 • dizel, benzin, tuzlama, sızıntı - Taşıtlar ve sanayii tesisler kükürt oksitler ve azot oksitler salar. Bunlar havada su ile temasa girince asitler oluşturur. Toprağa asit yağmuru şeklinde ulaşırlar. Yağış suyunun yıkanması ile ise toprağa girerler.

Çöp toplama alanı

 • çöp tabakaları
 • sızıntı - Çevreye zarar veren kimyasal ve radyoaktif atıklar toprağa girer.

Anlatma

Toprak, dünya kabuğunun en üst, verimli ve gevşek tabakasıdır. Litosfer, atmosfer ve biyosfer arasındaki madde ve enerji değişimi toprakta gerçekleşir, bu nedenle insan yaşamı için de esastır. Bu kadar önemli olmasına rağmen toprak günbegün ciddi derecede kirletilir. Toprak kirliliği, toprak yüzeyine veya içine ulaşan herhangi yabancı, özellikle antropojenik madde anlamına gelir.

Toprak kirliliğinin ana kaynakları sanayi, tarım ve yerleşim yerleridir.

Sanayii tesislerin çevresinde, ağır metaller toprağa girip birikir ve daha sonra bitkiler tarafından emilince bütün besin zincirine girmiş olur. Toprağa süzülen radyoaktif kirleticiler çevreyi binlerce yıl boyunca zehirleyebilir.

Toprak kirliliğine en çok katkıda bulunanlardan biri tarımdır. Tarlalarda kullanılan pestisitler ve suni gübreler toprağa girer. Çevreye en fazla hasarı topraktan yeraltı suyuna yıkanan azot verir, çünkü yüzey sularının ötrofikasyonuna yol açar ve içme suyunun nitrat içeriğini arttırır. Suni gübrelerin aşırı kullanımı uzun vadede toprağın asitleşmesine ve verimsiz olmasına neden olur.

Başta ağır metaller olmak üzere zehirli maddeler ulaşım etkisiyle özellikle yolların kenarlarındaki topraklarda birikir. Toprakların petrol kirliliğinin bir kısmı milyonlarca taşıttan günbegün çıkan petrol sızıntısından kaynaklanır.

Yerleşim yerlerinde muazzam miktarda atık üretilir. Atıklar ve içlerinden çıkan maddeler yanlış atık yönetimi sonucunda toprağa yıkanır.

Dahası atıkların çoğu çok yavaş bir şekilde ayrışır: kağıt ve pamuğun ayrışma süresi birkaç aydır, plastikler ve metaller ise onlarca yılda ayrışır. Ayrışma sırasında ise toprağa zehirli maddeler sızar.

Toprakları korumak için sen de birçok şey yapabilirsin.
İlk önce daha az çöp üret! Kompostlabildiğin atıkları kompostla! Kompost, çöpe atılan yiyecekleri ve diğer organik maddeleri değerli maddeye dönüştürür. Hem evde hem bahçede daha az kimyasal kullan! Bunların yanı sıra bitkiler dikerek toprağın üst katmanını koruyabilirsin.

Toprağın korunması, tüm toplum tarafından ciddiye alınması gereken bir konudur. Bunun için bitki örtüsünü korumak da çok önemlidir: Bitkileri yakmamalıyız, ormanlarımızı kesmemeliyiz! Bunları yaparak toprağın aşınmasına karşı da koruma sağlamış oluruz. Ekim nöbetini kullanarak toprağın verimliliğinin devamına da katkıda buluruz.
Havaya, oradan da toprağa ve sulara daha az kirletici madde salınmasına dikat etmeliyiz. Atık suların arıtılmasına ve geri dönüştürülmesine de daha büyük önem verilmeli. Uygun atık yönetimi ise toprakların kirliliğine karşı büyük katkıda bulunabiliriz.

İlgili ekstralar

Çevre Kirliliği

Çevre kirliliği insan faaliyetlerinin doğal çevre üzerindeki olumsuz etkileridir.

Hava Kirliliği

Animasyonda tarım, sanayi ve kent kaynaklı hava kirliliği tanıtılıyor.

Su Kirliliği

Su kirliliğinin başlıca sebepleri kentler, sanayi ve tarımdır.

Çöp Kamyonu

Çöp kamyonları şehirlerin günlük hayatında önemli rol oynamaktadır.

Atık Su Arıtma Tesisi

Arıtılmış atık su, tarım ve sanayide kullanılabilir.

Biçerdöver Nasıl Çalışır?

Biçerdöver, tahılları hasat etmek için kullanılır.

Büyükşehir (Metropol)

Büyükşehirler 1 milyondan fazla nüfusa sahip şehirlerdir.

Hassas Tarım

Animasyonda tarımda modern teknolojilerin kullanımı tanıtılıyor.

İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemi

İçme suyu temin ve dağıtım sistemi tüketicilere uygun kalitede içme suyu sağlar.

Karbondioksit gazı salmayan ev

Günümüzde ev planlarken ve inşa ederken çevreyi korumak adına yapabileceklerimizin sayısı oldukça fazladır.

Ozon Tabakası

Ozon tabakası Güneş'ten gelen zararlı ultraviyole ışınlarını süzer, bu yüzden Dünya üzerindeki yaşam için vazgeçilmezdir.

Sera Etkisi

Sera etkisi, insani aktiviteler nedeniyle artıyor ve küresel ısınmaya neden oluyor.

Su Döngüsü (Temel Düzey)

Gezegenimizin bütün suları buharlaşma, yoğunlaşma, erime ve donma olayları sırasında sürekli su döngüsü yapmaktadır.

Tahıllar

Tahıllar arasına unlu tanelerinin gıda amaçlı kullanılması için yetiştirilen buğdaygiller girer.

Toprak Tipleri (toprak profilleri)

Animasyonda zonal, kalsimorfik ve hidromorfik toprakların yapısı tanıtılıyor.

Toprak türleri - Macaristan (harita)

Görüntü, Macaristan'da bulunan toprak türlerini gösterir.

Vaha

Vahalar çöllerde ve yarı çölllerde suyun bulunduğu alanlarda oluşur.

Bakır Sülfat (CuSO₄)

Bakırın böcek ilacı olarak da kullanılan bileşiğidir.

Added to your cart.