Suriye Su Çarkları (Hama, 13. yüzyıl)

Suriye Su Çarkları (Hama, 13. yüzyıl)

Orta Çağ'da Arap su çarkları yardımıyla su uzak yerlere de iletilebildi.

Tarih

Etiketler

Suriye, Hama, su çarkı, su yükseltme düzeneği, su sağlaması, Asi, baraj, seviye havuzu, kürek, kanal, ırmak

İlgili ekstralar

Görüntüler

Su çarkları

 • su kemeri - Taştan yapılmış su kemerleri genelde çok katlıydı. Uygun eğim açısı suyun büyük mesafelere iletilmesini sağladı.
 • su çarkı - Büyük çaplı yapılar nehirden suyu su kemerlerindeki kanallara kaldırmak için kullanıldı.

Suyun yönlendirilmesi

 • baraj - Bunun yardımıyla nehrin suyu biriktirilip akışı kontrol edildi.
 • savak kapağı - Yardımıyla çarklara iletilen suyun miktarı kontrol edildi.
 • dingil
 • kanal - Suyu çarklara yönlendirmek için kullanıldı.
 • nehir - En ünlü Arap su çarkları Hama şehrinin yanındaki Asi Nehri'nde kullanıldı.

Suyun kaldırılması

 • palet - Nehrin suyu paletlere çarparak yatay dingilin üzerinde dönen çarkı harekete geçirdi.
 • kova - Paletlerin arasındaki ahşap kovalar suya inip içleri suyla doldu. Kovalar yükselirken içindeki su yalnız çarkın en üst noktasına ulaştığında su kemerindeki kanala döküldü.
 • kanal
 • su kemeri

Animasyon

Anlatma

Orta Çağ'daki Arap bilimi çok sayıda eserle evrensel kültürü zenginleştirdi. Mucitlerin icatlarına ve teknolojik yeniliklerine günümüzde de saygı duyulmaktadır.
Yardımıyla nehirlerin suyunun bir depoya veya bir su kemerinin kanalına kolayca kaldırıldığı Suriye su çarkları bu icatlardan biridir.
Orta Çağ'ın en mükemmel ahşap su çarkları Hama şehrinin yanındaki Asi Nehri'nde kullanıldı.

Nehrin suyu bir barajın yardımıyla biriktirilip savaklar kullanılarak yapay bir kanala iletildi. Böylece çarklara ulaşan suyun miktarı da kontrol edilebildi.

Çarkın yüzeyine ahşap kovalar takıldı. Yatay dingile sabitlenmiş çarkların paletlerine çarpan suyun kinetik enerjisi ise çarkları harekete geçirdi.
Suya inen kovalar suyla doldu. Kovalar yükselirken içindeki suyun yalnız çarkın en üst noktasına ulaştığında su kemerindeki kanala dökülmesi için tasarlandı.

Çok katlı su kemerleri uygun eğim açılarıyla suyun büyük mesafelere iletilmesini sağlayacak şekilde inşa edildi. Böylece kurak çöl alanlarındaki yerleşmelerin içme suyu ve tarım arazilerinin sulama suyu ihtiyacı da karşılanmış oldu.

İlgili ekstralar

Orta Çağ Arap Su Pompası (El-Cezeri, 13.yüzyıl)

Orta Çağ Arap su pompası, o dönemde mükemmel bilim adamlarının var olduğunu gösterir.

Arşimet Vidası (MÖ 3. yüzyıl)

Arşimet'e atfedilmiş yapı, Antik Çağ'da bile yaygın kullanmıştı.

Arap Kanat Tasarımı (Abbas İbn Firnas, 9. yüzyıl)

Arap mucit Abbas İbn Firnas'ın icadı havada süzülmek için uygundu.

Hollanda'nın Suyla Mücadelesi (17. yüzyıl)

Felemenk'in (sonra Hollanda) kuzey bölgesindeki sakinleri Orta Çağ'dan günümüze kadar denize karşı başarılı bir mücadele vermektedir.

Nil Vadi'sinde Tarım (İlk Çağ)

"Mısır Nil'in hediyesidir", nehir Mısır uygarlığının yükselişinde önemli bir rol oynamıştır.

Nizwa Kalesi (Umman, 17. yüzyıl)

Arap Yarımadası'ndaki en büyük kalenin kulesi, ustalıkla yapılmış bir savunma sistemine sahipti.

Roma Su Kemeri ve Yolu (İlk Çağ)

Bütün Roma İmparatorluğu'nu ağ gibi saran mükemmel yol ve su kemeri sistemi, Roma uygarlığının çok gelişmiş olduğunun göstergesidir.

Seviye Havuzlarının Çalışma İlkesi

Nehir ulaşımında farklı su seviyelerinden geçmek için „seviye havuzları” kullanılmakta.

Arap Torpido (Hasan el-Rammah, 13. yüzyıl)

Tarihte ilk torpido, Orta Çağ'da Arap mucit Hasan el-Rammah tarafından tasarlandı.

Halife (7. yüzyıl)

Peygamber Hz. Muhammed’in ardılları olan halifeler, İslam dininin en önemli dini liderleriydi.

Added to your cart.