Şarlman'ın Sarayı (Aachen, 9. yüzyıl)

Şarlman'ın Sarayı (Aachen, 9. yüzyıl)

Şarlman'ın sarayı hem Frank İmparatorluğu'nun hem de kültürün merkeziydi.

Tarih

Etiketler

Şarlman, Charlemagne sarayı, Aachen, saray, Frank İmparatorluğu, imparator, kültür, Karolenj, Rönesans, şapel, Hristiyan, merkez

İlgili ekstralar

Görüntüler

Saray

  • saray şapeli
  • imparatorun dairesi
  • giriş
  • saray muhafızı
  • saray bahçesi
  • hamam
  • termal kaplıca

Frank İmparatorluğu'nun merkezi ile kalbi: Aachen ve sarayı

Frank İmparatorluğu'nu kuran Şarlman'a 25 Aralık 800'de Roma'da Papa III. Leo tarafından taç giydirildi. İmparatorluğunun merkezi Aachen oldu. Şarlman, özellikle kaplıcaları ve imparatorluğunun merkezinde yer aldığı için bu şehri diğer kraliyet saraylarından daha çok seviyordu.

Şarlaman Aachen'de çok vakit geçirdi, şehri güzelleştirdi, yeni binalarla ve eserlerle zenginleştirdi. Bu yüzden o zamanki kaynaklar kraliyet merkezini "ikinci Roma" olarak adlandırdı.

8. yüzyılın sonlarında inşa edilen saray imparatorluğun ve dönemin kraliyet binalarından üstündü.
Ren Nehri'nin yakınlarında yer alan (günümüzde Almanya'da bulunan) Aachen'in ve bütün Frank İmparatorluğu'nun süsü olan saray imparatorun gücünü mükemmel bir şekilde sembolize etti.

Şapel

Aachen saray şapeli

Saray şapeli sıra dışı eserdi, dönemin kaynaklarında muhteşem olduğu anlatılır.
İmparatorun Aachen'deki inşaata Roma'dan ve Ravenna Sarayı'ndan mermer ve yer seramikleri götürtmesine papanın izin verdiği bir mektup günümüze kalmıştır.

Kilisenin kat planı ve yapısı Roma'daki San Vitale Kilisesi'ni örnek alıyordu.
Sekizgen planlı, taştan yapılan merkezi kubbe ile kaplı şapel Meryem'e adandı. İnşaatı Metzli Odo Usta yönetti. (Birçok tarihçi Şarlman'ın imparatorluğun en iyi ustalarını çalıştırmaya çalıştığını anlattı.)

Şarlman sıklıkla Aachen'de kalıyordu ve burada kaldığında da her gün bu şapeldeki ayine katıldı. Mezarı da burada bulunuyordu.

İmparatorun dairesi

Şarlman'ın sarayında

İmparator Aachen'de çok vakit geçirdi. Burada olduğunda kortejiyle mal mülklerini gezdi (sıklıkla ata bindi, avlandı) ya bir kaplıcadaydı ya da zamanı sarayında geçirdi.

İmparatorun dairesi ve görüşmelerin yapıldığı, elçilerin kabul edildiği Aula Regia sarayın önemli bölümleriydi.

Şarlman dönemin yetenekli bilim adanlarını sarayında topladı. Hem kendinin (yabancı diller, yazma, "özgür sanatlar") hem halkının (kiliselerin yanındaki okullar) eğitimine önem verdi.
Sıklıkla yemek yerken de müzik veya okuma dinliyordu.

Ata binme ve avlanmanın yanı sıra vücudunu kaplıcada yüzme ile de sağlıklı tutuyordu. Kaynaklara göre Şarlman'dan daha iyi yüzücü sarayında yoktu.

Şarlman

Sarayın girişi

Aachen Sarayı'nın tasarımı

Erken Orta Çağ'da inşa edilen kraliyet saraylarına benzer şekilde Şarlman'ın Aachen Sarayı'nın da kolayca savunulması ve işlevselliği önemliydi. Güçlendirilmiş kompleksteki binaların konumları kusursuz biçimde gerçekleştirilmiş dikkatli bir planlanlamayı gösterir.

Sarayın girişinin muhafız binasına yerleştirilmiş olması da savunulabilirliği artırdı. Doğal olarak saraya başka yerden de girildi.
Şapelin yanında bir ön bahçe oluşturuldu, buraya da ayrı bir girişten girildi. Bunların yanı sıra kompleksin bir personel girişi de mevcuttu.

Animasyon

Pazar yeri

Anlatma

Frank İmparatorluğu'nun kurucusu Şarlman, imparatorluğun merkezi olarak Aachen'i seçti. Şarlman, imparatorluğunun merkezinde yer alan şehri, diğer kraliyet saraylarından daha çok seviyordu (özellikle kaplıcaları ve iyi konumu nedeniyle). Şarlaman Aachen'de çok vakit geçirdi, şehri güzelleştirdi, yeni binalarla ve eserlerle zenginleştirdi. Bu yüzden o zamanki kaynaklar kraliyet merkezini "ikinci Roma" olarak adlandırdı.

9. yüzyılda inşa edilen saray, Aachen'in en önemli binasıydı. Bütün Frank İmparatorluğu'nun şerefi olan saray, hükümdar Şarlman'ın büyüklüğünü simgeliyordu. Önem bakımından imparatorluğun (ve o dönemin) diğer binalarından daha üstteydi.

Erken Orta Çağ'da inşa edilen kraliyet saraylarına benzer şekilde Aachen Sarayı'nın da kolayca savunulması ve işlevselliği önemliydi. Bahçeyle de çevirili, güçlendirilmiş kompleksin girişi, muhafız binasında yer alıyordu.

Ön bahçe, iç bahçe, binaları bağlayan kapalı sundurmalar ve ek binalar sarayı tamamlıyordu.

Sarayın en önemli binaları Aula Regia (elçilerin kabul edildiği ve görüşmelerin yapıldığı alan) ve imparatorun dairesiydi.

Sarayın birçok odası Aachen'de çok vakit geçiren Şarlman'ın rahat etmesini sağlıyordu.

Saraynın en güzel yapısı (bugün bile neredeyse özgün biçiminde) Erken Orta Çağ mimarisinin inci tanesi olan şapeldi.

Sekizgen plana sahip yapı, Ravenna'daki San Vitale Basilikası örnek alınarak inşa edildi. Taş kubbeli şapel, Meryem Ana'ya adandı. Tabi ki imparator da şapelde yapılan ayinlere katıldı. Şarlman'ın mezarı da buradaydı, ama II. Dünya Savaşı sırasında yok oldu.

Ölümünden sonra Orta Çağ Hristiyan krallarına örnek gösterilen Şarlman'ın Aachen Sarayı, her açıdan imparatorun gücünü ve imparatorluğun büyüklüğünü simgeliyordu.

İlgili ekstralar

Orta Çağ Hristiyan Kralı

Orta Çağ Hristiyan hükümdarları genelde tahtta oturur, başında taç giyer, ellerinde hükümdarlık sembollerini tutar şekilde tasvir edilirdi.

Efsanevi Orta Çağ İmparatorlukları

Tarih boyunca sayısız efsanevi imparatorluk doğdu ve çöktü.

Orta Çağ’da Batı Avrupa’daki Kıyafetler (5-10. yüzyıl)

Kıyafetler, söz konusu dönemde ve bölgede yaşayanların yaşam tarzını ve kültürünü yansıtır.

Ortaçağ’da Kule ve Burç Tipleri

İstihkamların yapısı askeri teknoloji ile birlikte geliştirilmiştir.

Tarihsel Topoğrafya (Önemli Kişiler - Evrensel Tarih)

Önemli tarihsel kişilerle ilgili bugünkü ülkeleri bul!

The Forbidden City (Beijing, 17th century)

The Forbidden City is one of the most magnificent and mysterious monuments of imperial China.

St. Gallen Manastırı (11. yüzyıl)

Manastır yüzyıllar boyunca Benediktin tarikatının en önemli binasıydı.

Vişegrad Sarayı (Vişegrad, Macaristan, 15. yüzyıl)

Sarayın inşaatı Macaristan Kralı I. Károly tarafından başlatıldı, en muhteşem halini ise Matthias Corvinus döneminde aldı.

Ayasofya (İstanbul)

Önce Bizans sonra Osmanlı İmparatorluğunun dini merkezi olan, adı "kutsal bilgelik" anlamına gelen bina günümüzde Dünya'nın en iyi tanınan ve en çok ziyaret...

Halife (7. yüzyıl)

Peygamber Hz. Muhammed’in ardılları olan halifeler, İslam dininin en önemli dini liderleriydi.

Knossos Sarayı (MÖ 2. binyıl)

Girit Adası'nın en büyük, Tunç Çağı'nda inşa edilen sarayı büyük olasılıkla Minos uygarlığının merkeziydi.

Added to your cart.