Ren geyiği

Ren geyiği

Dünyanın en kuzey bölgelerinde yaşan geyik türüdür.

Biyoloji

Etiketler

ren geyiği, karibu, geyik, toynak, atın omuz başı, çiçek sapı, boynuz, çift ​​toynaklı, liken, boğa, dişi, sürü, tundra, tayga, geviş getiren, evcilleştirme, hayvan, memeliler, omurgalılar, biyoloji

İlgili ekstralar

Kızılgeyik

Kızılgeyik geviş getiren çift toynaklı hayvandır. Erkeği boynuzundan kolayca fark edilir.

Amerikan Bizonu

Kuzey Amerika'da yaşayan en büyük kara memelisi.

The science of Santa Claus

Every year, Santa Claus brings gifts to nearly 600 million children on Christmas Eve. Let's see what physical facts make his job harder.

Çiftlik Hayvanları

Mağazalarda kasap ve kümes hayvanlarının çeşitli parçaları satılır.

Afrika Fili

En büyük kara hayvanıdır.

Avrupa Gelengisi

Orta ve Doğu Avrupa'da yaygın, yer altında yaşayan kemirgen türü.

Evcil at

Birçok iş için kullanılabilen, dünya çapında yayılım gösteren, evcilleştirilmiş tek toynaklı hayvandır.

Omurgalıların Yaşam Döngüsü

Omurgalıların yaşam döngüsü bireyin üreme hücrelerinin oluşmasından bir sonraki neslin üreme hücrelerinin oluşmasına kadar sürer.

Tek Hörgüçlü Deve

Tek hörgüçlü deve, diğer adıyla Hecin devesi, çöl sakinlerinin vazgeçilmez hayvanıdır.

Tüylü Mamut

Fillerle yakın akrabalığı olan nesli tükenmiş bir hortumludur. Buzul Çağı'nda insanların av hayvanlarından biriydi.

Added to your cart.