Ragusa (16. yüzyıl)

Ragusa (16. yüzyıl)

Günümüzde Dubrovnik olarak bilinen Hırvatistan'daki şehir muhteşem mimarisi ve konumu ile tanınır.

Tarih

Etiketler

Ragusa, Dubrovnik, Hırvatistan, Adriyatik Denizi, Bizans İmparatorluğu, Macaristan Krallığı, Habsburg Monarşisi, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Sırplar, Hırvatlar ve Sloven Krallığı, Yeni Çağ, şehir, merkez, şehir devleti, Akdeniz, liman, istihkâm, kale, saray, kule, heykel, Rönesans, şehir surları, Gotik, konut, çan kulesi, süslü kapı, tarih, tüccar, ticaret, ekonomi

İlgili ekstralar

Sorular

 • Dubrovnik hangi ülkede bulunur?
 • Ragusa şehri hangi denizin kıyısındadır?
 • Dubrovnik'in takma adı nedir?
 • Ragusa hangi devletin merkeziydi?
 • Raguza şehri zenginliğini neye borçluydu ?
 • "Ragusa 16. yüzyılda Avrupa'nın en büyük şehirleri arasındaydı."\nifadesi doğru mu?
 • 16. yüzyılda Ragusa hangi faaliyetiyle ünlüydü?
 • Dubrovnik'in koruyucu azizi kimdir?
 • Dubrovnik'in şehir surları ne kadar uzunluktadır?
 • Ragusa'nın savunma sisteminde hangisi YOKtu?
 • Ragusa'da bulunan dağın adı nedir?
 • Ragusa adını veren Yunanca sözcüğün anlamı nedir?
 • Dubrovnik adını veren Slav sözcüğünün anlamı nedir?
 • Dubrovnik'in ana caddesinin adı nedir?
 • Günümüzdeki Dubrovnik şehrinin simgesi aşağıdakilerden hangisidir?
 • Hangisi Luža Meydanı'nda DEĞİLDİ?
 • Kaynaklara göre Ragusa parlak döneminde kaç tane gemiye sahipti?
 • Sponza Sarayı hangi stilde inşa edildi?
 • Sponza Sarayı inşa edilmeden önce o alanda ne vardı?
 • Şehir surları boyunca kaç kale bulunur?
 • Şehrin istihkam sisteminin en kuzeydeki askeri binası hangisidir?
 • Limanı hangi yapı korur?
 • Stradun'un batı ucunda hangi yapı bulunur?
 • Ragusa'nın en doğusunda inşa edilen yapı hangisidir?
 • Ragusa'nın en batısında inşa edilen yapı hangisidir?
 • Adriyatik Denizi hangi denizin koludur?
 • Onofrio Çeşmesi adını kimden aldı ?
 • Luža Meydanı'nındaki heykel adını kimden aldı?
 • Hangisi en büyük sayıdır?

Görüntüler

Ragusa

 • Srđ Dağı - Şehrin yakınında olan 412 m yüksekliğindeki dağ eskiden meşe ağaçlarıyla kaplıydı. Muhtemelen şehrin Slav isminin kökeni de budur.
 • Ragusa - Tarihi Ragusa adı muhtemelen Yunanca "lau" (dik, kaya) ya da Latince "laus" (uçurum) sözcüğünden gelir.
 • Adriyatik Denizi - İtalyan Yarımadası ile Balkan Yarımadası arasında kalan Akdeniz'in en kuzeydeki koludur. Dubrovnik "Adriyatik'in incisi" olarak da adlandırılır.

Tarihi kaynaklara göre şehir 7. yüzyılda Adriyatik Denizi'nin kıyısında kuruldu. Tarihi adı Ragusa'dır; adının kökeni belirsizdir; "kaya" veya "uçurum" anlamına gelen Yunanca "lau" ya da Latince "laus" sözcüğünden gelmiş olabilir. Slav sözcüğü olan Dubrovnik ilk olarak 12. yüzyılda ortaya çıkmış olup "meşe ağacı" anlamına gelir.

Başlangıçta şehir Bizans İmparatorluğu tarafından kontrol ediliyordu, ancak Haçlılar 1204'te Konstantinopolis'u ele geçirince Ragusa Venedik egemenliğine girdi ve 150 yıl boyunca Venedik'in idaresi altında kaldı. Şehrin ticareti bu dönemde büyük ölçüde gelişti.
Ragusa Cumhuriyeti Ragusa çevredeki bölgelerin katılmasıyla 1358'de kuruldu. Macar Krallığı'na bağlı olsa da bazı konularda kendi kararlarını verebilirdi.

16. yüzyılda Ragusa ticari rakibi Venedik'e ve Osmanlı İmparatorluğu'na karşı meydan okuyarak başarılı bir şekilde "hayatta kaldı". 1667'de şehir büyük bir depremle sarsıldı. Ragusa neredeyse tamamen yok olmasına rağmen çok geçmeden yeniden inşa edildi.
Ragusa Napolyon Savaşları sırasında cumhuriyete veda etti. Viyana Kongresi'nden sonra Habsburg İmparatorluğu kenti kontrol altına aldı.
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra şehir I. Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı'nın (1929'dan sonra Yugoslavya Krallığı'nın) parçası oldu.
Bugün "Adriyatik'in incisi" olarak adlandırılan şehir 1991 yılında bağımsızlığını kazanan Hırvatistan'ın parçasıdır.

Şehir

 • Pile Kapısı - Şehrin batı kapısı. İki kapıdan oluşur. İç kapı Gotik, dış kapı Rönesans tarzında inşa edildi.
 • Onofrio Çeşmesi (büyük) - Stradun'un bir ucunda yer alır. 1438 ile 1440 arasında inşa edildi. On altı taraflı, çokgen şeklindeki yapının üstünde açık bir kubbe bulunur. Şehrin yakınındaki bir kaynaktan su getiren su kemerinin bir ucudur.
 • Ploče Kapısı - Şehrin doğu kapısı. 15. yüzyılda inşa edildi. İsmini yakınındaki bir Hırvat şehrinden aldı.
 • dalgakıran - Şehrin yoğun limanını açık denizden gelen dalgalara karşı korudu. Doğal kaya oluşumu yapay bir yapı ile güçlendirildi.
 • liman - Raguza öncelikle deniz ticareti sayesinde zengin oldu. Şehrin parlak döneminde 180 gemisi vardı.
 • Luza Meydanı - Stradun'un doğu ucunda yer alır. Şehrin en önemli alanlarından biri olup pazar olarak da kullanıldı.
 • şehir surları - 12 ile 17. yüzyıl arasında inşa edildi. 1940 metre uzunluğunda olup en yüksek noktasındaki yüksekliği 25 metredir. Kalınlığı 3 ile 6 metre arasında değişir. Sur duvarı boyunca beş kale bulunur.

Şehir surları

Ragusa onu çevreleyen duvarla Orta Çağ'ın en iyi korunan şehri haline geldi. Ayrıca duvar sayesinde şehir rakip şehirlere (ör. Venedik) ve Osmanlı İmparatorluğu'nun saldırılarına karşı yüzyıllarca başarıyla savaşabildi.
Duvar 1940 m uzunluğunda olup kalınlığı 3 ile 6 m arasında değişir. Surların büyük kısmı 14 ve 15. yüzyıl sırasında inşa edildi. Duvar boyunca çok sayıda kule ve kale yer alır.
Kara tarafındaki duvar Bokar Kulesi'nden Revelin Kalesi'ne doğru uzanır. Bu bölümün en yüksek noktası 25 m'dir.

Kaleler

 • Minčeta Kulesi - Şehir surlarının en kuzey noktasında yer alır. İnşası 15. yüzyılın ikinci yarısında tamamlandı. Daire şeklindeki kulenin karakteristik bir Gotik tacı vardı. Kule şehrin savunma sisteminin en yüksek noktasıdır.
 • Revelin Kalesi - Şehir surlarının doğu ucunda inşa edildi. Şehrin en güçlü kalesinin inşası 1549'da tamamlandı. Ploče Kapısı'nı ve şehrin doğu tarafını korudu.
 • Aziz John Kalesi - Raguza'yı çevreleyen savunma sisteminin en önemli parçasıdır. İnşası 1557'de tamamlandı. Devasa kale yoğun limanın girişini korudu.
 • Bokar Kulesi - Şehir surlarının güneybatı tarafında inşa edildi. Günümüzdeki formunu 1570'te aldı. Şehrin batı tarafını ve Pile Kapısı’nı korudu. İnşasına 1461'de başlandı.
 • Lovrjenac Kalesi - Bu ayrı kale muhtemelen 11. yüzyılda 37 m yüksekliğindeki bir uçurumun üzerinde inşa edildi. Şehrin batı kısmını denizden ve karadan gelen saldırılara karşı korudu.

Aziz John Kalesi (Mulo Kalesi) şehrin savunma sisteminin en önemli unsurlarından biriydi. Devasa yapı kompleksi son şeklini 16. yüzyılın ortalarında kazandı. 1557'de eski surların birleşmesi ve yenilerinin eklenmesi ile inşa edildi. Ana görevi limanı korumak ve deniz trafiğini kontrol etmekti.

Revelin Kalesi şehrin doğu kesiminde yer alır. Doğu girişini korumak için Ploče Kapısı'nın dışında inşa edildi. Son haline 1549'da ulaştı.
Adını muhtemelen askeri mimaride sur duvarının en savunmasız kısmının karşısındaki kaleye denilen "rivelino" (ravelin) kelimesinden aldı.

Minčeta Kulesi sur duvarının en kuzey noktasında yer alır. Geniş, yuvarlak savunma yapısının karakteristik bir Gotik tacı vardır. 15. yüzyılda yenilenmiş ve güçlendirilmiş kulenin, şehri kara tarafından gelen saldıranlara karşı korumada önemli bir rolü vardı.
Kule içinde dokuz top yer alıyordu. En büyük olan bronz top saat kulesinin çanını da yapan Ivan Rabljanin'in eseridir.

Bokar Kulesi şehrin batı tarafındaki girişini, yani Pile Kapısı'nı korumak için inşa edildi. İki katlı, silindir biçimindeki kule son şeklini 16. yüzyılın ikinci yarısında kazandı. Minčeta Kulesi'yle birlikte batı tarafından gelen saldırılara karşı savunmanın önemli parçasıydı.

Lovrjenac Kalesi 37 m yükseklikteki bir uçurum üzerine inşa edildi. Şehrin batı kısmını denizden ve karadan gelen saldırılara karşı korumada önemli bir rol oynadı. Muhtemelen 11. yüzyılda inşa edildi, ancak 15 ve 16. yüzyıllarda büyük ölçüde yenilendi. Üçgen planı uçurumun şeklini takip eder. Üç terasında toplam on top yer alıyordu. En büyük topun adı "Gušter"dir (kertenkele).

Luza Meydanı

 • Sponza Sarayı - Gotik ve Rönesans tarzında 1516 ile 1522 arasında inşa edildi. Yapının adı inşa edildiği yerde önceden var olan yağmur suyunun toplandığı noktadan (spongia) kaynaklanır.
 • Stradun - Diğer adı Placa'dır. Şehrin ana caddesidir. Orta Çağ'daki şehir merkezinin tek geniş caddesiydi. Yaklaşık 300 metre uzunluğundaki cadde 1468'de kireç taşı ile kaplandı.
 • çan kulesi - Luza Meydanı'nda, Stradun'un doğu ucunda bulunuyordu. 1444 yılında yerel mimarlar tarafından inşa edildi. Çanı 1509'dan beri kullanılmaktadır.
 • Onofrio Çeşmesi (küçük) - Luza Meydanı'nda, çan kulesinin dibinde yer alır. 1440 ile 1442 arasında inşa edilmiş olup mimarının adını aldı. Meydandaki pazara su sağladı.
 • Orlando Sütunu - Luza Meydanı'nın merkezinde, Stradun'un doğu ucunda yer alır. Adını üzerindeki bir şövalyeyi tasvir eden heykelden aldı.

1516 ile 1522 arasında inşa edilen Sponza Sarayı Luza Meydanı'nın doğu tarafında Stradun'un ucunda yer alır. Yapının adı inşa edildiği yerde daha önce var olan yağmur suyunun toplandığı noktadan (spongia) kaynaklanır.
Gotik ve Rönesans tarzında inşa edilen yapı içinde bürolar vardı. Hatta duvarları arasında banka, gümrük deposu, hazine ve bir silah deposu da bulunuyordu.
Büyük dikdörtgen binanın içerisinde aynı zamanda bir atriyum inşa edildi. Neyse ki saray 1667 depreminde hasar görmeden ayakta kaldı.

Stradun Raguza'nın ana caddesidir. Placa olarak da adlandırılan cadde yaklaşık 300 m uzunluğunda olup Pile Kapısı ve Luza Meydanı arasında yer alır. Doğu ve batı tarafında bulunan iki çeşme Onofrio della Cava tarafından yapıldı.
Stradun doğu ve batı kapıları birbirine bağladığından dolayı 13. yüzyılda şehrin en önemli caddesi oldu. 1468'de kireç taşı ile kaplandı.

Stradun'un doğu ucundaki çan kulesi 1444'te inşa edildi. Luza Meydanı'ndaki 31 m yüksekliğindeki yapı saat kulesi olarak da nitelendirilebilir.
Şehrin toplarını da yapan Ivan Rabljanin tarafından yapılan iki ton ağırlığındaki bronz çan 1506'da (diğer kaynaklara göre 1509'da) yerine koyuldu.
Çan kulesinin ahşap figürleri de o yıl bronz figürlerle (Maro ve Baro) değiştirildi. 191 cm uzunluğundaki Roma askerlerini tasvir eden heykeller bronz yüzeyinde oluşan karakteristik renkteki tabaka nedeniyle yerliler tarafından "Zelenci" (yeşil erkekler) olarak adlandırılır.

Orta Çağ'da şehirlere su sağlamak ana meseleydi. Ragusa'da su ilk olarak yağmur suyunun toplandığı yerler ile yani sarnıçlarla sağlandı. Kurak dönemlerde içme suyunu şehre ticaret gemileri taşıdı. 1436'da belediye meclisi şehrin yakınındaki bir kaynaktan şehre su getirmek için bir su kemerinin inşa edilmesini emretti. Bu tamamlandıktan sonra İtalyan mimar ve heykeltıraş Onofrio della Cava (Onofrio Giordano) iki çeşme tasarladı. Küçük çeşme 1440 ile 1442 arasında inşa edildi ve Luza Meydanı'ndaki çan kulesinin dibine yerleştirildi.

Özel bir taş sütun olan Orlando Sütunu Luza Meydanı'nda yer alır. Efsaneye göre içine oyulmuş figür 8. yüzyılda gemileriyle şehri Arap kuşatmasından kurtarmış bir Orta Çağ şövalyesi olan Orlando'yu tasvir eder. Sütun 1418'de Antun Dubrovčanin ve Bonino di Milano adlı iki heykeltıraş tarafından yapıldı.
Muhtemelen farklı işlevlere hizmet ediyordu. Sütunun üstünden halka açık konuşmalar düzenlenebiliyordu. Üstteki açıklık muhtemelen bayrak direğinin yerleştirilmesinde kullanılıyordu. Kamu cezaları da büyük olasılıkla sütunun yakınında uygulanıyordu.

Yürüme

Animasyon

 • Srđ Dağı - Şehrin yakınında olan 412 m yüksekliğindeki dağ eskiden meşe ağaçlarıyla kaplıydı. Muhtemelen şehrin Slav isminin kökeni de budur.
 • Ragusa - Tarihi Ragusa adı muhtemelen Yunanca "lau" (dik, kaya) ya da Latince "laus" (uçurum) sözcüğünden gelir.
 • Adriyatik Denizi - İtalyan Yarımadası ile Balkan Yarımadası arasında kalan Akdeniz'in en kuzeydeki koludur. Dubrovnik "Adriyatik'in incisi" olarak da adlandırılır.
 • Minčeta Kulesi - Şehir surlarının en kuzey noktasında yer alır. İnşası 15. yüzyılın ikinci yarısında tamamlandı. Daire şeklindeki kulenin karakteristik bir Gotik tacı vardı. Kule şehrin savunma sisteminin en yüksek noktasıdır.
 • Revelin Kalesi - Şehir surlarının doğu ucunda inşa edildi. Şehrin en güçlü kalesinin inşası 1549'da tamamlandı. Ploče Kapısı'nı ve şehrin doğu tarafını korudu.
 • Aziz John Kalesi - Raguza'yı çevreleyen savunma sisteminin en önemli parçasıdır. İnşası 1557'de tamamlandı. Devasa kale yoğun limanın girişini korudu.
 • Bokar Kulesi - Şehir surlarının güneybatı tarafında inşa edildi. Günümüzdeki formunu 1570'te aldı. Şehrin batı tarafını ve Pile Kapısı’nı korudu. İnşasına 1461'de başlandı.
 • Lovrjenac Kalesi - Bu ayrı kale muhtemelen 11. yüzyılda 37 m yüksekliğindeki bir uçurumun üzerinde inşa edildi. Şehrin batı kısmını denizden ve karadan gelen saldırılara karşı korudu.

Anlatma

Dubrovnik olarak da bilinen Orta Çağ şehri Ragusa 7. yüzyılda Adriyatik Denizi kıyısında kuruldu.
Konumu sayesinde kârlı deniz ticaretine katılabildi ve çok zengin oldu. Ancak zenginliği nedeniyle Ragusa'yı diğer uluslar fethetmek istedi.

Ragusa sakinleri yüzyıllar boyunca şehri güçlendirdi ve gücünü çevredeki bölgelere de yaydı. Ragusa Cumhuriyeti altın çağını 16. yüzyılda yaşadı. Zengin bir Rönesans şehri kaleler tarafından korunan şehir duvarı ile çevriliydi.

Saraylar, kiliseler, meydanlar ve liman da Ragusa şehrinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyordu.
Hırvatistan'daki Dubrovnik'in Orta Çağ'dan kalan eski şehri 1979'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı.

İlgili ekstralar

Venedik'te Bir Tüccarın Evi (Orta Çağ)

Venedik Orta Çağda uzun mesafeli deniz ticareti sayesinde zengin oldu.

16. Yüzyılda El Hamra Sarayı (İspanya)

Gırnata üstüne yükselen muhteşem bina kompleksinin Arapça kökenli isminin anlamı "kızıl"dır.

Diocletianus Sarayı (Split, Hırvatistan)

Kale benzeri saray Roma İmparatoru Diocletianus tarafından doğum yerine yakın, deniz kıyısında inşa ettirildi.

İnebahtı Muharebesi (1571)

Bu ünlü deniz muharebesinde Kutsal İttifak'ın filosu Osmanlı filosunu yendi.

Liman

Limanlarda deniz taşımacılığı için uygun altyapı ve hizmetler sunulur.

Orta Çağ Şehri

Orta Çağ şehirlerindeki taştan veya tuğladan yapılmış katlı evler, bulundukları sokaklara özel bir görüntü sağlıyordu.

Ortaçağ’da Kule ve Burç Tipleri

İstihkamların yapısı askeri teknoloji ile birlikte geliştirilmiştir.

Varaždin Kalesi (16. yüzyıl)

Bu çok iyi derecede korunmuş olan kale kuzey Hırvatistan'da bulunmaktadır.

Amfitiyatro (Pula, 1. yüzyıl)

Bugünkü Hırvatistan'da bulunan Pula Amfitiyatrosu Antik Çağ'daki en büyük Roma amfitiyatrolarından biriydi.

Apoxyomenos Heykeli

Adriyatik Denizi'nin Hırvatistan kıyılarında bulunan heykel, Helenistik heykelciliğinin karakteristik özelliğini taşıyan eserlerden biridir.

Ivan Meštrović: Hırvatların Tarihi

Ünlü Hırvat heykeltraşın en önemli eserlerinden biri geleneksel kıyafet giymiş bir kadını tasvir etmektedir.

Modern Çağ’daki Batı Avrupa’da Kıyafetler (16. yüzyıl)

Kıyafetler, söz konusu dönemde ve bölgede yaşayanların yaşam tarzını ve kültürünü yansıtır.

Santa Maria (15. yüzyıl)

Kristof Kolomb'un çığır açan seferinin bayrak gemisi Santa Maria (Aziz Meryem) adlı üç direkli karakaydı.

Added to your cart.