Pers Kralı (MÖ 5. yüzyıl)

Pers Kralı (MÖ 5. yüzyıl)

Pers kralları, imparatorluklarının büyüklüğü ve hazinelerinin zenginliğiyle ünlüydü.

Tarih

Etiketler

Pers Ülkesi, Pers İmparatorluğu, Pers hükümdarı, Darius, III. Darius, I. Darius, Eski Pers, Kseskses, II. Cyrus, hükümdar, kral, otokrasi, imparatorluk, hükümdarlık sembolü, Antik Çağ, kıyafet, tarih, general

İlgili ekstralar

Sorular

 • "Ölümsüzler" elit birliğini, hangi Pers kralı kurdu?
 • Pers imparatorlarının adının önüne hangisi gelir?
 • Hangi şehir hiçbir zaman Pers İmparatorluğu'nun başkenti olmadı?
 • Pers İmparatorluğu'nu kim yıktı?
 • Pers İmparatorluğu'nun idari birimlerine verilen ad hangisidir?
 • Pers İmparatorluğu ne zaman yıkıldı?
 • Pers İmparatorluğu kaç kıtaya yayıldı?
 • Pers Kralı I. Darius, hangi bakımdan ünlüydü?
 • Hangisi dışta kalır?
 • Günümüzdeki hangi ülke, 1935'e kadar Pers Ülkesi olarak biliniyordu?
 • Pers İmparatorluğu'nun kurucusu kimdi?
 • Hangisi Pers İmparatorluğu'nun özelliği DEĞİLDİ?
 • Hangi imparator Pers DEĞİLDİR?
 • Hangi imparator Pers'tir?
 • "Persler, yenilen halkların dillerine ve dinlerine saygı gösterdiler."\nifadesi doğru mu?
 • "Pers İmparatorluğu, en parlak döneminde 4 kıtaya yayılmıştı."\nifadesi doğru mu?
 • Pers İmparatorluğu'nun alanı, en büyük olduğunda ne kadardı?
 • Pers İmparatorluğu'nun idare merkezi hangisiydi?
 • İdari birimler kimlerin tarafından yönetildi?
 • Pers idari birimlerini yöneten satraplarla ilgili ne söylenirdi?
 • "Pers İmparatorluğu´nda gizli ajanlar da çalışıyordu."\nifadesi doğru mu?
 • "I. Darius döneminde ölçü birimleri standardize edildi."\nifadesi doğru mu?
 • Pers İmparatorluğu'nun en parlak dönemi, hangi kral zamanındaydı?
 • Persler yayılmaları sırasında kaç halkı hakimiyetleri altına aldı?
 • Bir masalda son nefesini verirken Diyojen'in bulunup ondan kendi adına özür dilenmesini isteyen kral kimdir?
 • Pers krallarının hakimiyet gücünü hangi ifade örnekler?
 • "Persler, kralları kutsal kişi olarak görmediler."\nifadesi doğru mu?
 • Pers kralların çok zengin olmasının sebebi neydi?
 • Pers kralı, o zamanki inançlarına göre tanrılarla nasıl iletişim kurdu?

Görüntüler

İlgili ekstralar

Efsanevi İlk Çağ İmparatorlukları

Tarih boyunca sayısız efsanevi imparatorluk doğdu ve çöktü.

Pers Savaşçı (MÖ 5. yüzyıl)

Pers İmparatorluğu´nun korku salan birliği, mükemmel okçulardan oluşuyordu.

Bireme (antik savaş gemisi)

Bireme özel bir mahmuza sahip, çift sıra kürekli, pek çok ordu tarafından kullanılan savaş gemisiydi.

Gaugamela Savaşı (Kr. e. 331)

Taktik bir şaheser olarak kabul edilen savaşta Büyük İskender Perslere karşı belirleyici bir zafer kazandı.

İssos Muharebesi (M.Ö. 333)

Bu muharebede Büyük İskender'in Makedon ordusu III. Daryus'un kuvvet üstünlüğüne sahip Pers ordusuna karşı ezici zafer kazandı.

Mısır Firavunu ve Eşi (MÖ 2. binyıl)

Antik Mısır'da firavunların tanrı olduğuna, yaşamı ve ölümü kontrol ettiğine inanılırdı.

Makedonya Kuşatma Kulesi (MÖ 4. yüzyıl)

Büyük İskender'in ordusu, teknik araçlarının yardımıyla güçlendirilmiş kalelere karşı da başarılıydı.

Maraton Muharebesi (M.Ö. 490)

Atinalı hoplitlerin Perslere karşı kazandığı parlak zafer Maraton koşusu'na da esin kaynağı oldu.

Mezopotamya'nın Buluşları (MÖ 3. binyıl)

Eski Mezopotamya'nın basit ama aynı zamanda mükemmel olan buluşları günümüzde bile kullanılmaktadır.

Pers Gemi Köprüsü (MÖ 5. yüzyıl)

Anadolu'yu ve Avrupa'yı birbirine bağlayan ilk köprüyü I. Darius İstanbul Boğazı'na, ikincisini Kserkses Çanakkale Boğazı'na sefer amaçlı inşa ettirdi.

Salamis Muharebesi (MÖ 480)

Yunan filosu, mükemmel taktiği ve gemilerinin hızı ile manevra kabiliyeti sayesinde başarılı oldu.

Termopylae Muharebesi (MÖ 480)

Yunan-Pers savaşları zamanındaki muharebe Kral Leonidas'ın Spartalı askerlerinin kendi yaşamını feda etmesinden ün kazandı.

Yunan ve Makedon Falanksı

Antik Yunanistan'da ortaya çıkan falanks, ağır silahlı piyadenin savaş düzeni ve temel birlikti.

Aztek İmparatoru (15. yüzyıl)

Despotik ve askeri Azteklerin başında imparator bulunuyordu.

Babil Şehri (MÖ 6. yüzyıl)

Babil antik şehri, Mezopotamya'da Fırat Nehri'nin kıyılarında oluşturuldu.

Bizans İmparatoru (6. yüzyıl)

Roma İmparatorluğu´nun devamı olan Bizans İmparatorluğu, imparator tarafından yönetildi.

Macar Kraliyet Mücevherleri

Orta Çağ hükümdarlarının yetkisini sembolize eden beş Macar kraliyet mücevherinden en ünlüsü Kutsal Taç'tır.

Makedonya (Makedon İmparatorluğu)

Efsanevi hükümdar ve general olan Büyük İskender muazzam büyüklükte bir imparatorluk kurdu.

Orta Çağ’da Çin İmparatoru

Çin İmparatorluğu'nu yöneten hükümdarlar yaşam ve ölüm üzerine de karar verdiler.

Habsburg İmparatorluk Çifti (19. yüzyıl)

İmparator I. Franz Joseph ve güzel Elisabeth 1854'te Viyana'da evlendi, ancak evlilikleri maalesef mutlu değildi.

Added to your cart.