Permiyen Dönem'de Hayat

Permiyen Dönem'de Hayat

Animasyonda Paleozoik Zaman'ın son döneminde yaşayan bazı hayvanlar ve bitkiler tanıtılır.

Biyoloji

Etiketler

Dünya'nın evrimi, jeolojik dönemler, Permiyen, fosil, yaşayan fosil, soyu tükenmiş, ilkel yaratık, Gorgonopsida, Dicynodontia, Diplocaulus, Dimetrodon, Bjuvia, mabet ağacı, sigillaria, Walchia, Glossopteris, gingko, eğrelti, Paleozoik Zaman, Orthacanthus, sürüngen, ilkel sürüngen, köpek dişi, av, açık tohumlular, biyoloji, vertebrate, bitki, yaban hayatı, fauna, flora, Sinapsitler, orman çamı

İlgili ekstralar

Görüntüler

Flora ve fauna

Paleozoik Zaman'ın son döneminde Karbonifer Dönem'e göre iklim daha kuru ve daha sıcaktı. Permiyen'de süper kıta olan Pangea'nın iç kısımları gittikçe kurulaşıp çölleşiyordu. İklim değişikliği nedeniyle önceleri çok yoğun olan flora seyrek hale geldi, yeni bitki türleri ortaya çıktı ve memeli benzeri ilkel sürüngenler kalabalıklaşmaya başladı.

Permiyen-Triyas yok oluş olayı (yaklaşık 251 milyon yıl önce) bu dönemin sonunu getirdi. Bir süper yanardağ patladıktan sonra açığa çıkan gazlar sera etkisini arttırıp küresel ısınmaya neden oldu. Sıcaklığın 10 °C ile yükselmesi sonucunda denizde yaşayan canlı türlerinin %96'sı, karada yaşayan türlerin ise %70'i tükendi.

Kara omurgalıları

Permiyen Dönem'in süper kara yırtıcıları Dimetrodonlardı. Dimetrodon ismi aslında 20 cinsi kapsar, bunların büyüklüğü 1,7 metreden 4,6 metreye kadar değişiklik gösterdi. Sırtlarından çıkan uzamış omurga uzantılarından ve aralarında gerilmiş halde bulunan "sırt yelkeni" büyük olasılıkla vücut ısısını dengelemekte ve hayvanlar arası iletişimde rol onuyordu.

Dicynodontia Permiyen Dönem'de en yaygın kara omurgalılarıydı. Yaklaşık 70 cinsi arasında en küçüğü bir sıçan büyüklüğündeydi, en büyüğü ise bir fil kadardı. Ağız açıklıklarının ön tarafında kaplumbağlarda görüldüğü gibi bir boynuzsu gaga bulunuyordu, arkasında ise uzun savunma dişleri çıkıyordu. Otçul olan bu hayvanlar yuvalarını toprak altı tünellerin içine kuruyordu.

Gorgonopsidler yırtıcı hayvanlardı. Bu gruba toplam 41 tür gider. En küçükleri bir köpek büyüklüğünde olurken en büyükleri bir ayı kadardı. İri, kılıç gibi dişlere sahiplerdi, bunu avlarında ölümcül bir yara açmak için kullanıyorlardı.

Su omurgalıları

Bitkiler

  • - Eğrelti otlarının Kibrit otları şubesine giren, nesli tükenmiş olan bir bitki türüdür. 20-30 metre boyunda olan bitki bataklıklarda yaşıyordu, gövdesini yaprak tabanlarının kalıntıları pullar gibi kaplıyordu. Çatallanan gövdesinin ucunda ot saplarına benzeyen yapraklar bulunuyordu.
  • - Tohum eğrelti otlarının en fazla türü barındıran Pteridospermatopsida sınıfının üyesidir. Bitkinin şekli ve büyüklüğü sadece tahminidir, çünkü şimdiye kadar sadece dil şeklinde yapraklarının fosilleri bulunmuştur.
  • - İri yapraklara ve palmiyelerinkine benzeyen gövdeye sahip ağaç büyüklüğünde bitkidir. Boyu 15 metreyi de bulabiliyordu.
  • - İlk iğne yapraklı bitkilerden biridir. Boyu 30 metreyi bile bulabiliyordu.
  • - Bugün de yaşayan Mabet ağacının atasıdır. Tamammen gelişmiş halinde boyu 20-30 metreyi bile bulabiliyordu.

Eklem bacaklılar

İlgili ekstralar

Karbonifer Dönemi'nin canlıları

Devoniyen ve Permiyen Dönemlerin arasında (358-299 milyon yıl önce) yaşayan çok büyük canlılar.

Kıtaların Yer Değiştirmesi

Kıtalar, Yerküre'nin oluşumundan beri hareket etmiştir ve bu süreç günümüzde de sürmektedir.

Amonitler

Katı dış kabuğa sahip nesli tükenmiş kafadan bacaklılar. Fosilleri yaşadığı dönemin önemli göstergesi.

Kara Yosunlarının ve Eğrelti Otlarının Yaşam Döngüsü

Görüntüde kara yosunlarının ve eğrelti otlarının yaşam döngüsü karşılaştırılarak bitkilerin yaşam döngüsünün anlaşılmasına yardım ediliyor.

Paleozoik Zaman'ın Canavarları: Deniz Akrepleri

Paleozoik Zaman'da (541-250 milyon yıl önce), suda yaşayan eklem bacaklı, yırtıcı hayvanlardır.

Sarıçam

Avrasya'ya özgü, çam ailesinin en yaygın ağaçlarından biridir.

Ichthyostega

İlkel, 360 milyon yıl önce nesli tükenen iki yaşamlı. Dört ayaklı karasal omurgalılarının erken örneği.

İhtiyozor

Balığa benzeyen, deniz yaşamına uymuş ilkel sürüngen, yakınsak (konvergen) evrime örnektir.

Trilobitler

Trilobitler örümceğimsilerin ve kabukluların ataları arasında sayılır.

Apatosaurus

Uzun boyunlu, dev boyutlu, otobur bir dinozor.

Added to your cart.