Panteon (Roma, 2. yüzyıl)

Panteon (Roma, 2. yüzyıl)

"Tüm tanrıların tapınağı" günümüzdeki formunu İmparator Hadrianus döneminde aldı.

Görsel Sanatlar

Etiketler

Panteon, tanrılar, kilise, Kampüs Martius, Agrippa, Roma, kubbe, rotonda, revak, oculus, granit sütun, üçgen alınlık, tavan süsü, Hadrianus, Dünya mirası, Victor Emmanuel II, Raphael, Antik Çağ

İlgili ekstralar

Görüntüler

Panteon

 • yarım küre şeklindeki kubbe
 • rotonda - Daire şeklindeki bina.
 • sütunlar
 • çatı örtüsü - Kubbe yaldızlı bronz plakalarla kaplandı.
 • cephe kaplama - Yan duvarı mermer levhalar ile kaplandı.

Yapısı

 • oculus - Panteon'un kubbesinin üstündeki yuvarlak bir açıklık olup çapı 9 metredir. İç mekanın aydınlanmasını sağlar.
 • revak - Giriş önündeki, üstü örtülü ve örtüsü sütunlarla taşınan alan.
 • granit sütun - Tavan üç sıra halinde yerleştirilen toplam 16 tane granit sütun tarafından desteklenmektedir.
 • tympanum - Üçgen şeklinde olan, kapı girişindeki duvar yüzeyi.
 • süngertaşı
 • süngertaşı ve tuğla
 • tuğla
 • tüf ve tuğla
 • kireçtaşı ve tüf
 • emplekton - İki tuğla duvar arasındaki beton dolgu.

İlginçlik

 • 43,44 metre
 • Panteon'un gözü - Pantheon'un kubbesinin üstündeki yuvarlak bir açıklık olup çapı 9 metredir. İç mekanın aydınlanmasını sağlar.

İçten görünüşü

 • oculus - Panteon'un kubbesinin üstündeki yuvarlak bir açıklık olup çapı 9 metredir. İç mekanın aydınlanmasını sağlar.
 • tavan süsü
 • kemerli niş
 • kare şeklindeki niş
 • pilaster - Duvara yapışık sütun şeklindeki mimari elemandır.
 • sütun
 • aedicula - Sütun ya da pillarlarla çevrilen alan. Üzerlerinde nişler şeklinde alınlık vardır. Antik Roma tapınaklarında tanrıların heykelleri buraya yerleştirildi.
 • exedra - Duvarda veya cephede yarı dairesel bir niş. Üstü genellikle yarım kubbelidir.

Animasyon

Yürüme

Anlatma

Panteon, Campus Martius'ta yani "Tanrı Mars'ın alanı"nda eski Romalılar tarafından inşa edilen, bugüne kadar ayakta kalabilmiş bir tapınaktır.
Panteon sözcüğünün anlamı "Tüm tanrıların tapınağı"dır. En çok kabul gören teoriye göre adını içine yerleştirilen pek çok tanrı heykelinden ya da kubbenin gökle benzerlik göstermesinden aldı.

Orijinal binayı, Roma İmparatorluğu'nun ilk imparatoru Augustus'un generali, arkadaşı ve aynı zamanda damadı olan Marcus Agrippa27'de, konsüllüğü sırasında inşa ettirdi.
Tapınak MS 80'de yandı, yeniden inşa edilen tapınağa ise Trajan döneminde yıldırım çarptı.
Panteon, İmparator Hadrianus hükümeti sırasında MS 126 civarında yenileştirildi ancak binanın planı eskisiyle çok az benzerlik gösteriyordu. Bununla birlikte bugün hala görülebilen orijinal alınlığındaki kitabe Agrippa döneminden kalmadır.

Panteon pek tabii Hadrianus imparatorluğundan beri çok kez yenilendi, ama o dönemdeki mükemmel biçimi bugüne kadar korunmuş oldu.
Tüm tanrılara sunulan tapınak iki ana bölümden oluşur: rotonda ve ona bağlı sütunlu alan.

Rotondanın yarım küre şeklindeki kubbesinin yüksekliği ve tabanın çapı aynı, yaklaşık 43 metredir. Bu yüzden içine kubbenin yüzeyine uyan ve tabana değen bir küre bile yerleştirilbilir.

Kubbenin çapı, 19. yüzyıla kadar benzersizdi, yalnızca boyutlarından dolayı değil, ortasındaki 9 metre genişliğinde açıklıktan dolayı da özeldir.
Pantheon'un gözü olarak adlandırılan açıklığın görevi iç mekanı aydınlatmaktır.

Rotondanın dışındaki tabanı sütunlar desteklemektedir. Giriş önündeki revakın tavanını 16 adet Korint tarzı granit sütun taşımaktadır. Sütunlar ve üstünde yer alan tympanum, Geç Orta Çağ'ın Rönesans mimarisine de önemli ölçüde etki etti.

1980'de Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Panteon, İtalya tarihinin ünlü adamlarının mezarlarına ev sahipliği yapmaktadır. Diğerleri arasında İtalya Krallığı'nın ilk kralı II. Vittorio Emanuele, ve ünlü İtalyan ressam Raffaello Santi'nin mezarı da Panteon'da bulunmaktadır.

İlgili ekstralar

Amfitiyatro (Pula, 1. yüzyıl)

Bugünkü Hırvatistan'da bulunan Pula Amfitiyatrosu Antik Çağ'daki en büyük Roma amfitiyatrolarından biriydi.

Antik Roma'nın Eyaletleri ve Şehirleri

Bu görüntü Antik Roma'nın yüzlerce yıllık tarihini sunmaktadır.

Aziz Yuhanna Kilisesi (Ohri, 13. yüzyıl)

Pitoresk bir konumda yer alan kilise adını Havari Aziz Yuhanna'dan almıştır.

Büyük Stupa (Sanchi, MÖ 2. yüzyıl)

Budist mimarisinin incisi Hindistan'da bulunmakta.

Diocletianus Sarayı (Split, Hırvatistan)

Kale benzeri saray Roma İmparatoru Diocletianus tarafından doğum yerine yakın, deniz kıyısında inşa ettirildi.

Gladyatörler (MÖ 2. yüzyıl)

Antik Roma'da gladyatörler, arenalarda halkı eğlendirmek için birbirleriyle ya da vahşi hayvanlarla dövüştü.

Pompeius Tiyatrosu (Roma, MÖ 1. yüzyıl)

Romalı devlet adamının inşa ettirdiği tiyatro, "Ebedi Şehir"in ilk kalıcı taş tiyatrolarından biridir.

Roma Su Kemeri ve Yolu (İlk Çağ)

Bütün Roma İmparatorluğu'nu ağ gibi saran mükemmel yol ve su kemeri sistemi, Roma uygarlığının çok gelişmiş olduğunun göstergesidir.

Yunan Tanrıları

Yunan mitolojisindeki Olimpos tanrıları da insanlar gibi birbirinden çok farklıydı.

Antik Çağ'da Roma Senatörü ve Karısı

Antik Roma'daki sosyal sınıflar içerisinde en üst noktada yer alan senatör sınıfı üyeleri mor kenarlı toga giyerlerdi.

Antik Roma Evi

Zengin antik Romalıların evleri çeşitli planlarla inşa edilen birçok odaya sahip geniş binalardı.

Ayasofya (İstanbul)

Önce Bizans sonra Osmanlı İmparatorluğunun dini merkezi olan, adı "kutsal bilgelik" anlamına gelen bina günümüzde Dünya'nın en iyi tanınan ve en çok ziyaret...

Barış Sunağı (Roma, MÖ 1. yüzyıl)

Roma'nın ilk imparatoru tarafından yaptırılmış olan görkemli sunak, Augustus Çağı sanatının en önemli eserlerinden biridir.

Caracalla Hamamları (Roma, 3. yüzyıl)

Roma İmparatoru'nun muhteşem hamamları 3. yüzyılda inşa edildi.

Cella Septichora (Pécs, Macaristan, 4. yüzyıl)

Pecs'teki erken Hristiyan dönemi mezarlık kompleksi özel arkeolojik sitedir.

Cella Trichora (Pécs, Macaristan)

Pecs'teki erken Hristiyan dönemi mezarlık kompleksi özel arkeolojik sitedir.

Circus Maximus (Roma)

Antik Roma'daki görkemli hipodrom özellikle atlı araba yarışlarıyla ün kazandı.

Colosseum (Roma, 1. yüzyıl)

Antik Roma'nın en ünlü, günümüzde de görkemli amfitiyatrosu MÖ I. yüzyılda inşa edildi.

Panthéon (Paris, 18. yüzyıl)

1790'da tamamlanan Fransa'daki en ünlü ve en büyük Neoklasik yapı Fransız entelektüellerinin ebedi istirahatgahı olmuştur.

Titus Kemeri (Roma, 1. yüzyıl)

Titus'un Yahudi Savaşı'nda kazandığı zaferi hatırlatmak için Forum Romanum'un girişinde bu kemer yaptırıldı.

İsfahan Cuma Camisi (15. yüzyıl)

İran'ın İsfahan şehrinde bulunan ünlü cami, İslam sanatının şaheserlerinden biridir.

Süleyman Mabedi (Kudüs, M.Ö. 10. yüzyıl)

Kral Süleyman tarafından yaptırılmış mabet, Yahudi mimarisinin en önemli sembollerinden biridir.

Ziggurat (Ur, MÖ 3. binyıl)

Zigguratlar, eski Mezopotamya'da şehirlerin merkezinde inşa edilen özel kule tapınaklardır.

Added to your cart.