Osmanlı Sultanı (16. yüzyıl)

Osmanlı Sultanı (16. yüzyıl)

Sultanlar, Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşamın ve ölümün hakimiydi.

Tarih

Etiketler

Osmanlı Sultanlığı, sultan, Osmanlı İmparatorluğu, Türk, Osmanlı, hükümdar, tarih

İlgili ekstralar

Sorular

 • Osmanlılar İstanbul'u ne zaman fethettiler?
 • Osmanlıların dini neydi?
 • Osmanlı İmparatorluğu nerede kuruldu?
 • I. Süleyman'ın lakabı aşağıdakilerden hangisiydi?
 • Aşağıdaki lakaplardan hangisi bir Osmanlı sultanına verilmemiştir?
 • Hangi isimde Osmanlı sultanları vardı?
 • Hangisi Osmanlı sultanı değildi?
 • Kimler Osmanlı ordusunun üyeleri değildi?
 • Günümüzdeki hangi ülkenin başkenti hiçbir zaman Osmanlı yönetimi altında olmadı?
 • Osmanlı İmparatorluğu'nun başında bulunan kişi nasıl adlandırılırdı?
 • Osmanlı İmparatorluğu'nun merkezi hangi şehirdi?
 • İstanbul'daki ünlü zindanın adı neydi?
 • Hangisi Osmanlı kültüründe yoktu?
 • Osmanlılar ne inşa etmediler?
 • Devşirme çocuklar hangi askerî sınıfa girerdi?
 • Sipahi sözcüğünün anlamı nedir?
 • I. Süleyman hangi yüzyılda hükümdarlık etti?
 • Osmanlılar hangi şehri hiçbir zaman fethedemedi?
 • Aşağıdakilerden hangisi Bizans'tan önemli alanlar aldı?
 • 1299-1923 yılları arasındaki Türk devletinin adı nedir?
 • Osman İmparatorluğu'nun adı nereden geliyor?
 • Sultanın emrettiği ölüm cezası hangi araçla gerçekleştirilirdi?
 • Osmanlıların en uzun süre görev yapan sultanı kimdi?
 • Safiye Valide Sultan hangi sultanın eşiydi?

Görüntüler

Sultanın çadırı

Osmanlı Sultanı

İlgili ekstralar

Osmanlı Askerleri (16. yüzyıl)

Osmanlı Ordusu'nda yeniçeriler ve tımarlı sipahiler hizmet ediyordu.

Ateşli Tekerlek

Gergely Bornemissza'nın icat ettiği ateşli tekerlek Eğri kalesine saldıran Osmanlılara karşı çok etkiliydi.

Belgrad (15. yüzyıl)

Belgrad (Nándorfehérvár) Kalesi Ortaçağ'da Macaristan'ın en önemli sınır kalelerinden biriydi.

Belgrad Kuşatması (4-22 Temmuz 1456)

Macar ve Osmanlı orduları arasındaki savaşların en ünlülerinden olan Belgrad Kuşatması anısına dünyadaki bütün Hristiyan kiliselerinde her gün öğlen vakti...

Cami, Minare (17. yüzyıl, Macaristan)

Pecs'teki cami ve Eger'deki minare Osmanlı Dönemi'nde Macaristan'da inşa edilmiş yapıların örnekleridir.

Eğri Kalesi (16.yüzyıl, Macaristan)

Eğri Kalesi, günümüzdeki formunu 16. yüzyılda almış olup sınır kale zincirinin önemli bir parçası olmuştur.

Habsburg İmparatorluk Çifti (19. yüzyıl)

İmparator I. Franz Joseph ve güzel Elisabeth 1854'te Viyana'da evlendi, ancak evlilikleri maalesef mutlu değildi.

Kare Şeklindeki Gotik Kale (Gyula, Macaristan, 16. yüzyıl)

Güneydoğu Macaristan'daki taş kalenin en eski bölümleri muhtemelen 14. yüzyılda inşa edilmiştir.

Mohaç Muhaberesi (29 Ağustos 1526)

Mohaç Ovası'ndaki ezici yenilgi Macaristan'da Orta Çağı'nın sonu olarak kabul edilir.

Savaş Topunun Çalışması (18. yüzyıl)

Hem karada hem de denizde kullanılabilen top, Yeni Çağ'daki ateşli silahların en önemlisiydi.

Türk Hamamı (16. yüzyıl)

Hamamın tarihi Romalılara kadar uzansa da, Avrupa'da yaygınlaşması Osmanlılar aracılığıyla olmuştur.

Varna Muharebesi (1444)

Varna muharebesi sonucunda Osmanlı ordusu tarafından yenilgiye uğratılmış Macar Kralı I. Ulászló hayatını bile kaybetti.

Halife (7. yüzyıl)

Peygamber Hz. Muhammed’in ardılları olan halifeler, İslam dininin en önemli dini liderleriydi.

Hint Mihrace ve Karısı

Hindu dinine sahip Hint mihraceler birer büyük bölgede hükümdarlık yapmıştır.

İnebahtı Muharebesi (1571)

Bu ünlü deniz muharebesinde Kutsal İttifak'ın filosu Osmanlı filosunu yendi.

Moğol Kağanı (13. yüzyıl)

Moğol İmparatorluğu, kağanlar tarafından yönetildi.

Orta Çağ’da Çin İmparatoru

Çin İmparatorluğu'nu yöneten hükümdarlar yaşam ve ölüm üzerine de karar verdiler.

Orta Çağ Hristiyan Kralı

Orta Çağ Hristiyan hükümdarları genelde tahtta oturur, başında taç giyer, ellerinde hükümdarlık sembollerini tutar şekilde tasvir edilirdi.

XIV. Louis (Güneş Kral)

"Güneş Kral" ünvanını lüks sarayından alan Fransız mutlak hükümdar Avrupa'da en uzun süre tahtta kalan kraldır.

Macar Kraliyet Mücevherleri

Orta Çağ hükümdarlarının yetkisini sembolize eden beş Macar kraliyet mücevherinden en ünlüsü Kutsal Taç'tır.

Added to your cart.