Orta Çağ'da Kale Zindanı

Orta Çağ'da Kale Zindanı

Orta Çağ ve Erken Modern Çağ'daki kale zindanlarında çeşitli işkence aletleri kullanılırdı.

Tarih

Etiketler

zindan, ortaçağ zindan, işkence aleti, kafa-kol kelepçesi, falaka masası, gergi sehpası, Nuremberg bakiresi, cezaevi, Orta Çağ, işkence, sorgulama, cellat

İlgili ekstralar

Sorular

 • Kalelerin altın çağı hangi tarihi dönemde olmuştur?
 • Stand, makara ve ipten oluşan işkence aletinin adı nedir?
 • Mahkumun boyun ve el bileklerinin belirli bir süreliğine kilitlendiği aletin adı nedir?
 • Boyunduruk hangi amaçla kullanılırdı?
 • Hangi tür kelepçe Orta Çağ'a özgü DEĞİLdi?
 • Falaka hangi amaçla kullanılırdı?
 • Orta Çağ'da zindanlar hangi amaçla kullanılMAZdı?
 • İşkenceyi infaz edenin adı nedir?
 • Orta Çağ'da işkence aletleri genelde hangi maddeden yapılırdı?
 • Mahkumların bacaklarına iplerin ve/veya ağırlıkların bağlandığı aletin adı nedir?
 • Orta Çağ'da birinin suçlu olup olmadığını öğrenmek için hangi sınav uygulanMAZdı?
 • 'Suçlulara uygulanan en hafif ceza, uyarma cezasıydı.'\nifadesi doğru mu?
 • İçine mahkum yerleştirilip\nçivili kapısı kapatılan\nişkence aletinin adı nedir?
 • Aşağıdakilerden hangisi cellat tarafından kullanılan işkence aletlerinden biri DEĞİLdi?
 • At arabasının hangi parçası bir işkence aleti olarak da kullanılırdı?
 • Sorgulama sırasında hangi element rol oynaMAZdı?
 • Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ'daki kalelerin bölümü DEĞİLdi?

Görüntüler

Kale Zindanı

 • boyunduruk - Genelde aşağılama amacıyla kullanılan ahşaptan yapılmış alet. Kurbanın boynuna ve el bileklerine tahta bir çerçeve geçirilerek uzuvları belirli bir süreliğine kilitlenmiş olarak kalırdı. Bu aletin birçok versiyonu vardır.
 • falaka - Kurbanı cezanlandırmak veya halk arasında aşağılamak için kullanılan bir alet olup genelde sırtı dayayacak bir kısmı bulunmayan ahşaptan yapılmış banktır. Kurban üzerine yatırılarak vücudu demir bantlarla veya iplerle banka sıkıştırılırdı ve aldığı ceza uygulanırdı (örneğin sopa ile vurma).
 • taş topu - Kurbanın boynuna demir zincir yardımıyla asılırdı. Top, kurbanın boynuna büyük bir yük uygulayarak onu aşağı doğru çekerdi.
 • gerdirme aleti - Kurbanın ayak ve el bilekleri silindirlere bağlanırdı, sonra da vücudu çivili silindirlerin üzerinde hareket ettirilerek gerdirilirdi.
 • kafa ezici - Kurban yüzüstü şekilde bir bank üzerine yatırılırdı. Başı bank ve aletin metal kapağı arasına yerleştirilirdi, sonra kol yardımıyla sıkıştırılırdı.
 • Nuremberg bakiresi - Silindir şeklindeki bu alet metal levhalardan yapılmış olup iç kısmı demir çivilerle doludur. Kurban aletin kapısından içeriye yerleştirilir, sonra da kapı üzerine kilitlenirdi.
 • İspanyol çizmesi - İspanyol Engizisyonu'nun popüler işkence aletlerinden biriydi. Kurbanın bacakları iki sıkıştırma tahtası arasına yerleştirilirdi, sonra da bacakları takozlar çakılarak veya vida yardımıyla daha da sıkıştırılırdı.
 • gerdirme merdiveni - Aslında gerdirme aletinin duvara yaslanmış şekliydi. Kurbanın el ve ayak bilekleri bağlanarak vücudu bir silindir yardımıyla gerdirilirdi.

Gerdirme merdiveni

 • taş topu - Kurbanın boynuna demir zincir yardımıyla asılırdı. Top, kurbanın boynuna büyük bir yük uygulayarak onu aşağı doğru çekerdi.
 • gerdirme merdiveni - Aslında gerdirme aletinin duvara yaslanmış şekliydi. Kurbanın el ve ayak bilekleri bağlanarak vücudu bir silindir yardımıyla gerdirilirdi.

Boyunduruk

 • boyunduruk - Genelde aşağılama amacıyla kullanılan ahşaptan yapılmış alet. Kurbanın boynuna ve el bileklerine tahta bir çerçeve geçirilerek uzuvları belirli bir süreliğine kilitlenmiş olarak kalırdı. Bu aletin birçok versiyonu vardır.

Falaka

 • falaka - Kurbanı cezanlandırmak veya halk arasında aşağılamak için kullanılan bir alet olup genelde sırtı dayayacak bir kısmı bulunmayan ahşaptan yapılmış banktır. Kurban üzerine yatırılarak vücudu demir bantlarla veya iplerle banka sıkıştırılırdı ve aldığı ceza uygulanırdı (örneğin sopa ile vurma).

Gerdirme aleti

 • gerdirme aleti - Kurbanın ayak ve el bilekleri silindirlere bağlanırdı, sonra da vücudu çivili silindirlerin üzerinde hareket ettirilerek gerdirilirdi.

Nuremberg bakiresi

 • kafa ezici - Kurban yüzüstü şekilde bir bank üzerine yatırılırdı. Başı bank ve aletin metal kapağı arasına yerleştirilirdi, sonra kol yardımıyla sıkıştırılırdı.
 • Nuremberg bakiresi - Silindir şeklindeki bu alet metal levhalardan yapılmış olup iç kısmı demir çivilerle doludur. Kurban aletin kapısından içeriye yerleştirilir, sonra da kapı üzerine kilitlenirdi.

İşkence aletleri

 • tıkama armudu - Kurbanın vücudundaki bir açıklığından içine yerleştirilirdi, daha sonra vida yardımıyla armudun kanatları açılırdı.
 • kelepçe - Aslında kurbanın gözaltında kalmasını sağlardı, ancak el bileğini sıkıştırmak amacıyla da kullanılırdı.
 • parmak sıkıştırma, kırma aleti - Parmaklar deliklere yerleştirilip sıkıştırılırdı.
 • başparmak sıkıştırma, kırma aleti - Kurbanın başparmağı aletin içine yerleştirilirdi ve sonra vida çevrilerek sıkıştırılırdı.
 • dil koparan - Kurbanın dili bu demir aletle tutularak koparılırdı.

Zindan

Yürüme

 • boyunduruk - Genelde aşağılama amacıyla kullanılan ahşaptan yapılmış alet. Kurbanın boynuna ve el bileklerine tahta bir çerçeve geçirilerek uzuvları belirli bir süreliğine kilitlenmiş olarak kalırdı. Bu aletin birçok versiyonu vardır.
 • falaka - Kurbanı cezanlandırmak veya halk arasında aşağılamak için kullanılan bir alet olup genelde sırtı dayayacak bir kısmı bulunmayan ahşaptan yapılmış banktır. Kurban üzerine yatırılarak vücudu demir bantlarla veya iplerle banka sıkıştırılırdı ve aldığı ceza uygulanırdı (örneğin sopa ile vurma).
 • taş topu - Kurbanın boynuna demir zincir yardımıyla asılırdı. Top, kurbanın boynuna büyük bir yük uygulayarak onu aşağı doğru çekerdi.
 • gerdirme aleti - Kurbanın ayak ve el bilekleri silindirlere bağlanırdı, sonra da vücudu çivili silindirlerin üzerinde hareket ettirilerek gerdirilirdi.
 • kafa ezici - Kurban yüzüstü şekilde bir bank üzerine yatırılırdı. Başı bank ve aletin metal kapağı arasına yerleştirilirdi, sonra kol yardımıyla sıkıştırılırdı.
 • Nuremberg bakiresi - Silindir şeklindeki bu alet metal levhalardan yapılmış olup iç kısmı demir çivilerle doludur. Kurban aletin kapısından içeriye yerleştirilir, sonra da kapı üzerine kilitlenirdi.
 • tıkama armudu - Kurbanın vücudundaki bir açıklığından içine yerleştirilirdi, daha sonra vida yardımıyla armudun kanatları açılırdı.
 • İspanyol çizmesi - İspanyol Engizisyonu'nun popüler işkence aletlerinden biriydi. Kurbanın bacakları iki sıkıştırma tahtası arasına yerleştirilirdi, sonra da bacakları takozlar çakılarak veya vida yardımıyla daha da sıkıştırılırdı.
 • kelepçe - Aslında kurbanın gözaltında kalmasını sağlardı, ancak el bileğini sıkıştırmak amacıyla da kullanılırdı.
 • parmak sıkıştırma, kırma aleti - Parmaklar deliklere yerleştirilip sıkıştırılırdı.
 • başparmak sıkıştırma, kırma aleti - Kurbanın başparmağı aletin içine yerleştirilirdi ve sonra vida çevrilerek sıkıştırılırdı.
 • dil koparan - Kurbanın dili bu demir aletle tutularak koparılırdı.
 • gerdirme merdiveni - Aslında gerdirme aletinin duvara yaslanmış şekliydi. Kurbanın el ve ayak bilekleri bağlanarak vücudu bir silindir yardımıyla gerdirilirdi.

Animasyon

 • boyunduruk - Genelde aşağılama amacıyla kullanılan ahşaptan yapılmış alet. Kurbanın boynuna ve el bileklerine tahta bir çerçeve geçirilerek uzuvları belirli bir süreliğine kilitlenmiş olarak kalırdı. Bu aletin birçok versiyonu vardır.
 • falaka - Kurbanı cezanlandırmak veya halk arasında aşağılamak için kullanılan bir alet olup genelde sırtı dayayacak bir kısmı bulunmayan ahşaptan yapılmış banktır. Kurban üzerine yatırılarak vücudu demir bantlarla veya iplerle banka sıkıştırılırdı ve aldığı ceza uygulanırdı (örneğin sopa ile vurma).
 • taş topu - Kurbanın boynuna demir zincir yardımıyla asılırdı. Top, kurbanın boynuna büyük bir yük uygulayarak onu aşağı doğru çekerdi.
 • gerdirme aleti - Kurbanın ayak ve el bilekleri silindirlere bağlanırdı, sonra da vücudu çivili silindirlerin üzerinde hareket ettirilerek gerdirilirdi.
 • kafa ezici - Kurban yüzüstü şekilde bir bank üzerine yatırılırdı. Başı bank ve aletin metal kapağı arasına yerleştirilirdi, sonra kol yardımıyla sıkıştırılırdı.
 • Nuremberg bakiresi - Silindir şeklindeki bu alet metal levhalardan yapılmış olup iç kısmı demir çivilerle doludur. Kurban aletin kapısından içeriye yerleştirilir, sonra da kapı üzerine kilitlenirdi.
 • tıkama armudu - Kurbanın vücudundaki bir açıklığından içine yerleştirilirdi, daha sonra vida yardımıyla armudun kanatları açılırdı.
 • İspanyol çizmesi - İspanyol Engizisyonu'nun popüler işkence aletlerinden biriydi. Kurbanın bacakları iki sıkıştırma tahtası arasına yerleştirilirdi, sonra da bacakları takozlar çakılarak veya vida yardımıyla daha da sıkıştırılırdı.
 • parmak sıkıştırma, kırma aleti - Parmaklar deliklere yerleştirilip sıkıştırılırdı.
 • dil koparan - Kurbanın dili bu demir aletle tutularak koparılırdı.
 • gerdirme merdiveni - Aslında gerdirme aletinin duvara yaslanmış şekliydi. Kurbanın el ve ayak bilekleri bağlanarak vücudu bir silindir yardımıyla gerdirilirdi.

Anlatma

Orta Çağ ve Modern Çağ'da inşa edilen kalelerin özel odaları vardı. Bunlardan biri genelde bodrumda yer alan kale zindanıydı.
Kale zindanında suçlular ve işkence ile sorgulanmayı bekleyenler hapsedilirdi. Orta Çağ'da kendini celladın iş yerinde bulmanın, birçok nedeni vardı. Bunlardan en yaygınları sapkınlıkla ve büyücülükle suçlanmaktı. Sonraki yüzyıllarda ise Engizisyon'un dini nedenlerinin yerini siyasi nedenler aldı.
Kale zindanlarında gerçekleşen en dehşet verici olaylar işkence ile sorgulamalardı. Maalesef Orta Çağ cellatları kurbana itiraf yaptırmanın çok özgün ve yaratıcı yöntemleri ile aletlerini de bulmuştu.

İşkence aletlerinin en bilinenlerinden bazıları ise gerdirme aleti ve gerdirme merdiveni gibi bütün vücuda dayanılmaz ağrıya neden olanlardı. Boyunduruk ve falaka daha çok aşağılama amacıyla kullanılırdı, bu nedenle genellikle herkese açık alanlarda, kamu arazilerinde bulunuyordu. Bazı aletler ise vücudun tek bir bölümünde ağrı yaratmak için kullanılırdı. Bu gruba örneğin dil koparan, parmak sıkıştırma aleti, tıkama armudu, kafa ezici ve İspanyol çizmesi giriyordu.

Nüremberg bakiresi, İspanyol çizmesindeki uygulamaya benzeyen, ancak bütün vücuda ağrı uygulayan bir aletti.
Çağdaş kaynaklarda aletler ve aletlerin nasıl kullanılması gerektiğinin yanı sıra işkence prosedürleri de belirlenmiş olurdu.
Cellat, kurbana itiraf yaptırmak amacıyla suçlamanın ciddiyetine bağlı olan işkence prosedürünü adım adım uygulamak zorundaydı. İşkenceyle sorgulama yöntemleri doğal olarak çok etkiliydi, ancak birçok kurban işkence sonucu hayatını kaybetti.

İlgili ekstralar

Bastille (Paris, 18. yüzyıl)

Paris'teki Orta Çağ zindanı, 1789'daki Fransız Devrimi sırasında efsane oldu.

Büyük Veba Salgını (Avrupa, 1347–1353)

Bir bakteriden kaynaklanan veba hastalığı insanlık tarihinin en ölümcül bulaşıcı hastalıklarından biridir.

Eğri Kalesi (16.yüzyıl, Macaristan)

Eğri Kalesi, günümüzdeki formunu 16. yüzyılda almış olup sınır kale zincirinin önemli bir parçası olmuştur.

Giyotin

Öncekilerden daha "insancıl" idam aracı, adını yapımını öneren Fransız doktordan aldı.

İç Kale (Orta Çağ)

Donjonlar, Orta Çağ'ın özel yapıları olup zaman zaman kalelerden ayrı olarak da inşa edilmiştir.

Londra Kulesi

Londra Kulesi'nin heyecan verici hikayesi neredeyse bin yıldır yazılmaktadır.

Orta Çağ Şövalyesi

Şövalyeler Orta Çağ'da savaşlarda hizmet eden, ata ve zırha sahip vasallardı.

Orta Çağda Kale

I. Lajos'un inşa ettirdiği dört kuleli kale uzun süre düğün hediyesi olarak iş başındaki kraliçenin eline geçti.

Ortaçağ’da Kule ve Burç Tipleri

İstihkamların yapısı askeri teknoloji ile birlikte geliştirilmiştir.

Sovyet Çalışma Kampı (1930'lar)

Sovyet zorunlu çalışma kampları, yerleşim alanlarından uzakta kurulmuştu.

Ateşli Tekerlek

Gergely Bornemissza'nın icat ettiği ateşli tekerlek Eğri kalesine saldıran Osmanlılara karşı çok etkiliydi.

Added to your cart.