Nil Vadi'sinde Tarım (İlk Çağ)

Nil Vadi'sinde Tarım (İlk Çağ)

"Mısır Nil'in hediyesidir", nehir Mısır uygarlığının yükselişinde önemli bir rol oynamıştır.

Tarih

Etiketler

Nil, tarım, Nil'in hediyesi, yoğun tarım, sulamalı tarım, sulama sistemi, su kaldırıcı, su kaldıracı, Antik Çağ, ekin, yaşam biçimi, Afrika, Mısır, taşkın, kanal, işbirliği, zamanın ölçülmesi, topluluklar

İlgili ekstralar

Sorular

 • Hangi antik devlet "Nil'in hediyesi" olarak bilinir?
 • Nil nehri ne kadar uzundur?
 • Antik Mısır'da Nil'in adı neydi?
 • Nil sözcüğünün kökeni hangi dile dayanır?
 • Nil sözcüğünün anlamı nedir?
 • Nil nereye dökülür?
 • Nil'in ne tür bir nehir ağzı vardır?
 • Nil Vadisi'nde hangi hayvan türü yoktur?
 • Mısır'ın eski adı nedir?
 • Kemet sözcüğünün anlamı nedir?
 • "Mısır, Nil'in hediyesidir."\nkimin sözüdür?
 • Nil Nehri'nin taşması Eski Mısırlılar için neden önemliydi?
 • Nil yılın hangi ayında taşardı?
 • Nil taşkın zamanı Eski Mısırlılara ne tür bir hediye verirdi?
 • "Eski Mısırlılar gelişmiş sulama sistemi yardımıyla Nil kıyısındaki toprağı çok bereketli hale getirdi."\nifadesi doğru mu?
 • Eski Mısırlılar neler yapMAmıştır?
 • Sulamanın gerçekleşmesi için ne gerekiyordu?
 • Taşkın suları nehir yatağından ne kadar uzaklıktaki kıyılara çamur bırakırdı?
 • Eski Mısırlılar için taşkın gününün çok önemli olduğunu nereden biliyoruz?
 • Eski Mısır'da takvimi kim hazırlıyordu?
 • "Eski Mısırlılar tarımı düzenlemek için Ay takvimini kullanıyordu."\nifadesi doğru mu?
 • Antik Mısır takviminde kaç mevsim vardı?
 • Eski Mısır takvimlerinde hangi mevsim YOKTU?
 • Nil Nehri'nin taşmasını ne durdurmuştur?
 • Antik Mısır'da hangi bitki yetiştirilMEmiştir?
 • Eski Mısırlıların toprağı yarmak için kullandıkları alet hangisiydi?
 • Eski Mısırlılar tohumu toprağa nasıl koyarlardı?

Görüntüler

İlgili ekstralar

Antik Mısır Evi

Antik Mısır'daki bir evin odaları düzenli olarak inşa edilirdi.

Kıyafetler (Antik Çağ’daki Mısırlılar)

Antik Çağ'daki Mısırlı kadınlar ve erkekler özel kıyafetler ve takılar kullandı.

Mısır Firavunu ve Eşi (MÖ 2. binyıl)

Antik Mısır'da firavunların tanrı olduğuna, yaşamı ve ölümü kontrol ettiğine inanılırdı.

Vaha

Vahalar çöllerde ve yarı çölllerde suyun bulunduğu alanlarda oluşur.

Arşimet Vidası (MÖ 3. yüzyıl)

Arşimet'e atfedilmiş yapı, Antik Çağ'da bile yaygın kullanmıştı.

Efsanevi İlk Çağ İmparatorlukları

Tarih boyunca sayısız efsanevi imparatorluk doğdu ve çöktü.

Eski Mısır Tanrıları

Eski Mısırlılar çok sayıda tanrı ve tanrıçaya tapıyorlardı.

Kadeş Muharebesi (MÖ 1285)

Antik Doğu'nun en büyük muharebelerinden biri olan (Mısırlılar ve Hititler arasındaki) Kadeş Muharebesi'nde net bir sonuç alınamadı.

Mezopotamya'nın Buluşları (MÖ 3. binyıl)

Eski Mezopotamya'nın basit ama aynı zamanda mükemmel olan buluşları günümüzde bile kullanılmaktadır.

Rosetta Taşı

Rosetta taşı hiyeroglifleri çözen anahtardı.

Zamanın Ölçülmesi

İlk takvimler ve zaman ölçme araçları Antik Çağ'da Batı uygarlığında icat edilmiştir.

Zoser Piramidi (Sakkara, MÖ 27. yüzyıl)

MÖ 27. yüzyılda inşa edilen basamaklı piramit, Eski Mısır'ın ilk piramidi olarak bilinir.

Eski Mısır Yelkenlisi

Eski Mısır'ın nehir ve deniz yelkenlileri tek direkli, kürekli gemilerdi.

Gize Piramitleri (MÖ 26. yüzyıl)

Gize Piramitleri, Antik Dönem'in Yedi Harikası'nın hala yaşayan tek anıtıdır.

Babil Şehri (MÖ 6. yüzyıl)

Babil antik şehri, Mezopotamya'da Fırat Nehri'nin kıyılarında oluşturuldu.

Suriye Su Çarkları (Hama, 13. yüzyıl)

Orta Çağ'da Arap su çarkları yardımıyla su uzak yerlere de iletilebildi.

Tarım Teknikleri

Tarım teknikleri Orta ve Modern Çağ'da insan uygarlığı ile birlikte gelişti.

Tutankamon'un Mezarı (MÖ 14. yüzyıl)

20. yüzyılın en büyük arkeolojik buluntusundan biri, Mısır firavununun mezarının keşfiydi.

Added to your cart.