Mezopotamya'nın Buluşları (MÖ 3. binyıl)

Mezopotamya'nın Buluşları (MÖ 3. binyıl)

Eski Mezopotamya'nın basit ama aynı zamanda mükemmel olan buluşları günümüzde bile kullanılmaktadır.

Tarih

Etiketler

Mezopotamya icatları, Mezopotamya, tekerlek, ateşlenmiş kil tuğlası, saban, Mezopotamya vagonu, tuğla fırını, tarım, icat, teknoloji, medeniyet, at arabası, hayvancılık, Bereketli Hilal, Antik Çağ, Antik

İlgili ekstralar

Görüntüler

Buluşlar

 • tuğla fırını
 • hayvanlar tarafından çekilen saban
 • tekerlekli araba

Fırınlanmış tuğla

Tekerlekli araba

Simetrik saban

Tekerlekli arabanın yapısı

 • boyunduruk
 • öküzler
 • araba oku
 • masif tekerlek
 • sabit dingil
 • destekleyici

Sabanın yapısı

 • boyunduruk
 • saban oku
 • saban demiri
 • tohum hunisi
 • taban
 • boynuz

Animasyon

Anlatma

İnsanlık eski uygarlıklara çok şey borçludur, çünkü bugün sahip olduğumuz bilgiler bu erken kültürlerin bilgisine dayanır. Antik Çağ'da bugün bile hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen çok sayıda icat ortaya çıkmıştır. Bu buluşların bazılarını da Eski Mezopotamya'nın yerlileri ortaya koymuştur.

Kil tuğlalar evler inşa etmek için Yeni Taş Çağı'nda da kullanılmıştır. Ancak tuğlaların pişirilmesine ilk önce MÖ 3000'lerde Mezopotamyalılar tarafından başlanmıştır. Böylece onların yapıları öncekilerden daha dayanıklı olmuştur.

Tekerleğin icadı da devrim niteliğinde bir değişimdi. Tarihi kaynaklara göre Mezopotamyalılar MÖ 4. binyılda sabit dingillere ve masif tekerleklere sahip arabalar kullanmıştır. Bu aracın icadını yerleşik bir yaşam tarzı gerekli kılmıştır ve daha sonra tekerlek sayısız etkinliğin gelişimine etki etmiştir.

Sabanın ortaya çıkmasından sonra tarımsal faaliyetlerde büyük değişiklikler görülmüştür. Hayvanlar tarafından çekilen araç ile tarım her zamankinden daha verimli hale gelmiştir. Saban o zamanlarda tamamen ahşaptan yapılmış olup simetrik bir yapıya sahipti.

İlgili ekstralar

Ur Kenti (MÖ 3. binyıl)

Fırat'ın kıyısına kurulan antik şehir, Sümerlerin önemli merkeziydi.

Yeni Taş Çağı'nda Yerleşim Yeri

Neolitik Devrim olarak adlandırılan gelişimin etkisinden dolayı ilk kalıcı yerleşim yerleri kuruldu.

Bitkilerin ve Evcil Hayvanların Ana Yurdu

Bitkilerin ve evcil hayvanların ana yurdu dünyanın değişik yerleri olabilir.

Hammurabi Kanunları

282 kanun içeren stel, Hammurabi'nin saltanatının simgesidir.

İndus Vadisi’nde Tahıl Ambarı (Harappa)

Eski Hintliler doğal havalandırma ile donatılmış çok büyük ambarlar inşa etmişlerdir.

Nil Vadi'sinde Tarım (İlk Çağ)

"Mısır Nil'in hediyesidir", nehir Mısır uygarlığının yükselişinde önemli bir rol oynamıştır.

Pers Kralı (MÖ 5. yüzyıl)

Pers kralları, imparatorluklarının büyüklüğü ve hazinelerinin zenginliğiyle ünlüydü.

Ziggurat (Ur, MÖ 3. binyıl)

Zigguratlar, eski Mezopotamya'da şehirlerin merkezinde inşa edilen özel kule tapınaklardır.

Babil Şehri (MÖ 6. yüzyıl)

Babil antik şehri, Mezopotamya'da Fırat Nehri'nin kıyılarında oluşturuldu.

Efsanevi İlk Çağ İmparatorlukları

Tarih boyunca sayısız efsanevi imparatorluk doğdu ve çöktü.

Tarım Teknikleri

Tarım teknikleri Orta ve Modern Çağ'da insan uygarlığı ile birlikte gelişti.

Added to your cart.