Macar Hilal Taktiği (9-10. yüzyıl)

Macar Hilal Taktiği (9-10. yüzyıl)

Çekilme numarasını yapıp düşmanı kuşatma anlamına gelen hilal taktiğini atlı göçebe halklar uzun süre başarılı kullanırdı.

Tarih

Etiketler

savaş taktiği, hile, geri çekilme, ordu, muharebe, silahlı kuvvet, Macar, süvari, hafif süvari, ok ateşi barajı, göçebe

İlgili ekstralar

Görüntüler

Macar Hilal Taktiği

  • saklanan yedekler
  • düşman süvarileri
  • sol kanat
  • merkez
  • sağ kanat

Macar ordusu

  • saklanan yedekler
  • düşman süvarileri
  • sol kanat
  • merkez
  • sağ kanat

Muharebenin süreci

Anlatma

1. aşama

Yer seçimi Macar hilal taktiğinin uygulanmasında önemli unsurdu. Merkez ile sol ve sağ kanattan oluşan Macar ordusu düşmana karşı düzenlendi, savaş alanının sol ve sağ tarafında ise iki Macar birliği daha saklanıyordu.
Hafif süvari Macarlar muharebe başında düşman ordusu üzerine uzaktan ok yağmuru fırlatıp yakın savaş başlattı. Kısa süre sonra Macarların sol ve sağ kanadı kaçar gibi geri çekildi.

2. aşama

Kısa bir süre sonra, Macar ordusunun merkezi de kaçar gibi geri çekilen kanatlara katıldı, ancak hafif süvari taktiğini uyguladı: atın üzerinde geri dönerek onların peşindeki ve kesin yeneceklerini düşünen düşmana oklar fırlattılar.
Daha sonra, hızlı hareket eden Macar kanatları düşman ordusunun yanından arkasına geçti.

3. aşama

"Kaçan" Macar merkezi birden kanatlar tarafından kuşatılmış düşmana doğru döndü. Şimdiye kadar saklanmış Macar birlikleri de savaşa katıldı, böylece düşman ordusu tuzağa düştü, her taraftan saldırı altında kaldı. Macarlar ise kuşatılmış düşmanı gittikçe yok etti.

4. aşama

Doğal olarak düşmanlar Macarların çemberinden çıkmaya çalışıyordu.
Ancak çemberden çıkmak kurtulmak anlamına gelmedi, çünkü kaçan düşmanın peşine düşmek göçebe savaş taktiğinin bir parçasıydı ve hızlı atlara sahip Macarlar bunda genellikle başarılıydı.

İlgili ekstralar

15. Yüzyılda Macar Ordusu (Piyadeler)

Piyadeler Matthias Corvinus'un mükemmel paralı ordusunda önemli bir rol oynadı.

15. Yüzyılda Macar Ordusu (Süvariler)

Matthias Corvinus'un ordusundaki süvari birlikleri savaş alanlarında çok etkiliydi.

Arpad Dönemi’nde Yerleşme (Macaristan)

Arpad dönemi'nde köy sakinleri çukur evlerde yaşıyordu.

Macar Kraliyet Mücevherleri

Orta Çağ hükümdarlarının yetkisini sembolize eden beş Macar kraliyet mücevherinden en ünlüsü Kutsal Taç'tır.

Moğol Kağanı (13. yüzyıl)

Moğol İmparatorluğu, kağanlar tarafından yönetildi.

St. Gallen Manastırı (11. yüzyıl)

Manastır yüzyıllar boyunca Benediktin tarikatının en önemli binasıydı.

Toprak Kale, Macaristan

Bu büyük, üçgen temelli yapı, Yurt tutan Macar boylarından birinin reisinin yerleşim yeriydi.

Yurt tutan Macarlar (Kıyafetler)

Kıyafetler, söz konusu dönemde ve bölgede yaşayanların yaşam tarzını ve kültürünü yansıtır.

Avarlar (8. yüzyıl)

Avarlar 6-8. yüzyılda Karpat Havzası'nda güçlü bir kağanlık halinde yaşadı.

Hastings Muharebesi (1066)

Hastings Muharebesi'nde Anglosaksonlara karşı zafer kazanan Norman Fatih William İngiltere Kralı olmuştur.

Mohaç Muhaberesi (29 Ağustos 1526)

Mohaç Ovası'ndaki ezici yenilgi Macaristan'da Orta Çağı'nın sonu olarak kabul edilir.

Muhi Muharebesi (11-12 Nisan 1241)

Moğollara karşı savaşta birçok yanlış karar Macarların yıkıcı yenilgisine neden oldu.

Varna Muharebesi (1444)

Varna muharebesi sonucunda Osmanlı ordusu tarafından yenilgiye uğratılmış Macar Kralı I. Ulászló hayatını bile kaybetti.

Yıldırım Savaşı Stratejisi (1939-1940)

Bu etkili strateji ordudaki farklı silah çeşitlerinin hızlı ve uyumlu kullanımına dayanıyordu.

Belgrad Kuşatması (4-22 Temmuz 1456)

Macar ve Osmanlı orduları arasındaki savaşların en ünlülerinden olan Belgrad Kuşatması anısına dünyadaki bütün Hristiyan kiliselerinde her gün öğlen vakti...

İnebahtı Muharebesi (1571)

Bu ünlü deniz muharebesinde Kutsal İttifak'ın filosu Osmanlı filosunu yendi.

Jutland Muharebesi (1916)

İngilizler ve Almanlar arasındaki muharebe, bugüne kadar tarihin en büyük savaş gemileriyle gerçekleşen deniz muharebesi sayılmakta.

Kurşun Asker

Hans Christian Andersen'in efsanevi masal karakteri bir dioramada modellenmektedir.

Tarihsel Topoğrafya (Savaşlar, Macar tarihi)

Boş harita üzerinde Macar tarihsel yerleri ve savaş alanları bul!

Trafalgar Muharebesi (1805)

Napolyon savaşları sırasında gerçekleşen muharebede Amiral Nelson komutasındaki İngiliz filosu Fransız-İspanyol filosunu yendi.

Added to your cart.