Londra Kulesi

Londra Kulesi

Londra Kulesi'nin heyecan verici hikayesi neredeyse bin yıldır yazılmaktadır.

Tarih

Etiketler

Londra, Londra Kalesi, Thames Nehri, kuzgun, İngiltere, Britanya İmparatorluğu, Londra Köprüsü, Aslan Yürekli Richard, III. Henry, VIII. Henry, Tudor Hanedanı, I. Edward, kule, kale, istihkâm, iç kale, yerleşim köprüsü, Fatih William, burç, şapel, kral, Norman, kale hendeği, saray, zindan, 16. yüzyıl, Orta Çağ, Yeni Çağ, idam, tarih

İlgili ekstralar

Sorular

 • Bir bina kompleksi olan efsanevi kule hangi şehirde bulunur?
 • Londra Kulesi hangi nehrin kıyısında bulunur?
 • Bina kompleksindeki ilk bina hangi yüzyılda inşa edildi?
 • Londra Kulesi'nin inşası hangi kralın döneminde başladı?
 • Londra Kulesi'nin en eski parçası hangisidir?
 • Londra Kulesi üç taraftan ne ile çevriliydi?
 • Londra şehri kimler tarafından kuruldu?
 • Londra Kulesi'nin yapısı nasıldır?
 • Londra Kulesi'nde aşağıdakilerden hangisi hiç yoktu?
 • Hainler Kapısı ismini nereden alır?
 • "Londra Kulesi'nin her kulesi ismini birer kişiden alır."\nifadesi doğru mudur?
 • Bloody Tower ismini nereden alır?
 • Londra Kulesi'nde aşağıdakilerden hangisi hiç yoktu?
 • Aşağıdakilerden hangisi Londra Kulesi'nde idam edilMEdi?
 • Fatih William hangi kulenin inşasını emretti?
 • Londra Kulesi'nin bir kulesi hangi hayvanın ismini taşır?
 • Efsaneye göre Londra Kulesi'nde kimin hayaleti geziyor?
 • Londra Kulesi'nde idam edilen soylular nerede gömüldü?
 • Londra Kulesi'nin bölge kilisesi kimin ismini alır?
 • Londra Kulesi'nin en yüksek binası aşağıdakilerden hangisidir?
 • White Tower ne kadar yüksektir?
 • Londra Kulesi'nde yaşayan efsanevi kuşlar hangi türdendir?
 • St Peter ad Vincula Şapeli'nde gömülü mahkum cesetlerinin ortak özelliği nedir?
 • Londra Kulesi'ndeki hayvanat bahçesi kaç sene boyunca faaliyet gösterdi?
 • Queen's House'u kim inşa ettirdi?
 • Lion Tower adını nereden alır?
 • Thames Nehri'nin üzerinden kaleye getirilen mahkumlar hangi kapıdan sokulurdu?
 • Kulelerden biri ismini hangi meslekten alır?
 • Londra Kulesi'ndeki kulelerin isminde hangi madde yoktur?
 • Londra Kulesi'nin günümüzdeki muhafızlarının lakabında hangi hayvanın ismi bulunur?

Görüntüler

Londra Kulesi

 • Thames Nehri - Birleşik Krallık'ın en uzun ikinci nehridir (346 km). İngiltere'nin güneyinden geçip Kuzey Denizi'ne akar.
 • Londra - Antik Çağ'da Romalılar tarafından Londinium ismiyle kurulan şehir Britannia ilinin merkeziydi. Günümüzde Birleşik Krallık'ın ve İngiltere'nin başkentidir.
 • yerleşim köprüsü - Eski London Bridge'in inşası 1209'da bitti. 8 metre genişliğindeki yapıda Tudor Dönemi'nde yaklaşık 200 bina yer alıyordu.
 • Beyaz Kule - Fatih William Beyaz Kule'nin inşasına emir vererek bina kompleksinin temellerini attırdı.

Normandiya Dükü Fatih William ordusuyla 1066'da İngiltere'ye girip Hastings'de Anglosaksonlara karşı mutlak bir zafer kazandı. Aynı yıl Westminster Abbey'de I. William adıyla İngiltere Kralı olarak taç giydi.
Gücünü sağlamlaştırmak onun için son derece önemli olduğundan sonraki 20 yılda 36 kale inşa ettirdi.

White Tower'ın inşasını da o emretti. Londra'da, Thames Nehri'nin kuzey kıyısında inşa edilmiş olan iç kale (donjon), çevresinde teşekkül eden kalenin gücünü sembolize etmekle beraber savunma da sağlıyordu.
Kraliyet konutu rolünü alan kule sonraki onlarca yıl boyunca diğer hükümdarlar tarafından da yeni binalar eklenerek güçlendirildi. Örneğin Aslan yürekli Richard ve III. Henry Dönemi'nde de büyük ölçekli inşaatlar gerçekleşti. Genel olarak kule adı verilen yapı klasik biçimine 13. yüzyılın sonlarında, I. Edward Dönemi'nde ulaştı.
Tudor Dönemi'nde kraliyet konutu rolünü giderek kaybetti ve öncelikli olarak zindan, silah ve barut deposu olarak kullanıldı. Dönemin hükümdarları bina kompleksini tam bu yüzden güçlendirmeye ve modernleştirmeye çalıştı.

Yeni Çağ'ın savaşlarla dolu asırları kulede izler bırakmasına rağmen yapı günümüzde de Londra'nın en önemli gezilecek yerlerinden biridir.
Asırlık gelenekleri de kaybolmayıp kraliyet mücevherleri burada korunmaktadır, kuzgunları ise kaleyi hala terk etmemiştir.

Bina kompleksi

 • kulenin su hendeği - Kaynaklara göre kulenin çevresinde Thames Nehri'nin suyu ile doldurulan hendeğin bazı kısımları Aslan Yürekli Richard Dönemi'nde kazıldı, fakat sadece 13. yüzyılın ikinci yarısında tamamlandı.
 • şehrin su hendeği - Aslında savunma amacıyla yapıldı. 1213 yılında tamamlandı.
 • duvarlarla çevrili dış alan
 • dış duvar
 • Kule - Konsantrik şekilde sur sistemi.
 • duvarlarla çevrili orta alan
 • iç duvar
 • duvarlarla çevrili iç alan

Bina kompleksi Thames Nehri'nin sol (yani kuzey) kıyısında yer alır. 11. yüzyılda inşa edilmeye başlanan kule klasik biçimine 13. yüzyılın sonlarında ulaştı. Doğal olarak sonraki hükümdarlar da kuleyi güçlendirmeye çalışıp yeni binalar ekledi. Kule her taraftan Thames Nehri'nden doldurulan su hendeği ile çevriliydi. Konsantrik yapı iki duvarla çevriliydi, bunlar savunmayı güçlendiren burçlarla ve kulelerle sağlamlaştırıldı.

Beyaz Kule

Beyaz Kule Londra Kulesi'nin en eski binasıdır. İç kalenin (donjon) inşasını Fatih William büyük olasılıkla 1070'li yıllarda emretti. Çevresinde teşekkül eden kalenin en güvenli yeri olarak kral ve soyluların korunmasını sağladı ve hükümdarın gücünün sembolü de oldu.
Temeli dikdörtgen şeklinde olan yapının köşelerinde kuleler inşa edildi. Batıdaki kuleler dörtgen, kuzeydoğudaki dairesel, güneydoğudaki ise yarım dairesel şekilde duvardan çıkıyordu. Yarım dairesel kule Aziz Yuhanna Şapeli'nin apsisini de oluşturdu.

Beyaz Kule'nin yan duvarları (temelde ölçüldüğünde) 36 ve 32 m uzunluğundadır. Yükseklikleri (kulesiz) 27 m'dir. Orijinal olarak yapı 3 kattan oluşuyordu (bodrum, giriş katı, üst kat). Norman iç kaleleri gibi giriş yer seviyesinin üstündeydi. Güneydeki kapıya bir ahşap merdivenden çıkılırdı. Geleneğe göre Beyaz Kule'nin iç ve dış duvarlarının temizlenip beyaza badalanmasını III. Henry emretti. Dönemin Avrupası'ndaki modaya göre önemli binalar beyaza boyandı, büyük olasılıkla bu bina da bu nedenle beyaz oldu.

Bahçe

Konsantrik yapının duvarları kulenin alanını birbirinden açık bir şekilde ayrılan kısımlara böler.
İç bahçe idamlar gibi birçok önemli olaya sahne oldu. Alt sosyal katmanlardan gelen mahkumlar şehirdeki halka açık idam yerlerinde idam edilirken soylu mahkumların (özellikle de kadınların) kafası kulenin duvarları içinde kesildi, çünkü bu olaylardan halkın uzak tutulmasına büyük önem verildi. VIII. Henry'nin iki eşi, Catherine Howard ve Anne Boleyn de böyle idam edildi. Anne Boleyn'in hayaletinin bazen elinde kesik başıyla kulede dolaştığı söylenir.

İdam edilen soylular VIII. Henry'nin inşa ettirdiği ve dönemin idam yerinin yakınında duran St Peter ad Vincula Şapeli'nde gömüldüler.
İç duvarda yer alan Queen's House da büyük olasılıkla VIII. Henry Dönemi'nde yapıldı. Kulenin diğer binalarından çok farklı olan bina Anne Boleyn için yapıldı ve kendisi büyük olasılıkla yalnız taç giyme töreninden önceki son günleri değil, idamından önceki günleri de burada geçirdi.

VIII. Henry

Tudor Hanedanı'nın kurucusu olan VII. Henry'nin ikinci oğlu olarak ancak ağabeyinin erken ölümünden sonra İngiltere tahtının varisi olup 1509'da taç giydi.
Ülkenin yönetimini sıra dışı bir kararlılıkla ele aldı. Savaşlarla ve diplomatik alandaki adımlarıyla İngiltere'yi Avrupa'nın en önemli ülkesi yaptı. Ancak büyük hayali olan Fransa tahtını ele geçiremedi.
Ekonomide işletmelerin yolunu açarak bu alanda İngiletere'nin liderliğine önemli katkıda bulundu.
İlk başlarda Papa ile iyi geçinmesine rağmen sonra Roma Katolik Kilisesi'nden ayrıldı ve bir yasa çıkartarak Anglikan Kilisesi'ni kurdu (1534). Yeni devlet kilisesinin başı da kendisi oldu.

Londra Kulesi orijinal fonksiyonunu Tudor Dönemi'nde kaybetti. Hükümdarlar burayı artık kraliyet konutu olarak değil; zindan, silah ve barut deposu olarak kullandılar. Henry kuleyi modernleştirmek için çok para harcadı. Bu dönemde şapel de yenilendi.
Ancak VIII. Henry'nin ismi ilk başta az evvel bahsedilen yaptıkları, kültür sevgisi veya çok yönlü eğitimi ile tanınmaz. (Ebeveynleri papaz olmasını istediği için bu yolda en iyi eğitimi aldı.) Henry hakkında en sıklıkla altı eşe sahip olduğundan bahsedilir.
Efsanevi kadere sahip bu kadınlardan Henry ikisini idam ettirdi, birini ise saraydan dışladı. Kralın söylediğine göre tek üçüncü eşi olan Jane Seymour'yu gerçekten sevdi.
Kaynaklara göre hükümdar yaşlıyken gerçek bir despota dönüştü. Obez olan Henry'nin çalkantılı ruh hallerine sürekli ve ciddi hastalıkları da katkıda bulundu.
Henry öldükten sonra Jane Seymour'dan doğan oğlu VI. Edward ismiyle tahta çıktı. Ancak o gençken ülke lord protector unvanına sahip olan dayısı Edward Seymour tarafından yönetildi.

Kuzgun

Kuzgunlar Büyük Britanya'da doğal olarak yayılım gösterir. Orta Çağ'da büyük olasılıkla artık büyük şehirlerde de yaşıyorlardı.

İnanışa göre Londra Kulesi'nde de asırlardır yaşıyorlar, ancak ne zaman buraya yerleştikleri tam olarak bilinmiyor.
Bir teoriye göre kuzgunları buraya idam edilmiş mahkumların cesetlerinin kokusu çekti. Söylentiye göre kuzgunlar 1536'da Anne Boleyn'in idamını da izlediler.
Başka bir efsaneye göre kuzgun yetiştirme geleneği II. Charles Dönemi'nde başladı. Saray astronomu olan John Flamsteed teleskobunun önünde uçuşan kuzgunlar yüzünden gözlemlerini doğru düzgün yapamadığından yakındı. Bu nedenle kraldan kuşları kuleden çıkartmasını istedi. Ancak kral, bir kuzgunu öldürmenin kötü şans getirdiğine inandığı için kuşları kulede bırakıp gözlemevini Greenwich'e taşıttı.
Üçüncü bir efsaneye göre ise kuzgunlar kulede 1666'daki büyük yangından sonra ortaya çıktı ve harabeler arasında yiyecek aradıkları için insanlar onları kovalamak istedi. Ancak Flamsteed kralı kuşları öldürmemeye ikna etti, çünkü bir kehanete göre kuşları öldürmek krallığın sonunu getirmek demekti. Charles altı kuzgunu uçamaz hale getirip her zaman kulede kalmaları emrini verdi.

Ancak bu efsanelerin hiçbir tarihsel kanıtı yoktur.
Kuzgunların kulede olduğunu ispatlayan ilk belge 1883'te bir gazetede yayımlanan bir resimdir.
Günümüz tarihçilerine göre kuzgunlardan söz eden eski hikayeler yalnızca Victoria Dönemi'nde yayılmış efsanelerdir. Bazılarına göre ilk kuzgunlar sadece görevlilerin beslediği ev hayvanlarıydı.
İkinci Dünya Savaşı'nda kuzgunlar önemli bir rol üstlendi: Savaşın sonuna doğru düşman uçakların geldiğini işaret ettiler.
Doğrusu ne olursa olsun kuzgunlar hakkındaki efsaneler günümüzde de yaşıyor ve bu kuşlara Londra Kulesi'nde günümüzde de büyük önem veriliyor.

Yürüme

Animasyon

 • Thames Nehri - Birleşik Krallık'ın en uzun ikinci nehridir (346 km). İngiltere'nin güneyinden geçip Kuzey Denizi'ne akar.
 • Londra - Antik Çağ'da Romalılar tarafından Londinium ismiyle kurulan şehir Britannia ilinin merkeziydi. Günümüzde Birleşik Krallık'ın ve İngiltere'nin başkentidir.
 • Hainler Kapısı - Thames Nehri üzerinden getirilen mahkumlar buradan içeri sokuldu. Merdiveni Bloody Tower'a çıkıyordu. Çok ünlü mahkumlar (ör. Anne Boleyn, Thomas Moore) da kulenin zindanına buradan getirildi.
 • White Tower - Kulenin en eski parçasıdır. 11. yüzyılın sonunda Fatih William tarafından yaptırıldı. Muazzam büyüklükte olan güçlü iç kale hükümdarın gücünün de sembolüydü.

Anlatma

İngilizcede "Tower of London" diye adlandırılan Londra Kulesi Thames Nehri'nin kıyısında bulunuyor. Heyecan verici ve yer yer gizemli hikayesi neredeyse bin yıldır yazılıyor.

Konsantrik sur sisteminin ilk ögesi 11. yüzyılın sonlarında Fatih William'ın emriyle inşa edilen White Tower'dı. Daha sonra kuleye birçok hükümdar yeni ögeler ilave ettirdi. Orta Çağ bina kompleksi 13. yüzyılın sonlarında, I. Edward Dönemi'nde klasik biçimine ulaştı. Kale her taraftan Thames Nehri'nin suyuyla dolu hendek ile korunuyordu. İki duvar bonunca kuleler ve burçlar yer alır. Bunların isimleri ve asırlarca süregelen tarihi çok sayıda ilginç hikaye anlatır.

Kule aslında kralın konutu olarak inşa edildiği halde hapishane olarak ün kazandı: Birçok meşhur kişi burada tutsak edilip idam edildi. Bunların bir kısmı Thames Nehri üzerinden Hainler Kapısı'ndan kuleye sokuldu. Bina kompleksi başka işlevler de gördü. Duvarları içinde örneğin hazine, arşiv, silah deposu, kışla ve gözlemevi de vardı.

Altı yüz yıl boyunca faaliyet gösteren hayvanat bahçesinde 13. yüzyıldan itibaren egzotik hayvanlar da bulunuyordu. Zaman içerisinde kuleye kuzgunlar da yerleşti. İnanışa göre kuzgunlar kuleyi terk ederse kule ve krallık da yıkılır.

İlgili ekstralar

Orta Çağ'da Yerleşim Köprüsü (Londra Köprüsü, 16. yüzyıl)

Tudor Dönemi'nde Thames Nehri üzerindeki köprüde yaklaşık 200 bina inşa edildi.

16. Yüzyılda El Hamra Sarayı (İspanya)

Granada üstüne yükselen muhteşem bina kompleksinin Arapça kökenli isminin anlamı "kızıl"dır.

Globe Tiyatrosu (Londra)

Londra'da inşa edilen Rönesans açık hava tiyatrosunu William Shakespeare de bir süre yönetmişti.

İç Kale (Orta Çağ)

Donjonlar, Orta Çağ'ın özel yapıları olup zaman zaman kalelerden ayrı olarak da inşa edilmiştir.

Orta Çağ Şehri

Orta Çağ şehirlerindeki taştan veya tuğladan yapılmış katlı evler, bulundukları sokaklara özel bir görüntü sağlıyordu.

Ortaçağ’da Kule ve Burç Tipleri

İstihkamların yapısı askeri teknoloji ile birlikte geliştirilmiştir.

Posta Arabası (18. yüzyıl)

Motorlu araçlar ortaya çıkmadan önce mektuplar ve diğer gönderiler alıcılara atların çektiği posta arabalarıyla iletilirdi.

The Forbidden City (Beijing, 17th century)

The Forbidden City is one of the most magnificent and mysterious monuments of imperial China.

Varaždin Kalesi (16. yüzyıl)

Bu çok iyi derecede korunmuş olan kale kuzey Hırvatistan'da bulunmaktadır.

Bastille (Paris, 18. yüzyıl)

Paris'teki Orta Çağ zindanı, 1789'daki Fransız Devrimi sırasında efsane oldu.

Cromwell’in Demir Böğürlü Askeri (17. yüzyıl)

İngiliz İç Savaşı'nda Parlamento taraftarları yanında savaşan Oliver Cromwell etkili ordu kurdu.

Hastings Muharebesi (1066)

Hastings Muharebesi'nde Anglosaksonlara karşı zafer kazanan Norman Fatih William İngiltere Kralı olmuştur.

Modern İmparatorluklar

Tarih boyunca sayısız efsanevi imparatorluk doğdu ve çöktü.

Orta Çağ'da Kale Zindanı

Orta Çağ ve Erken Modern Çağ'daki kale zindanlarında çeşitli işkence aletleri kullanılırdı.

İngiliz Savaş Gemisi (18. yüzyıl)

İngiltere'nin yelkenli savaş gemileri 17-19. yüzyılda en iyi gemiler arasındaydı.

Jamestown (17. yüzyıl)

Mayıs 1607'de kurulmuş olan şehir, Kuzey Amerika'nın doğu kıyısındaki ilk daimi İngiliz yerleşimidir.

Modern Çağ’daki Batı Avrupa’da Kıyafetler (16. yüzyıl)

Kıyafetler, söz konusu dönemde ve bölgede yaşayanların yaşam tarzını ve kültürünü yansıtır.

Orta Çağ’da Batı Avrupa’daki Kıyafetler (15. yüzyıl)

Kıyafetler, söz konusu dönemde ve bölgede yaşayanların yaşam tarzını ve kültürünü yansıtır.

Added to your cart.