Knossos Sarayı (MÖ 2. binyıl)

Knossos Sarayı (MÖ 2. binyıl)

Girit Adası'nın en büyük, Tunç Çağı'nda inşa edilen sarayı büyük olasılıkla Minos uygarlığının merkeziydi.

Tarih

Etiketler

Knossos, saray, Antik Çağ, mimari, bina, yapı, tarih, Girit, Tunç Çağı, Minos uygarlığı, duvar resmi, kabartma, Minotor, labirent, Ariadne, Theseus, efsane, Daidalus, Minos, Sir Arthur John Evans, arkeoloji

İlgili ekstralar

Sorular

 • Knossos Sarayı hangi adada bulunuyordu?
 • Knossos Sarayı'nın kalıntıları günümüzde hangi şehrin yakınında bulunur?
 • Knossos Sarayı hangi dönemde inşa edildi?
 • Knossos Sarayı kazılarını kim yönetti?
 • Efsaneye göre saraya hangi yapı eklendi?
 • Efsaneye göre labirentte kim yaşadı?
 • Labirentte yaşayan yaratık yarı insan yarı neydi?
 • Efsaneye göre labirentte yaşayan Minotor'u kim öldürdü?
 • Sarayı hangi efsanevi kral inşa ettirdi?
 • Efsaneye göre sarayı kim tasarladı ve inşa etti?
 • Sarayın yüzölçümü yaklaşık ne kadar büyüklükteydi?
 • Sarayın ana yapı malzemesi neydi?
 • Eski sarayda hangisi bulunuyor olaMAZdı?
 • Minos uygarlığının altın çağı ne zamandı?
 • "Minos uygarlığının çöküşünden volkanik bir patlama da sorumluydu."\nifadesi doğru mu?
 • Minos uygarlığını kimler işgal ettiler?
 • Hangisi Yunan bir kabilenin adı DEĞİLDİ?
 • Girit Adası'yla ilgili hangi ifade doğrudur?
 • Efsaneye göre Girit Adası'ndan oğluyla birlikte kaçmak için Daidalus ne yaptı?
 • Daidalus'un oğlu kimdi?
 • Labirentten dışarı çıkmasında Theseus'a ne yardım etti?

Görüntüler

İlgili ekstralar

Daidalus ve İkarus

Bu Yunan mitolojisi Girit adasından kaçmak isteyen baba ve oğlun trajedisini anlatır.

Miken (MÖ 2. binyıl)

Bir uygarlık dönemine de adını veren Miken, kalesi olan ilk şehirdi.

Antik Yunan Sütun Tipleri

Dor, iyon ve korint sütunlar boyutlarında ve başlıklarının süslemelerinde de farklılık gösterir.

Atreus Hazinesi (Miken, MÖ 14. yüzyıl)

Antik Miken'de inşa edilmiş daire şeklindeki mezar, efsanevi kralın adıyla anılır.

Truva Atı

Homeros'un destanına göre, Truva'nın düşmesine Odysseus'un hilesi yol açtı.

Akropolis (Atina, MÖ 5. yüzyıl)

Dünyanın en ünlü kalelerinden biri olan Akropolis Perikles barış döneminde inşa edildi.

Antik Yunan Evleri

Yunan evleri genellikle dikdörtgen biçimli, geometrik düzene sahip iki katlı binalardı.

Antik Yunan Seramikleri

Antik Yunan seramikleri günümüzde de önemli arkeolojik kaynaklardır.

Arkeolojik Kazı (Çukur Evin Kazısı)

Günümüzdeki büyük inşaat alanları, maddi kalıntıları inceleyen arkeologlara pek çok iş veriyor.

Diocletianus Sarayı (Split, Hırvatistan)

Kale benzeri saray Roma İmparatoru Diocletianus tarafından doğum yerine yakın, deniz kıyısında inşa ettirildi.

Olimpiya (MÖ 5. yüzyıl)

MÖ 776'da başlayarak her dört yılda bir dini törenlerin ve spor şenliklerinin düzenlenmesinden dolayı Eski Yunanistan'ın merkezlerinden biri oldu.

Şarlman'ın Sarayı (Aachen, 9. yüzyıl)

Şarlman'ın sarayı hem Frank İmparatorluğu'nun hem de kültürün merkeziydi.

Babil Şehri (MÖ 6. yüzyıl)

Babil antik şehri, Mezopotamya'da Fırat Nehri'nin kıyılarında oluşturuldu.

Vişegrad Sarayı (Vişegrad, Macaristan, 15. yüzyıl)

Sarayın inşaatı Macaristan Kralı I. Károly tarafından başlatıldı, en muhteşem halini ise Matthias Corvinus döneminde aldı.

Yunan Tanrıları

Yunan mitolojisindeki Olimpos tanrıları da insanlar gibi birbirinden çok farklıydı.

Added to your cart.